Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

889f31fb220f6ff0e17d611322bf4ca0
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-22 16:20:19 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINHĐỀ THI THỬ(Đề thi gồm trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIABài thi: Khoa học tự nhiên; Môn VẬT LÝThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.Câu 1. Chu kì dao động làA. số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1sB. khoảng thời gian dể vật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động. C. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu.D. khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại trạng thái ban đầu.Câu 2. Khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa, phát biểu nào không đúngA. Tổng năng lượng là đại lượng tỉ lệ với bình phương biên độB. Tổng năng lượng là đại lượng biến thiên theo li độC. Động năng và thế năng là những đại lượng biến thiên tuần hoàn D. Tổng năng lượng của con lắc phụ thuộc vào kích thích ban đầuCâu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng :A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần. B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động duy trì.C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức. D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng.Câu 4. Lực căng của đoạn dây treo con lắc đơn đang dao động có độ lớn như thế nào? A. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và bằng trọng lượng của con lắc.B. Lớn nhất tại vị trí cân bằng và lớn hơn trọng lượng của con lắc. C. Như nhau tại mọi vị trí dao động.D. Nhỏ nhất tại vị trí cân bằng và bằng trọng lượng của con lắc.Câu 5. Một con lắc đơn gồm một sợi dây có chiều dài dao động điều hòa với tần số f.Nếu tăng chiều dài lên 9/4 lần thì tần số dao động sẽA. Tăng 1,5 lần so với B. Giảm 1,5 lần so với fC. Tăng 2/3 lần so với D. Giảm 9/4 lần so với fCâu 6. Đồ thị quan hệ giữa ly độ và vận tốc của vật dao động điều hòa là đườngA. hình sin B. thẳng C. hyperbol D. elipCâu 7. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động là Acos(ωt+φ).Tỉ số giữa động năng và thế năng khi vật có li độ (x 0) là A. 2tđAx1WW B. 2tđxA1WWC. 1xAWW2tđ D. 2tđAx1WWCâu 8. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình cos2tT2 Tính từ1Doc24.vnthời điểm đến thời điểm T/4, tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chấtđiểm đi được trong cùng một khoảng thời gian làA. B.1: -1: C. :1 D. 1:1:1Câu 9. Định nghĩa nào sau đây về sóng cơ là đúng nhất? Sóng cơ làA. những dao động điều hòa lan truyền theo không gian theo thời gianB. những dao động trong môi trường rắn hoặc lỏng lan truyền theo thời giantrong không gianC. quá trình lan truyền của dao động cơ điều hòa trong môi trường đàn hồiD. những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chấtCâu 10. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB. Đầu nối với nguồn daođộng, đầu tự do thì sóng tới và sóng phản xạ tại BA. cùng pha. B. lệch pha góc π/4. C. vuông pha. D. ngược pha.Câu 11. Một sóng truyền theo chiều đến nằm trên cùng một đường truyền sóng. Haiđiểm đó cách nhau một khoảng bằng 5/4 bước sóng. Nhận định nào sau đâyđúng?A. Khi có thế năng cực đại thì có động năng cực tiểuB. Khi có vận tốc cực đại dương thì li độ cực đại dươngC. Khi li độ cực đại dương thì có vận tốc cực đại dươngD. Li độ dao động của và luôn luôn bằng nhau về độ lớn nhưng ngược dấuCâu 12. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số 10 Hz, tại một thời điểm nào đócác phần tử mặt nước có dạng như hình v. Trong đó khoảng cách từ vị trí cânbằng của đến vị trí cân bằng của là 30 cm và điểm đang từ vị trí cân bằngcủa nó đi xuống. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là:A. Từ đến với vận tốc m/sB. Từ đến với vận tốc m/sC. Từ đến với vận tốc m/sD. Từ đến với vận tốc m/sCâu 13. Nguồn âm tại có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua có bađiểm A, B, cùng nằm về một phía của và theo thứ tự xa có khoảng cách tớinguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại kém mức cường độ âm tại là (dB),mức cường độ âm tại hơn mức cường độ âm tại là: 3a (dB). Biết OA 32OB. Tỉ số OCOA là: A. 49 B. 94 C. 1681 D. 8116Câu 14. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm thì2Doc24.vnA cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 2 so với điện áp giữa hai đầuđoạn mạch.B dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.C cường độ dòng điện trong đoạn mạch trể pha 2 so với điện áp giữa hai đầuđoạn mạch.Câu 15. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức 23 cos200 t(A)làA. 2A. B. 23 A. C. A. D. 32 ACâu 16. Máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồnđiện xoay chiều. Tần số dòng điện trong cuộn thứ cấpA có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số trong cuộn sơ cấp.B bằng tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.C luôn nhỏ hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấp.D luôn lớn hơn tần số dòng điện trong cuộn sơ cấpCâu 17. Chọn kết luận đúng Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăngtần số của hiệu điện thế xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thìA. điện trở tăng. B. dung kháng tăng.C. cảm kháng giảm. D. dung kháng giảm và cảm kháng tăng.Câu 18. Đặt một điện áp xoay chiều 1002 cos100 (V) vào hai đầu đoạn mạch cóR, L, mắc nối tiếp. Biết 50 cuộn thuần cảm có độ tự cảm 1 vàtụ điện có điện dung 410.2 F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trongđoạn mạch làA A. A. 22 A. A.Câu 19. Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở làA 440 V. 44 V. 110 V. 11 V.Câu 20. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch điện xoay chiều AM và MB. AM gồmR1 100 nối tiếp cuộn dây thuần =3 H; MB là hộp kín gồm trong 3phần tử R, cuộn dây thuần và ghép nối tiếp. Nếu nối hai đầu A, nguồnđiện xoay chiều uAB 2003 cos(100 (v) thì ta có uMB 400cos(100 /6)(v). Xác định thành phần của 3Doc24.vnA. R2 1003 =13 B. R2 1002 =1 C. R2 100 =4102 3 D. R2 200 =4102 3 Câu 21. Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nt với MB. Biết đoạn AM gồm ntvới và MB có cuộn cảm có độ tự cảm và điện trở r. Đặt vào AB một điện ápxoay chiều U2 cos (v). Biết LC điện áp hiệu dụng giữa hai đầuMB lớn gấp =3 điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất của đoạn mạch có giátrị làA.0,887 B. 0,755 C.0,865 D. 0,975Câu 22. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến không có bộ phận nào dướiđây?A. Mạch tách sóng. B. Mạch khuyếch đại. C. Mạch biến điệu. D. Anten.Câu 23. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thìA tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.C tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.D tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.Câu 24. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm mHvà tụ điện có điện dung 0,1 F. Dao động điện từ riêng của mạch có tần sốgócA 3.10 rad/s. 2.10 rad/s. 10 rad/s. 4.10 rad/s.Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc? A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc đơn sắc khác nhaucó màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. B. Chiết suất của các chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau làgiống nhau. C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. D. Khi ánh sáng đơn sắc đi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường đối với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất.Câu 26. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do: A. các chất khí hay hơi áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng B. chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng C. các chất rắn lỏng hoặc khí khi bị nung nóng 4Doc24.vnD. các chất rắn lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóngCâu 27. Trong thí nghiệm I-âng nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai khe và khoảngcách từ hai khe đến màn quan sát lên lần thì khoảng vân sẽ: A. tăng lên lần. B. giảm đi lần. C. tăng lên lần. D. không đổiCâu 28. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe S1 là 2mm khoảng cách từ S1 S2 đến màn là ,bước sóng ánh sáng là 0,5 µm. Tại Mcó toạ độ xM =3 mm là vị trí A. vân tối bậc B. vân sáng bậc C. vân sáng bậc D. vân tối bậc 5Câu 29. Trong hiện tượng giao thoa ánh sáng, cho 0,2 mm, =1 m. Chiếu ánh sángtrắng có bước sóng nằm trong khoảng 0,4 µm 0,75 µm. Tại điểm cách vânsáng trung tâm 2,7 cm có số vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nằm trùng ởđó là: A. B. C. D. 8Câu 30. Pin quang điện là nguồn điện, trong đóA. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.B. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.Câu 31. Theo thuyết lượng từ ánh sáng thì năng lượng củaA. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một êlectrôn (êlectron).B. một phôtôn phụ thuộc vào khoảng cách từ phôtôn đó tới nguồn phát ra nó.C. các phôtôn trong chùm sáng đơn sắc bằng nhau D. một phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với phôtôn đó.Câu 32. Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia lên lần (n >1), thì bước sóng cực tiểucủa tia mà ống phát ra giảm một lượng Δλ. Hiệu điện thế ban đầu của ống là:A. )1(nehc B...)1(nenhc C. ..nehc D..)1(enhcCâu 33. Nguồn sáng có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 =400nm. Nguồn sáng có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2= 600nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn sángX phát ra so với số phôtôn mà nguồn sáng phát ra là 5/4. Tỉ số P1 /P2 bằng:A. 8/15 B. 6/5 C. 5/6 D. 30/8Câu 34. Khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 0,4 µm vào bề mặt một tấmkim loại thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra là 9,9375.10 -20 J. Khichiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng λ2 thì động năng đầu cực đại củaêlectron bật ra là 26,5.10 -20 J. Hỏi khi chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng5Doc24.vnλ3 (λ1 λ2 )/2 thì động năng đầu cực đại của êlectron bật ra bằng:A. 16,5625.10 -20 J. B. 17,0357.10 -20 J. C. 18,2188.10 -20 J. D. 20,19.10 -20 JCâu 35. Năng lượng liên kết riêng của một hạt nhânA. có thể âm hoặc dương. B. càng nhỏ, thì càng bền vững.C. càng lớn, thì càng bền vững. D. càng lớn, thì càng kém bền vững.Câu 36. Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ của một số chất, số hạt nhânphóng xạA. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo đường hypebol.C. không giảm. D. giảm theo quy luật hàm số mũCâu 37. Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian 3T kể từ thời điển banđầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với sốhạt nhân của chất phóng xạ còn lại A. B. C. 1/3 D. 1/7Câu 38. Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm thì còn lại 1/16 khối lượng ban đầu của nó.Chu kì bán rã của chất đó làA. năm B. 4,5 năm C. năm D. 48 nămCâu 39. Phương trình:23592 10 9542 Mo 13957 La +210 7e là một phản ứngphân hạch của Urani 235. Biết khối lượng hạt nhân: mU 234,99 u; mMo 94,88u; mLa 138,87 u; mn 1,0087u. Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.106J/kg. Khối lượng xăng cần dùng để có thể toả năng lượng tương đương với 1gam phân hạch?A. 1616 kg B. 1717 kg C. 1818 kg D. 1919 kgCâu 40. Phát biểu nào sau đây là sai Công suất hao phí trên đường dây tải điện phụthuộc vàoA. Hệ số công suất của thiết bị tiêu thụ điện.B. Chiều dài đường dây tải điện.C. Điện áp hai đầu dây trạm phát điện.D. Thời gian dòng điện chạy qua dây-Hết-ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VẬT LÝKỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017(TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH)1D 11A 21C 31C2B 12A 22A 32B3C 13D 23A 33D4B 14C 24C 34D5C 15C 25B 35C6C 16B 26A 36D6Doc24.vn7C 17D 27D 37A8B 18A 28B 38A9C 19D 29B 39D10A 20D 30B 40D7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.