Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2017 môn tiếng anh Trần Hưng Đạo - TPHCM

33616434613138663265323638653262373735646330393031333334613636353666303635346165303466373165316366326563636265376534343633383133
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 02:31 PM ngày 29-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 823 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 50 phút
(không kể thời gian phát đề)

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3
(Đề thi có 10 trang)

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 159

0
x + y − 3 =
Câu 1. Cho hệ phương trình 
có nghiệm là (x1 ; y1 ) và (x 2 ; y 2 ) . Tính (x1 + x2 )
0
 xy − 2 x + 2 =
A. 2.

B. 0.

C. -1.

D. 1.

Câu 2. Trong hệ tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC có A(2;3) , B(1; 0) , C(−1; −2) . Phương trình đường trung
tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC là
A. 2 x − y − 1 =0 .

B. x − 2 y + 4 =
0.

0
C. x + 2 y − 8 =.

D. 2 x + y − 7 =
0.

Câu 3. Cho hình chop SABCD có ABCD là hình bình hành tâm O, M là trung điểm SA . Tìm mệnh đề sai
A. Khoảng cách từ O đến mp(SCD) bằng khoảng cách từ M đến mp(SCD).
B. OM / / mp ( SCD) .
C. OM / / mp ( SAC ) .
D. Khoảng cách từ A đến mp(SCD) bằng khoảng cách từ B đến mp(SCD).
Câu 4. Cho đồ thị hàm số y = f ( x) có dạng hình vẽ bên. Tính tổng tất cả giá trị nguyên của m để hàm số
y=

f ( x) − 2m + 5 có 7 điểm cực trị

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 2.

Câu 5. Cho hàm số y = x − 2 . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số trên tại điểm có hoành độ
x +1

x0 = 0
A. =
y 3x − 2 .

B. y =
−3 x − 2 .

C. =
y 3x − 3 .

D. =
y 3x + 2 .

Câu 6. Cho hàm số y = f ( x) có đạo hàm là f '( x) =( x − 2) 4 ( x − 1)( x + 3) x 2 + 3 . Tìm số điểm cực trị của
hàm số y = f ( x)
A. 1.
Câu 7. Cho hàm số y =
A. m = −1 .

B. 2.

C. 6.

D. 3.

x3
− (m + 1) x 2 + mx − 2 . Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = −1
3
B. m = 1 .

C. không có m.
1/8 - Mã đề 159

D. m = −2 .


Câu 8. Trong hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x − 2 y + 3 =
0 . Phép tịnh tiến v(2; 2) biến đường thẳng d

thành đường thẳng d’ có phương trình là
A. 2 x − y + 5 =
0.
Câu 9. Cho hàm số y =
A. x = −4 .

B. x + 2 y + 5 =
0.

C. x − 2 y + 5 =
0.

D. x − 2 y + 4 =
0

2x − 3
. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số trên là
x+4

C. x = 4 .

B. y = 2 .

D. y =

−3
.
4

Câu 10. Một người gửi vàoNgân hàng 50 triệu đồng thời hạn 15 tháng, lãi suất 0,6% tháng ( lãi kép). Hỏi
hết kì hạn thì số tiền người đó là bao nhiêu?
A. 55,664000 triệu.

B. 54,694000 triệu.

C. 55,022000 triệu

D. 54,368000 triệu.

Câu 11. Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Câu 12. Cho hai hàm số y = f ( x) và y = g ( x) có đồ thị của hàm y = f '( x) , y = g '( x) như hình vẽ. Tìm các
khoảng đồng biến của hàm số
=
y f ( x) − g(x)

A. (−1;0) và (1; +∞) .
C. (1; +∞) và (−2; −1) .

B. (−∞; −1) và (0;1) .
D. (−2; +∞) .

Câu 13. Cho hình chóp SABC có mp (SAB) ⊥ mp(ABC) , tam giác ABC đều cạnh 2a , tam giác

SAB vuông cân tại S. Tính thể tích hình chóp SABC
A.

a3 3
.
3

B.

a3 3
.
6

C.

2a 3 3
.
3

2/8 - Mã đề 159

D.

a3 3
.
12

Câu 14. Cho hình hộp chữ nhật ABCDA ' B ' C ' D ' có=
AB a=
, BC 2a . AC ' = a . Điểm N thuộc cạnh BB’
sao cho BN = 2 NB ' , điểm M thuộc cạnh DD’ sao cho D ' M = 2 MD . Mp ( A ' MN ) chia hình hộp chữ nhật
làm hai phần, tính thể tích phần chứa điểm C '
A. 4a 3 .

