Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thực hành Môn Lập Trình Máy Tính - Đề 47

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào 03:36 AM ngày 10-10-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0.214016 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THCS LAO BẢO
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1
MÔN: VẬT LÝ 6
Câu 1: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải để kết hợp với câu bên trái để tạo thành câu
trả lời đúng?
1. Đơn vị đo độ dài là
2. Đo thể tích vật rắn không thấm nước bằng cách
3. Đơn vị đo khối lượng là
4. Đo khối lượng bằng dụng cụ là

a. Cân
b. Mét (m)
c. Dùng bình chia độ và dùng
bình tràn
d. kg

Câu 2: Hãy chọn đơn vị đo phù hợp ở cột bên phải để kết hợp với câu bên trái để tạo thành câu
trả lời đúng?
Câu 3: Hãy khoanh tròn trước những câu trả lời đúng?
a. Người ta dùng một bình chia độ chứa một lượng nước có thể tích là
V1 = 35cm3. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên đến thể tích V2 = 75cm3.
Hỏi thể tích của hòn đá là bao nhiêu?
A. V = 32cm3
B. V = 46cm3
C. V = 40cm3
D. V = 47cm3
b. Quả nặng treo trên lò xo vẫn đứng yên, tại sao?
A. Vì không chịu tác dụng của một lực nào cả.
B. Vì chịu lực kéo của lò xo.
C. Vì chịu lực hút của trái đất.
D. Vì lực kéo của lò xo cân bằng với lực hút của Trái Đất.
c. Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật
bằng:
A. thể tích bình tràn.
B. thể tích bình chứa.
C. thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa.
D. thể tích nước còn lại trong bình tràn.
Câu 4: Hãy điền từ thích hợp vào ô trống.
1. Trọng lực có phương……………………và có chiều……………………………

2. Hai lực cân bằng là hai lực…………..như nhau, có cùng…………nhưng………chiều.
3. 10 kg = …………..g. 80tạ = ……………kg
4. 1dm3 = ……………cm3 1 lit = ……………cc
II. TỰ LUẬN
Câu 5:
1. Hãy tính trọng lượng của các vật sau:
a. Một quả trứng 600g
b. 3kg đường.
2. Hãy tìm 1 ví dụ về lực tác dụng làm vật biến đổi chuyển động? 1 ví dụ về 2 lực cân bằng?
2020-09-30 02:18:49