Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Ngữ văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định

cd6cfdde59951d6ce1a88b90873248e3
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-05-08 13:02:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnS GD&ĐT BINH ĐNHỞ THI TRUNG PH THÔNG QU GIA 2017I ÔTR NG THPT CHUYÊNƯỜLÊ QUI ĐÔN Môn thi NG VĂNỮTh gian lam bai: 120 phut ,không th gian phat đơ êPh I. Đc hi (3,0 đi m)ầ ểĐc đo th sau và th hi các yêu câu đn câu 4:ọ ếNhi ng Vi ki ti ng giá, đánh đi liêm danh cóề ườ ểti n. ki ti nào đc ác là ki ti trên kh và ng ng đng bàoề ồmình? Trung bình hai gi đng có ba ng ch vì nh ung th con sờ ươ ườ ốtàn nh đn ng i. Bao gi ng Vi thôi đc ác nhau? Đó là câu iẫ ườ ườ ỏtrăn tr không bi bao nhiêu ng có ng tâm và ng nh đn th đi nàyở ườ ươ ườ ểh đang c. Làm th nào con ng bi yêu th ng nhau n? Đn gi nọ ườ ươ ảv thôi nh ng nó quy đnh nh dân c, th gi này. Ng nôngậ ườdân ch th ng ng tiêu dùng chút đã không nh tâm thu đc lên rauỉ ươ ườ ướ ộc qu đào huy chôn đng bào mình và chôn ng chính mình. Các quan ch chủ ỉc lãng phí chút thôi, có bao nhiêu nh vi đc xây và bao nhiêu đaầ ượ ứtr đc đn tr ng.ẻ ượ ườ(Lê Bình, trích chí kinh xuân Bính Thân Ph ng hay không ph ngạ VTV1,12/2/2016)Câu Đo trích trên đc trình bày theo phong cách ngôn ng nào?ạ ượ ữCâu Tác gi th hi thái gì đi các còn xã i? Thái đóả ộđc qua nh ng ngôn ng nào?ượ ữCâu Theo tác gi nh gi quy là gì?ả ếCâu góc cá nhân, anh/ch hãy tr câu i: Bao gi ng Vi thôi đc ườ ộác nhau?ớ (trình bày kho ng đn dòng)ả ếPh II. Làm 7,0 )Câu 1: (2 đi m)ểBill Gate đng th trong không quan tr ng, nh ng ph th hi đng ăc khi chân ra xa i''.ấ ướ ộDoc24.vnV cach la sinh, Anh(ch co đng tinh nh đnh trên không? Hay vi ếđo văn(kho ng 200 ch trinh bay suy nghi Anh( ch )?ạ ịCâu (5,0 đi m)ểTrong truy ng nh tợ Kim Lân có đo n:ủ ạ“ Bà lão cúi đu nín ng. Bà lão hi i. Lòng ng nghèo kh còn hi uầ ườ ểra bi bao nhiêu ai oán xót th ng cho ki đa con mình. Chao ôi,ế ươ ứng ta ng ch ng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm i, nh ng mong sinhườ ữcon cái sau này. Còn mình thì… Trong kèm nhèm bà xu ng haiẻ ốdòng t… Bi ng chúng nó có nuôi nhau ng qua đc đói khát nàyướ ượ ơkhông.Bà lão kh th dài ng ng lên, đăm đăm nhìn ng đàn bà. Th cúi xu ng, tayẽ ườ ốvân vê tà áo đã rách t. Bà lão nhìn th và bà nghĩ: Ng ta có khó khăn, đóiợ ườ ướkh này, ng ta đn con mình. Mà con mình có đc… Thôi thì nổ ườ ượ ổph bà là bà đã ch ng lo ng đc cho con… May ra mà qua kh đc cái taoậ ượ ượđo này thì th ng con bà cũng có nó yên nó, ch ng may ra ông gi ch tạ ếcũng ph ch ch bi th nào mà lo cho đc?ả ượBà lão kh ng ng ti ng, nh nhàng nói “nàng dâu i” :ẽ ớ­ thôi thì các con đã ph duyên ph ki nhau, cũng ng lòng…Ừ ừTràng th đánh phào cái (…) Bà ti i:ở ờ­ Nhà ta thì nghèo con ch ng chúng mày li mà nhau làm ăn. ra may màạ ồông gi cho khá… Bi th nào con, ai giàu ba ai khó ba đi Có ra thì conờ ồcái chúng mày sauề ”. Ng văn 12ữ hai, NXB Giáo c, 2013)â ụC nh anh/ ch tâm tr ng nhân bà đc miêu trong đo nả ượ ạtrích trên. đó, nêu nh xét ngh thu miêu tâm lí Kim Lân.