B. a 3 .

C. 2a 3 .

D. 3a 3 .

Câu 15. Cho khai triển (2 x − 1) 20 = a0 + a1 x + a2 x 2 + .... + a20 x 20 . Tìm a1
A. 20.

B. 40.

C. -40.

D. -760.

C. {3; 4} .

D. {4;3} .

Câu 16. Hình bát diện đều kí hiệu là
A. {3;5} .

B. {5;3} .

Câu 17. Bất phương trình

2 x − 1 ≤ 3x − 2 có tổng năm nghiệm nguyên nhỏ nhất là

A. 15.

B. 20.

C. 10.

D. 5.

Câu 18. Số cách phân 3 học sinh trong 12 học sinh đi lao động là
A.

P12 .

3

3

C. A12 .

B. 36 .

D. C12 .

Câu 19. Cho hình lăng trụ ABCDA ' B ' C ' D ' . Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A. mp ( AA ' B ' B) song song với mp (CC'D'D) .
B. Diện tích hai mặt bên bất ki bằng nhau
C. AA'song song với CC' .
D. Hai mặt phẳng đáy song song với nhau
Câu 20. Cho hình chop SABC có SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC đều cạnh 2a , SB tạo với mặt phẳng đáy một
góc 30 . Khi đó mp(SBC) tạo với đáy một góc x . Tính tan x
A. tan x = 2 .

B. tan x =

1
.
3

C. tan x =

3
.
2

D. tan x =

2
.
3

y (2 x − 1) 3 . Tìm tập xác định của hàm số
Câu 21. Cho hàm số=
A. (1; +∞) .

1
B. ( ; +∞) .
2

1 
C.  \   .
2

1
D. [ ; +∞) .
2

Câu 22. Người ta muốn làm một con đường đi từ thành phố A đến thành phố B ở hai bên bờ sông như hình
vẽ, thành phố A cách bờ sông AH = 3km , thành phố B cách bờ sông BK = 28km , HP = 10km . Con
đường làm theo đường gấp khúc AMNB . Biết chi phí xây dựng một km đường bên bờ có điểm B nhiều gấp
16
lần chi phí xây dựng một km đường bên bờ A , chi phí làm cầu ở đoạn nào cũng như nhau. M là vị trí để
15

xây cầu sao cho chi phí ít tốn kém nhất. Tìm mệnh đề đúng

3/8 - Mã đề 159

10
B. AM ∈ ( ; 4) .
3

17
A. AM ∈ ( ;5) .
4
5

−2

16
C. AM ∈ ( ;7)
3

D. AM ∈ (4;

C. a .

D. a + 1 .

1
1
C. ( )18 > ( )16 .
5
5

D. 520 < 519 .

16
).
3

1

a 3 (a 3 + a 3 )
Câu 23. Tính
, với a > 0 .
a +1
A. a − 1 .

B. a 2 + 1 .

Câu 24. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. π 20 < e 20 .

2
2
B. ( )12 < ( )10 .
3
3

Câu 25. Cho hàm số y =
− x3 + 3 x 2 + 2 . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên

[0;3] . Tính ( M + m)
A. 6.

B. 8.

C. 10.

D. 4.

3
3
2
3
0 . Tập S là tập hợp các giá trị của m
Câu 26. Cho phương trình x − 3 x − 2 x + m − 3 + 2 2 x + 3 x + m =

nguyên để phương trình có ba nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của S
A. 15.

B. 9.

C. 0.

D. 3.

Câu 27. Cho hàm số y = x 3 + x 2 + (m + 1) x + 1 và =
y 2 x + 1 . Có bao nhiêu giá trị nguyên m ∈ ( −10;10 ) để
hai đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại ba điểm phân biệt
A. 9.

