Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPTQG 2018 môn vật lý 12 lần 4 (4)

702db6d7154fd25d42b3e94bbf0d1144
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-05-27 15:32:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNGTỔ VẬT LÝĐỀ CHÍNH THỨC(Đề thi có trang) KÌ THI TIẾP CẬN THI THPT QUỐC GIANĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: VẬT LÍThời gian làm bài: 50 phút, không kể thờigian phát đề Mã đề thi 132Họ, tên thí sinh: ..........................................................................Số báo danh: ...............................................................................Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 00 g, daođộng điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của làA. 40 B. 10 C. 80 D. 20 .Câu 2: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm đặt trong từ trường đều có vectơcảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn 0,12 T. Từ thôngqua khung dây này làA. 42, 4.10- Wb B. 42, 3.10- Wb C. 41, 3.10- Wb D. 41, 2.10- Wb .Câu 3: Một vật sáng phẳng AB đặt trước thấu kính hội tụ có f=20cm, vuông góctrục chính, cho ảnh lớn hơn vật rõ nét trên màn cách vật 90cm, vật cách thấukínhA. 30cm B. 40cm C. 30cm và 60cm D. 60cmCâu 4: Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài và vật nhỏ có khốilượng Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là Tần sốgóc của con lắc đơn được tính bằng công thứcA. 2lgw p= B. 2glw p= C. glw= D. lgw= .Câu 5: Có hai điện tích điểm q1 và q2 chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây làđúng ?A. q1 và q2 B. q1 .q2 C. q1 và q2 D. q1 .q2 0Câu 6: Cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại tâm vòng dây dẫn tròn bán kính đặttrong chân không làA. 2.10 -7.2Ir B. 2π.10 -7. 2Ir C. π.10 -7.Ir D. 2.10 -7.IrCâu 7: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 4,79 μm. Lấy =6,625.10 −34 J.s; 3.10 m/s và 1,6.10 −19 C. Năng lượng kích hoạt (nănglượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn) của chấtđó làA. 0,35 eV. B. 0,26 eV C. 0,48 eV. D. 0,44 eV.Câu 8: Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp song song tới mặt bên của một lăng kínhthủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng nàyA. không bị tán sắc. B. bị thay đổi tần số.C. có màu như cầu vồng. D. không bị lệch phương truyền.Câu 9: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tạithời điểm 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắnnhất thì điện tích trên bản tụ này bằng 0. Chu kì dao động riêng của mạch daođộng này làA. t. B. 12 t. C. t. D. t.Câu 10: Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điệnA. càng lớn, khi tần số càng lớn. B. càng nhỏ, khi chu kỳ càng lớn. Trang Mã thi 132ềC. càng nhỏ, khi cường độ dòng điện càng lớn. D. càng nhỏ, khi điện dung của tụ càng lớn.Câu 11: Số prôtôn có trong hạt nhân 146 làA. 8. B. 20. C. 14. D. 6.Câu 12: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng vân được tínhbằng công thứcA. Da B. aD C. aD D. DaCâu 13: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều120 cos(100 )4ABu Vpp= thì cường độ dòng điện qua mạch là cos(100 )12i App= .Công suất tiêu thụ của đoạn mạch có giá trịA. P=1802 B. P=180W C. P=360W D. P=1803 W.Câu 14: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, khi một chùm sáng đơn sắc truyền trong chânkhông có bước sóng thì năng lượng của mỗi phô tôn có trong chùm sáng làA. hcl B. chl C. h. D. hclCâu 15: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức )100cos(22ti (A) Cường độdòng điện hiệu dụng có giá trị là:A. 2A B. AC. D. -2ACâu 16: Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vào