Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

32089490ca8649eac2403258405ed666
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-20 10:33:42 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 353 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT QU NG NGÃIỞ ẢTR NG THPT TR QU TU NƯỜ ẤĐ CHÍNH TH CỀ Ứ(Đ có trang)ề KỲ THI TI THI THPT QU GIA NĂMẾ Ố2017 MÔN: TOÁN Th gian làm bài 90 Phút tênọ :............................................................... báo danhố ...................Câu 1: Cho số phức 5z i=- phần thực và phần ảo của số phức lần lượt làA. -3 và 5. B. -3 và -5i. C. -3 và -5. D. -3 và 5i.Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm (2; 5; 3)A và đường thẳng 2( )2 2x ty Rz t= +ìï= Îíï= +î Hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng là A. M(2;7;5). B. M(3;-1;2). C. M(-2;2;3). D. M(3;1;4). Câu 3: Cho thùng đựng nước hình trụ, đáy là hình tròn có đường kính 1, m, Chiều cao 1,8m,đặt nằm ngang như hình 1, Khi đó mực nước trong thùng cao 0,9m. Hỏi khi dựng thùng nướcthẳng đứng như hình 2, chiều cao của mực nước trong thùng là bao nhiêu?Hình Hình 2A. 1,56 m. B. 1,35 m. C. 1,65 m. D. 1,45 m.Câu 4: Một khách sạn có 50 phòng. Hiện tại mỗi phòng cho thuê với giá 300 ngàn đồng mỗingày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá thêm 20 ngàn đồng thì cóthêm phòng trống. Giám đốc khách sạn phải chọn giá phòng mới là bao nhiêu để thu nhập Mã 001ề0,9m 1.8mcủa khách sạn trong ngày là lớn nhất.A. 350 ngàn ngồ B. 400 ngàn ngồ C. 450 ngàn ngồ D. 500 ngàn ngồ .Câu 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của để bất phương trình25 5log 2( 1) log 0x m+ nghiệm đúng với mọi (0; )xÎ +¥ A. 2. B. 0. C. D. 4. Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB= 5cm, BC= 13cm Khi quay miền tam giác ABC quanhcạnh AC tạo thành một khối nón tròn xoay có chiều cao bằng A. 194 cm. B. 144 cm. C. 194 cm. D. 12 cm.Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): 12 0x y+ ,đường thẳng (d) :1 22 3x z- += =- Chọn khẳng định đúng.A. (d)//(P). B. (d) vuông góc (P). C. )d PÌ D. (d) (P). ắCâu 8: Cho hàm số )y x= thỏa mãn ' .y y= và 2) 1f- thì (4)f bằngA. 3e B. 4e C. 6e D. 22e .Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S):2 2( 2) 1) 2) 4x z- =. Tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) là A. (2;1; 2), 4I R- B. 2; 1; 2), 2I R- C. 2; 1; 2), 4I R- D. (2;1; 2), 2I R- Câu 10: Cho 12034 3xI dxx x-=+ +ò ln ln 3( )a z+ ích .a bằng A. -12. B. -3.C. 32 D. 52 Câu 11: Điểm cực đại của đồ thị hàm số 22 1y x= là A(a;b) thì ab bằngA. 7. B. 1. C. 10. D. 0. Câu 12 Cho hình chóp giác S.ABCD có các nh ng a. Di tích ặc ngo ti hình chóp ngầ ằA. 223ap B. 2ap .C. 22ap D. 24ap Câu 13: Cho các số phức thỏa mãn 4z- Tập hợp điểm biểu diễn số phứcw 2z i= làA. ng tròn có bán kính 16.ườB. ng tròn có tâm I(2;1) và bán kính 8.ườC. ng tròn có tâm I(-2;-1) và bán kính 8.ườD. ng tròn có bán kính 64.ườCâu 14: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (d):2 31 12x z+ -= =- Viết phươngtrình mặt phẳng (P) chứa (d) và tạo với mặt phẳng Oxz một góc nhỏ nhất.A. 0x z- B. 0x z+ .C. 0x z- D. 0x z+ .Câu 15: Cho hàm số 2logy x= Chọn khẳng định saiA. ' 0, 0y> " B. Hàm ng bi trên kho ng ả()0;+¥ C. 1'x ln 2y =. D. ' 0, 0y< " Câu 16: Đồ thị hình bên dưới là đồ thị của hàm số A. 22 3y x= .B. 22y x= C. 22 5y x=- D. 22y x=- .Câu 17: Tìm các giá trị thực của để phương trình 3x xm+ có hai nghiệmthực phân biệt.A. 2.> B. 4.< C. 5m< D. 4.+