B. 10.

C. 1.
1

D. 11.
1

3
3
5
5
=
y x=
, y x=
, y x −2 . Khi đó đồ thị của ba hàm số
=
y x=
, y x=
, y x −2 lần lượt
Câu 28. Cho ba hàm số4/8 - Mã đề 159

A. (C 3), (C 2), (C1) .

B. (C 2), (C 3), (C1) .

C. (C 2), (C1), (C 3) .

D. (C1), (C 3), (C 2) .

Câu 29. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Xác định hàm số trên

A. y =

2x +1
.
x −1

B. y =

2x −1
.
x −1

C. y =

2x −1
.
x +1

D. y =

3x + 1
.
2x + 2

Câu 30. Cho hàm số y =x 4 − 2(m + 2) x 2 + 3(m + 2) 2 . Đồ thị của hàm số trên có ba cực trị tạo thành tam giác
đều. Tìm mệnh đề đúng
A. m ∈ (−1;0) .

B. m ∈ (0;1) .

C. m ∈ (1; 2) .

D. m ∈ (−2; −1) .

1
π
Câu 31. Cho sin=
x
, x ∈ (0; ) . Tính giá trị của tan x
3

A.

−1
.
2 2

2

B. 3 .
8

C. 2 2 .

D.

1
2 2

.

Câu 32. Cho tập A = {1, 2,3, 4,5, 6} . Lập được bao nhiêu số có ba chữ số phân biệt lấy từ A
A. 216.

B. 60.

C. 20.

D. 120.

Câu33. Cho hình chóp đều SABC có AB = 2a , khoảng cách từ A đến mp(SBC) là

3a
. Tính thể tích hình
2

chóp SABC
A. a 3 3 .

B.

a3 3
.
2

C.

a3 3
.
6

5/8 - Mã đề 159

D.

a3 3
.
3

Câu 34. Cho hình chóp SABCD có SA ⊥ ( ABCD) và ABCD là hình vuông cạnh 2a , khoảng cách C
đến mp ( SBD) là

2a 3
. Tính khoảng cách từ A đến mp ( SCD)
3

B. 2a .

A. x = a 3 .

Câu 35. Cho hai hàm số y =

D. x = 3a .

C. x = a 2 .

x+2
. Đồ thị hàm số trên cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A, B phân biệt. Tính
x −1

độ dài đoạn AB
A.

2.

B. 2 .

D. 2 2 .

C. 4 .

Câu 36. Đội tuyển học sinh giỏi Toán 12 trường thpt Yên Dũng số 3 gồm 8 học sinh trong đó có 5 học sinh
nam. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh đi thi học sinh giỏi cấp Huyện. Tính xác suất để 5 học sinh được chọn đi
thi có cả nam và nữ và học sinh nam nhiều hơn học sinh nữ.
A. p = 11 .

B. p = 45 .
56

56

Câu 37. Cho cấp số cộng

C. p = 46 .

(u n ) thỏa mãn

A. 100.

D. p = 55 .

56

56

8
u1 + u4 =
. Tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số cộng trên

2
u3 − u2 =

B. 110.

C. 10.

D. 90 .

Câu38. Trong hệ tọa độ Oxy. Cho đường tròn (C ) có phương trình

x 2 + y 2 − 4 x + 2 y − 15 =
0 . I là tâm (C ),

đường thẳng d qua M (1; −3) cắt (C ) tại A, B . Biết tam giác IAB có diện tích là 8. Phương trình đường thẳng
d là x + by + c =
0 . Tính (b + c)
A. có vô số giá trị

B. 1.

C. 2.

D. 8.

Câu 39. Hình chóp SABC có chiều cao h = a , diện tích tam giác ABC là 3a 2 . Tính thể tích hình chóp

SABC
A.

a3
.
3

B. a 3 .

C.

3 3
a .
2

D. 3a 3 .

1
Câu 40. Phương trình sin x.c os π + cosx.sin π =
có nghiệm là
5


=
x
A. 
x
=


 x=
C. 
=
x


−π
+ k 2π
30
k ∈ .
19π
+ k 2π
30

5

2


x
=
B. 
x
=


=
x
D. 
x
=


π

+ k 2π
6
k ∈

+ k 2π
6

π

+ k 2π
30
k ∈ .
−19π
+ k 2π
30
−π
+ k 2π
30
k ∈ .
−19π
+ k 2π
30

Câu41. Cho a, b, c > =
0, a, b ≠ 1 . Tình A log a (b 2 ).log b ( bc ) − log a (c)
A. log a c .

