Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh THPT Nguyễn Trãi, Yên Bái có đáp án (3)

840ed680b1906549b06d655e251d2afa
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-04-16 21:07:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1191 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO OỞ ẠNINH THU NẬĐ CHÍNH TH CỀ KỲ THI CH SINH GI NHỌ ỈNĂM 2012 2013ỌMÔN THI: SINH P: THCSỌ ẤTh gian làm bài:ờ 150 phút (không th gian giaoể ờđ )ềNgày thi: 18/11/2012Bài (5 đi m):ểa. thông tin đây và tr câu i: Vì sao ch có giám nh ADNọ ướ xác nhớ ịđ nh ng ng có cùng huy th ng.ượ ườ ốTrung tâm phân tích ADN và Công ngh Di truy (Trung tâm ADN) vinhệ đã và đangựđ ng hành cùng ch ng trình “Nh ch có cu chia ly” trongồ ươ nhi năm nay, trề ợgi quy các tr ng tìm ki ng thân th cả ườ ườ trong các cu chi nộ ếtranh, mà không th gi quy ng các bi pháp khác, ngoàiể giám nh ADN.ịb. gen dài 5100Aộ có 2G. bi liên quan nucleotitộ làm thay iổ1 liên hidro nh ng không làm thay chi dài gen. Xác nhế ng bi và sạ ốnucleotit lo gen bi n. Prôt êin ng ng cỗ ươ ượ ng gen trên sổ ẽthay nh th nào?ổ ếBài (4 đi m):ểTheo dõi di truy tính tr ng màu tóc gia đình quaự th ng ta thuế ườđ qu sau:ượ ảTính tr ng màu tóc đen là tr hay n? Xác nh ki gen các thành viênạ trong giađình. Bi ng màu tóc do gen trên nhi th th ng quy nh vàế ườ không raảđ bi i.ộ ớBài (3 đi m):ểN cho th có ki gen aaBb lai th có ki uế gen Aabb, thì conở ờcó bao nhiêu ki gen, bao nhiêu ki hình. Bi alen A,ể alen qui nh tính tr ng tr iị ộhoàn toàn. Hãy gi thích qu có c.ả ượBài (4 đi m):ểa. Hãy gi thích nh xét sau: “B ch phân bào II trong gi mả phân chính làquá trình nguyên phân”.b. ng ki th quá trình th tinh hãy cho bi ng i, aằ ườ tr sinh raẻgi ng cha ho ru nó bao nhiêu ph trăm di truy n.ố ềBài (4 đi m):ểa. ng i, có các tr ng bi sau:Ở ườ ườ ế- đo nh nhi th (NST) 21.ấ ố- NST 21 có chi c.ố ế- Trong NST có 45 chi c, 44 chi NST th ng và chi NST gi iộ ườ tính X.Các tr ng trên thu lo bi nào, tên th ng lo và nêuườ tên nh màệcác bi này gây ra.ộ ếDOC24.VN 1b. Gi thích ch hình thành th (4n) do lo quá trình nguyênả phân và gi mảphân.DOC24.VN
2020-09-27 06:19:37