ừ ủDoc24.vnĐáp án thi th THPT Qu gia năm 2017 môn Ng vănề ữPh I. Đc hi uầ ể1 Đo trích đc trình bày theo phong cách ngôn ng Báo chí/Chính lu n/ tạ ượ ếh hai phong cách ngôn ng Báo chí, Chính lu n(0.5 đi m)ợ ê2 Thái tác gi day t, đau đn, lên án….ộ ớB qua các ngôn ng :ộ ữ­ Câu: nhi câu i, câu nêu gi thi t…ê ế­ ng giàu thái bi m:ừ đánh đi liêm đc ác, tàn nh đn nổ ợng i, nh tâm, chôn ng...(1 đi m)ươ ê3 nh gi quy t: Làm th nào con ng bi yêuế ươ ếth ng nhau n?/ Bao gi ng Vi thôi đc ác nhau?(0.5 đi m)ươ ươ ê4Tr câu i: Bao gi ng Vi thôi đc ác nhau?ờ ườ ớThí sinh có th trình bày nhi cách, sau đây là ph ng án:ê ươ­ Ng Vi thôi đc ác nhau khi ươ không mu đc ácố mỗi cá nhân tựnâng cao thưc đạo đưc giáo tác đng vào nh th c, vào ng triụ ươc ng iủ ươ­ Ng Vi thôi đc ác nhau khi ươ không dám đc ácộ có nh ng quy đnh vữ êx ph ng răn đe không dám gây ácử ộ­ Ng Vi thôi đc ác nhau khi ươ không th đc ácể các quan ch năngơ ưvào cu giám sát ch ch khâu cái ác cái không có i.ộ ạN tiêu dùng ph thông thái, dũng cái ác cái không có đt nươ ồt iạPh II. Làm vănầ Doc24.vnCâu Đây la vi giao viên ch theo cach hanh văn sinh, đung ếc đo văn ngh lu n, trinh bay, ban lu đungấ âCâu 2Doc24.vn Câu 2(5,0 đ) Yêu cầu chung: Thí sinh biết kết hợp kiến thưcvà kĩ năng vê dạng bài nghị luân văn hoc đê tạolâp văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõràng; văn viết có cảm xúc; thê hiện khả năngcảm thụ văn hoc tốt; diễn đạt trôi chảy, bảo đảmtính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữpháp. a. 0,5 Đảm bảo cấu trúc bài nghị luân: Trình bày đầyđủ các phần bài, hân bài, ết luân. Phần Mơbài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đê; phầnt hân bài biết tổ chưc thành nhiêu đoạn văn liênkết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đê;phần ết bài khái quát được vấn đê và thê hiệnđược ấn tượng, cảm xúc sâu đâm của cá nhân. 0,5Trình bày đầy đủ ba phần bài, hân bài, ếtluân, nhưng các phần chưa thê hiện được đầy đủyêu cầu trên; phần hân bài chỉ có đoạn văn. 0,25Thiếu bài hoặc ết luân, hân bài chỉ có 1đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có đoạn văn. 0b. 0,5 Xác định đúng vấn đê cần nghị luân: Tâm trạngcủa nhân vât bà cụ Tư khi hiêu ra câu chuyện“ nhặt vợ của con trai. 0,5- Xác định chưa rõ vấn đê cần nghị luân, chỉ nêuchung chung 0,25- Xác định sai vấn đê cần nghị luân, trình bày lạcđê. 0c. 2,5 Chia vấn đề cần nghị luận thành các luận điểmphù hợp; các luận điểm được triển khai theotrình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử dụngtốt các thao tác lập luận để triển khai các luậnđiểm (trong đó phải có thao tác phân tích, sosánh); biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫnchứng Đảm bảo các yêu cầu trên; có thê trình bàytheo định hướng sau: 1. Gi thi tác gi tác ph và trí đo tríchớ 2. nh tâm tr ng nhân bà Tạ 2,0