Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi thử tiếng anh của trường ng thị minh khai mã đề 04 có đáp án

b6b835cb1c578ef4b2d9113d177bcee4
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-03-26 15:52:23 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD-ĐT YÊN THÀNH
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (3.0 điểm)
1. Tồn tại hay không các số nguyên tố a b  2011  c .
2. Tìm các giá trị nguyên của x ,y thỏa mãn: x2 – 4xy + 5y2 = 2 (x - y).
Bài 2. (6.0 điểm)
a) Giải phương trình: 10 x 2  3 x  1   6 x  1 x 2  3 .
b) Cho a, b, c thỏa mãn 2a + b + c = 0. Chứng minh rằng: 2a 3  b3  c 3  3a  a  b  c  b  .
Bài 3. (3.0 điểm)
Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
bc
ca
ab
1
1
1
 2
 2

  .
2
a  b  c  b  c  a  c  a  b  2a 2b 2c
Bài 4. (6.0 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Gọi I là giao điểm EF
và AH. Đường thẳng qua I và song song với BC cắt AB, BE lần lượt tại P và Q.
a) Chứng minh AEF  ABC .
b) Chứng minh IP = IQ.
c) Gọi M là trung điểm của AH chứng minh I là trực tâm của tam giác BMC.
Bài 5. (2.0 điểm)
Trong mặt phẳng cho 6 điểm A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Với ba
điểm bất kỳ trong sáu điểm này luôn tìm được hai điểm mà khoảng cách giửa chúng nhỏ hơn 673.
Chứng minh rằng trong sáu điểm đã cho luôn tìm được ba điểm là ba đỉnh một tam giác có chu vi nhỏ
hơn 2019.
---------- HẾT ---------https://thcs.toanmath.com/
Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….…. Số báo danh: …………….