Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử vào lớp 10 môn Văn năm 2017-2018

4054b6d20388ffcfdb85c70a17683210
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-05-28 12:23:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 260 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TR NG THCS AƯỜ THI TU SINH VÀO 10 THPTỲ (2017­ 2018) Th gian làm bài: 120 phút Môn: NG VĂNờ Câu 1: đi ). Cho đo văn:ạ‘‘… Trong nh ng hành trang y, có lẽ chu thân con ng là quan ườtr ng nh t. chí kim, bao gi con ng cũng là đng phát tri chọ ườ ịs Trong th mà ai ai cũng th nh ng kinh tri th phát ẽtri nh thi vai trò con ng càng tr i’’ể ườ Ng văn 9, NXBGD 2006 )ữ ậa. Đo văn trên đc trích tác ph nào? ai?ạ ượ ủb. Tìm câu ch đo văn trên.ủ ạc. Đo văn trên ng phép lien nào là ch u?ạ ếd. đc in đm trên là thành ph bi gì?ừ ượ ậCâu 2: đi )ể Khi giao ti nh và tôn tr ng ng khácế ườHãy vi bài văn ng trình bày suy nghĩ em trên.ế ềCâu 3: đi )ể‘‘ Truy ng ng Sa Pa Nguy Thành Long đã kh thành công ọhình nh nh ng con ng bình th ng mà cao đp’’.ả ườ ườ ẹPhân tích nhân anh thanh niên trong đo trích đã làm sáng nh ậđnh trên.ị……………… T………………..ẾĐ THI THỀ