mặtbên của một lăng kính có góc chiết quang nhỏ 0, dưới góc tới 0. Biếtchiết suất của lăng kính với tia tím là nt 1,54. Góc lệch của tia màu tím bằng:A. 2,16 0B. 2,7 0C. 3,05 0D. 6,16 0Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều hình sin vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trởthuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có hiệntượng cộng hưởng điện xảy ra, kết luận nào sau đây là SAI?A. Dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.B. Điện áp giữa hai bản tụ điện cùng pha với điện áp giữa hai đầu cuộn dây.C. Điện áp giữa hai đầu điện trở bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.D. Tổng trở của đoạn mạch có giá trị nhỏ nhất.Câu 18: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm 1p và mộttụ điện có điện dung C=1p µF. Chu kì dao động của mạch làA. 2s B. 0,002s C. 0,2s D. 0,02sCâu 19: Khi nói về tia phát biểu nào sau đây SAI ?A. Tia có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. B. Tia không phải là sóng điện từ.C. Tia không mang điện. D. Tia có tần số lớn hơn tần số của tia XCâu 20: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 8cm. Daođộng này có biên độ làA. cm B. cm C. cm D. 16 cmCâu 21: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý của âm làA. cường độ âm. B. đồ thị âm. C. tần số. D. biên độ âm.Câu 22: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng độ hụt của các hạt trước phảnứng nhỏ hơn tổng độ hụt khối của các hạt sau phản ứng là 0,02u. Lấy 1u 931,5MeV/c 2. Phản ứng hạt nhân này Trang Mã thi 132ềA. thu năng lượng 18,63 MeV. B. thu năng lượng 1,863 MeV.C. tỏa năng lượng 18,63 MeV. D. tỏa năng lượng 1,863 MeV.Câu 23: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường. Hai điểm trên cùng mộtphương truyền sóng, cách nhau một khoảng bằng bước sóng có dao động.A. lệch pha 4p B. Cùng pha. C. Ngược pha. D. lệch pha 2pCâu 24: Một điện tích điểm đặt tại trong chân không. Tính cường độđiện trường tại cách 30cm?A. 2.10 V/m B. 2.10 V/m C. 20 V/m D. 2.10 V/mCâu 25: Sóng điện từA. là sóng ngang. B. không mang năng lượng.C. không truyền được trong chân không. D. là sóng dọc.Câu 26: Trong hiện tượng quang phát quang, nếu ánh sáng phát quang là ánhsáng màu lục thì ánh sáng kích thích không thể là ánh sáng nào sau đây?A. Ánh sáng chàm. B. Ánh sáng cam. C. Ánh sáng tím. D. Ánh sáng lam.Câu 27: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Biết tần số 20 Hz và tốc độtruyền sóng là 80 cm/s Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằngA. cm. B. cm. C. cm. D. cm.Câu 28: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sángA. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.Câu 29: Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc và biên độ thì giatốc cực đại của nó làA. 2Aw B. Aw C. 2Aw D. 2AwCâu 30: Một bóng đèn ghi được mắc vào một nguồn điện một chiều cóđiện trở trong thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện làA. V. B. 36 V. C. V. D. 12 V.Câu 31: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nốitiếp, điện áp giữa đầu đoạn mạch là 502 cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng haiđầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là UL =30V và UC 60V. Biết =20Ω ,côngsuất tiêu thụ của mạch bằngA. 