B. 1 .

C. log a b .
6/8 - Mã đề 159

D. log a bc .

Câu 42. Cho hàm số
tại

=
y x3 − 2018 x có đồ thị (C ). M 1 thuộc (C ) và có hoành độ là 1, tiếp tuyến của (C )

M 1 cắt (C ) tại M 2 , tiếp tuyến của (C ) tại M 2 cắt (C ) tại M 3 ,…. Cứ như thế mãi và tiếp tuyến của (C )

tại M n (x n ; y n ) thỏa mãn 2018 xn + yn + 22019 =
0 . Tìm n
A. 675.

B. 672.

C. 674.

D. 673.

Câu43. Cho hàm số y = 2 x3 − 3(3m + 1) x 2 + 6(2m 2 + m) x − 12m 2 + 3m + 1 . Tính tổng tất cả giá trị nguyên
dương của m để hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3)
A. 0.
Câu

B. 3.
44.

Cho

hình

chop

C. 1.

SABCDSA ⊥ ( ABCD) và ABCD

D. 2.


hình

chữ

nhật

với

=
AB a=
, AC a 5,
=
SC 3a . Tính thể tích hình chóp SABCD

A. 4a 3 .

B.

4a 3
.
3

C.

2a 3
.
3

D.

a3
.
3

Câu 45. Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị như hình vẽ. Tìm khoảng đồng biến của hàm số

A. (−∞; −2) và (0; +∞) .
C. (−∞; −3) và (0; +∞) .

B. (−3; +∞) .
D. (−2;0) .
5
6

x) (2 x − 3) . Tính f '(2)
Câu 46. Cho hàm số f (=
A.

5
.
6

B.

Câu 47. Tính giới hạn lim
x →1

A. 2 .

5
.
3

C.

−5
.
6

D.

−5
.
3

x 2 − 3x + 2
x −1
B. 1 .

C. −2 .

D. −1 .

Câu 48. Cho ba số a, b, c là ba số liên tiếp của một cấp số cộng có công sai là 2. Nếu tăng số thứ nhất thêm
1, tăng số thứ hai thêm 1 và tăng số thứ ba thêm 3 thì được ba số mới là ba số liên tiếp của một cấp số nhân.
Tính (a + b + c)
A. 12.

B. 18.

C. 3.

Câu 49. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
A. 3.

B. 1.

D. 9.

x − 1( x + 1 − 2)
x2 − 4 x + 3

C. 4.
7/8 - Mã đề 159

D. 2.

Câu 50. Cho hình lăng trụ ABCDA ' B ' C ' D ' có hình chiếu A ' lên mp ( ABCD) là trung điểm AB , ABCD là
hình thoi cạnh 2a, góc 
ABC = 60 , BB ' tạo với đáy một góc 30 . Tính thể tích hình lăng trụ
ABCDA ' B ' C ' D '

A. a 3 3 .

B.

2a 3
.
3

C. 2a 3 .
------ HẾT ------

8/8 - Mã đề 159

D. a 3 .

ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN – Khối lớp 12
Thời gian làm bài : 50 phút

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN DŨNG SỐ 3
(Không kể thời gian phát đề)
Phần đáp án câu trắc nghiệm:
Tổng câu trắc nghiệm: 50.
159

160

161

162

1

D

B

C

D

2

A

C

B

D

3

C

A

D

A

4

C

A

D

A

5

A

C

D

A

6

B

A

A

C

7

A

A

C

C

8

C

C

B

B

9

B

C

C

C

10

B

D

A

B

11

A

D

A

B

12

A

A

C

D

13

A

A

A

B

14

C

A

A

A

15

C

D

C

A

16

C

C

D

C

17

A

A

D

D

18

D

A

C

A

19

B

D

A

A

20

D

A

A

C

21

B

C

A

C

22

D

A

A

C

23

C

C

D

A
1

24

B

C

B

C

25

B

C

A

B

26

B

B

B

B

27

B

C

B

B

28

B

C

D

C

29

C

C

A

C

30

A

A

B

D

31

D

B

D

C

32

D

D

B

D

33

D

D

B

B

34

C

C

C

D

35

D

D

B

D

36

B

C

C

B

37

A

B

C

C

38

C

B

D

B

39

B

B

C

C

40

A

B

D

B

41

C

A

D

C

42

C

C

D

D

43

C

A

A

D

44

B

C

D

B

45

A

B

A

C

46

B

C

B

B

47

D

D

B

A

48

D

D

A

B

49

D

A

D

B

50

C

B

C

A

2