80 B. 20 C. 40 D. 15 WCâu 32: Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô đượcxác định bằng biểu thức ()213, eVnEn=- 1, 2, 3,...). Một đám rất nhiều nguyêntử hiđrô hấp thụ các phôtôn thích hợp để chuyển lên các trạng thái kích thích. Khiêlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ củađám nguyên tử hiđrô đó có tất cả 10 vạch. Vạch quang phổ có bước sóng ngắn nhấttrong 10 vạch quang phổ này có bước sóng làA. 0,122µm. B. 0,6576 μm C. 0,095 µm. D. 0,103µm.Câu 33: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn thứcấp bằng 0,8 lần số vòng dây của cuộn sơ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bịthiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng dây thiếu để quấn tiếp thêm vàocuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoaychiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp cuộnthứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng 0,6. Sau khi quấn thêmvào cuộn thứ cấp 25 vòng dây thì tỉ số điện áp bằng 0,7. Bỏ qua mọi hao phí trongmáy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, học sinh này phải tiếp tụcquấn thêm vào cuộn thứ cấp Trang Mã thi 132ềA. 25 vòng dây. B. 75 vòng dây. C. 150 vòng dây. D. 50 vòng dây.Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng về giao thoa ánh sáng. Khe đượcchiếu đồng thời bởi hai bức xạ có khoảng vân lần lượt là i1 =0,54mm, i2 =0,42 mm.Vạch đen gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một đoạn làA. x=1,89 mm B. x=5,67 mm C. x=0,945 mm D. x=3,78mmCâu 35: Hai chất điểm và dao động điều hòa với phương trình li độ lần lượt là1 1cos (cm)3x tppæ ö= +ç ÷è và 2cos (cm)6x tppæ ö= -ç ÷è trong đó 1A và 2A là các hằng sốdương, tính bằng giây (s). Biết 21 22 32 (cm )x x+ Khi chất điểm đang có li độ2 cm- và chuyển động nhanh dần thì chất điểm đang có vận tốcA. cm/sp- B. cm/sp- C. cm/sp+ D. cm/sp+ .Câu 36: Một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong được nốivới mạch ngoài là điện trở R. Nguồn điện sẽ bị hỏng nếu dòng điện qua nguồn vượtquá 2A Hỏi điện trở của mạch ngoài phải thỏa mãn điều kiện nào để nguồn khôngbị hỏng?A. 4, 5³ B. 4, 5R> C. R>3, 5W D. 3, 5³ .Câu 37: Hạt nhân Be94 phóng xạ theo phương trình: Be94 He42 Sau thờigian chu kì bán rã, thể tích khí Hêli thu được điều kiện chuẩn là 100,8 lít. Khốilượng ban đầu của Be94 làA. 54g. B. 27g. C. 108g. D. 20,25g.Câu 38: Thực hiện giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A,B trênmặt nước và cách nhau 12,4cm. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳngđứng, cùng biên độ, cùng pha và có bước sóng 2cm. mặt nước, gọi là trungđiểm AB, là đường thẳng đi qua và hợp với IB một góc Để trên có điểmmà các phần tử nước đó dao động với biên độ cực đại thì thỏa mãn điều kiệnnào?A. 14,6 o< α< 85,1 oB. 14,6 o< α< 80,7 oC. 61,1 o< α< 85,1 oD. 61,1 o< α< 80,7 oCâu 39: Cho ai đoạn mạch nối tiếp với nhau trong một mạch điện xoay chiều.Đoan thứ nhất có điện trở thuần 1R lớn gấp3 lần cảm kháng LZ đoạn thứ hai cóđiện trở thuần 2R và tụ điện có dung kháng CZ Điện áp trên đoạn thứ hai có trịhiệu dụng bằng3 lần trị hiệu dụng của điện áp trên đoạn mạch thứ nhất đồngthời chúng lệch pha nhau 2p Tỷ số cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch làA. 13 B. C. 13 D. 3Câu 40: Ba chất điểm A,B,C dao động điều hòa cùng biên độ, cùng tần số, trên batrục tọa độ song song, cùng chiều, cạnh nhau. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằngcủa các chất điểm và nằm trên đường vuông góc chung của các trục tọa độ. Tạithời điểm t1 và đối xứng nhau qua và có li độ lần lượt là 3,2 cm và 3,2 cm.Nếu tại thời điểm t2 li độ của và đều bằng 5,6 cm thì li độ của khi đó làA. 6,45cm B. 8,8 cm C. 4,59 cm D. 7,3 cm---------------------------------------------------------- HẾT ----------Đáp án mã đề: 1321 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A Trang Mã thi 132ềBCD21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCD Trang Mã thi 132ề