Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Phan Chu Trinh, Phú Yên

fca04c160d0ae53208b015b094c1858e
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-05-14 08:56:34 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠOPHÚYÊNTRƯỜNGTHPTPHANCHUTRINHKỲTHITRUNGHỌCPHỔTHÔNGQUỐCGIANĂM2017Bàithi:Khoahọcxãhội;Môn:ĐỊALÍThờigianlàmbài:50phút,khôngkểthờigianphátđềCâu1.PhươnghướngpháttriểncôngnghiệpởDuyênhảimiềnTrungA.Đẩymạnhkhaitháccáctiềmnăngkhoángsảncủavùng.C.Hìnhthànhnhiềukhucôngnghiệp,chếxuất.B.Xâydựngcáccảngnướcsâuđểnhậpkhẩunguyênliệu,xuấtkhẩuhànghóa.D.Xâydựngkếtcấuhạtầngnhấtlàcơsởnănglượng,hệthốnggiaothông.Câu2.HãyxácđịnhđúngtênnhàmáythủyđiệnđượcxâydựngtrênsôngXrê–pốc:A.NhàmáythủyđiệnĐaNhimB.NhàmáythủyđiệnY–a–li.C.NhàmáythủyđiệnĐrâyHơLinh.D.NhàmáythủyđiệnPlâyKrông.Câu3.ĐấtđaiởđồngbằngvenbiểnmiềnTrungcóđặctínhnghèo,nhiềucát,ítphùsado:A.Khihìnhthànhđồngbằng,biểnđóngvaitròchủyếuB.Bịxóimòn,rửatrôimạnhtrongđiềukiệnmưanhiềuC.Đồngbằngnằmởchânnúi,nhậnnhiềusỏi,cáttrôisông.D.CácsôngmiềnTrungngắn,hẹpvàrấtnghèophùsa.Câu4:Chobiểuđồ:Biểuđồtrênthểhiệnnộidungnàosauđây:A.Diệntíchtrồngcâycôngnghiệpởnướcta,giaiđoạn2005–2012.2B.Diệntíchvàgiátrịsảnxuấtcủangànhtrồngcâycôngnghiệpởnướcta,giaiđoạn2005–2012.C.Tìnhhìnhpháttriểnngànhtrồngcâycôngnghiệpởnướcta,giaiđoạn2005–2012.D.Cơcấudiệntíchtrồngcâycôngnghiệpởnướcta,giaiđoạn2005–2012.Câu5.DựavàoátlátđịalýViệtNamtrang25,hãychobiếtcácbãitắmđẹpcógiátrịdulịchcủaduyênhảimiềnTrungđượcxếptheothứtựtừBắcvàoNamlà:A.SầmSơn,CửaLò,ThuậnAn,SaHuỳnh,NhaTrang.B.CửaLòSầmSơn,ThuậnAn,SaHuỳnh,NhaTrang.C.CửaLò,ThuậnAn,SầmSơn,SaHuỳnh,NhaTrang.D.CửaLò,SaHuỳnh,SầmSơn,ThuậnAn,NhaTrang.Câu6.TâyBắc–ĐôngNamlàhướngchínhcủa:A.DãynúivùngTâyBắc.B.DãynúivùngĐôngBắcC.VùngnúiTrườngSơnNam.D.CâuA+CđúngCâu7.GióđôngbắcthổiởvùngphíanamđèoHảiVânvàomùađôngthựcchấtlà:A.GiómùamùađôngnhưngđãbiếntínhkhivượtquadãyBạchMã.B.Mộtloạigióđịaphươnghoạtđộngthườngxuyênsuốtnămgiữabiểnvàđấtliền.C.GiótínphongởnửacầuBắchoạtđộngthườngxuyênsuốtnăm.D.GiómùamùađôngxuấtpháttừcaoápởlụcđịachâuÁ.Câu8.Tronggiaiđoạntừ1990đếnnay,cơcấungànhkinhtếnướctađangchuyểndịchtheohướng:A.GiảmtỉtrọngkhuvựcI,tăngtỉtrọngkhuvựcIIvàIII.B.GiảmtỉtrọngkhuvựcIvàII,tăngtỉtrọngkhuvựcIII.C.GiảmtỉtrọngkhuvựcI,khuvựcIIkhôngđổi,tăngtỉtrọngkhuvựcIII.D.GiảmtỉtrọngkhuvựcI,tăngnhanhtỉtrọngkhuvựcII,khuvựcIIIkhôngđổi.Câu9.Khókhănchủyếucủavùngđồinúilà:A.Lũquét,sạtlở,xóimòn.B.Độngđất,bãovàlũlụt.C.Bãonhiệtđới,mưakèmlốcxoáy.D.Mưagiông,hạnhán,cátbayCâu10:DựavàoatlatđịalíViệtNamtrang6và7,hãychobiếtvịnhCamRanhthuộctỉnhnào?A.PhúYênB.HưngYênC.KhánhHòaD.ĐàNẵngCâu11.Tổngdiệntíchphầnđấtcủanướcta(theoNiêngiámthốngkê2006)là(km²):A.331211.B.331212.C.331213.D.3312143Câu12.CăncứvàoAtlatĐịalíViệtNamtrang15,hãychobiếtcácđôthịnàosauđâylàđôthịloại1ởnướcta?A.ĐàNẵng,BiênHòaB.Huế,CầnThơC.HảiPhòng,ĐàNẵng.D.TP.HồChíMinh,CầnThơ.Câu13.Chobảngsốliệusau:SẢNLƯỢNGTHỦYSẢNCỦANƯỚCTA(nghìntấn)Năm2005200720092010Tổngsảnlượng3466.84199.14870.35142.7Khaithác1987.92074.52280.52414.4Nuôitrồng1478.92124.62589.82728.3Biểuđồthíchhợpnhấtthểhiệnsựthayđổisảnlượngthủysảncủanướctagiaiđoạn2005–2010là:A.ĐườngbiểudiễnB.MiềnC.TrònD.CộtchồngCâu14.Giatăngdânsốtựnhiênlà:A.Hiệusốcủasốngườinhậpcưvàsốngườixuấtcư.B.Tỷlệsinhcao.C.Hiệusốcủatỉsuấtsinhvàtỉsuấttử.D.Tuổithọtrungbìnhcao.Câu15.Nướctacóbaonhiêudântộcsốngởkhắpcácvùnglãnhthốcủađấtnước?A.53dântộc.B.54dântộc.C.55dântộc.D.56dântộc.Câu16.Lựclượnglaođộngcókỹthuậtđượctậptrungđôngnhấtở:A.ĐBSHvàvùngĐôngNamBộ.B.HàNội-HảiPhòng-TPHCM-ĐàNẵng.C.ĐồngbằngduyênhảimiềnTrung.D.MiềnnúivàtrungduphíaBắc.Câu17.ỞtứGiácLongXuyên,biệnpháphàngđầuđểlàmthayđổiđấtphènbịngậpnướclà:A.Bónvôi,émphèn.B.Pháttriểnrừngtràmtrênđấtphèn.C.SửdụngnướcngọtcủasôngHậu.D.SửdụngnướcngọtcủasôngTiền.Câu18.GiảiphápcóýnghĩalâudàivàmangtínhchấtquyếtđịnhđốivớiviệcgiảiquyếtvấnđềdânsốởđồngbằngsôngHồnglà:A.Tiếnhànhthâmcanh,tăngnăngsuấtlươngthực.B.Lựachọncơcấukinhtếhợplí,giảiquyếtviệclàmtạichỗ.4C.Phânbốlạidâncưvàlaođộnggiữacácvùng.D.Giảmtỉlệsinhchocânđốivớităngtrưởngkinhtếcủavùng.Câu19.Vàocáctháng10–12,lũquétthườngxảyraở:A.ThượngnguồnsôngĐà(SơnLa,LaiChâu)B.LưuvựcsôngThao(LàoCai,YênBái)C.LưuvựcsôngCầu(BắcCạn,TháiNguyên)D.CáctỉnhmiềnTrung.Câu20.Vùngđấtlà:A.PhầnđấtliềngiápbiểnB.ToànbộphầnđấtliềnvàcáchảiđảoC.PhầnđượcgiớihạnbởicácđườngbiêngiớivàđườngbờbiểnD.CáchảiđảovàvùngđồngbằngvenbiểnCâu21.Hạnchếlớnnhấtcủanềnnôngnghiệpnhiệtđớicủanướctalà:A.Tínhmùavụkhắtkhetrongnôngnghiệp.B.Thiêntailàmchonôngnghiệpvốnđãbấpbênhcàngthêmbấpbênh.C.Mỗivùngcóthếmạnhriênglàmchonôngnghiệpmangtínhsảnxuấtnhỏ.D.MùavụcósựphânhoáđadạngtheosựphânhoácủakhíhậuCâu22.ỞTâyNguyên,chèđượctrồngnhiềunhấtởA.KonTum.B.GiaLai.C.ĐăkLăk.D.LâmĐồngCâu23.Theocáchphânloạihiệnhànhngànhcôngnghiệpnướctacó:A.2nhómvới28ngành.B.3nhómvới29ngành.C.4nhómvới30ngành.D.5nhómvới31ngành.Câu24.Ởnướcta,vùngcónhiềukhucôngnghiệptậptrungnhấtlà:A.ĐồngbằngsôngHồng.B.DuyênhảimiềnTrung.C.ĐôngNamBộ.D.ĐồngbằngsôngCửuLong.Câu25.Ýnàosauđâykhôngphảilàđiềukiệnthuậnlợiđểnướctapháttriểngiaothôngđườngbiển?A.Đườngbờbiểndài,nhiềuvũng,vịnhrộng,kíngió.B.Nhiềuđảo,quầnđảovenbờ.C.Cócácdòngbiểnchạyvenbờ.D.Nằmtrênđườnghànghảiquốctế.Câu26.CácdisảnthiênnhiênthếgiớiởnướctalàA.CốđôHuế,VịnhHạLongB.PhốcổHộiAn,VườnquốcgiaPhongNha-KẻBàngC.VịnhHạLong,VườnquốcgiaPhongNha-KẻBàng5D.PhốcổHộiAn,HuếCâu27.SaHuỳnhlànơinổitiếngnướctavớisảnphẩm:A.Muối.B.Nướcmắm.C.Chè.D.Đồhộp.Câu28.DựavàoátlátđịalýViệtNam,hãychobiếttỉnhnàosauđâykhôngthuộcvùngDuyênhảiNamTrungBộ:A.PhúYên.B.KhánhHòa.C.BìnhThuận.D.ThừaThiên-HuếCâu29.Chobảngsốliệusau:TỔNGSẢNPHẨMTRONGNƯỚCPHÂNTHEOTHÀNHPHẦNKINHTẾ(nghìntỉđồng)Năm2010201220132014Tổngsố1887292232223541KinhtếNhànước63395410401131KinhtếngoàiNhànước927144815601706Khuvựccóvốnđầutưnướcngoài327520622704Tốcđộtăngtrưởngtổngsảnphẩmtrongnướcgiaiđoạn2010–2014đạt:A.169.6%B.1.88%C.1.87%D.187.6%Câu30.TrungduvàmiềnnúiBắcBộcókhảnăngpháttriểnloạihìnhnàosauđâyA.Dudịchbiển–đảoởQuảngNinh.B.Cảdulịchbiểnvàdulịchnúi.C.DudịchnúiởLạngSơn,SaPa.C.DulịchsinhtháiCâu31.ĐồngbằngsôngHồnglànơi:A.Cóhoạtđộngcôngnghiệppháttriểnmạnhnhất.B.Cóthếmạnhtrongviệcpháttriểntổnghợpnềnkinhtế.C.Códiệntíchnhỏnhấttrongcácvùng.D.Cótiềmnănglớnvềlươngthực,thựcphẩmCâu32.TrongquátrìnhpháttriểncôngnghiệpởvùngĐôngNamBộcầnquantâmđặcbiệtđếnvấnđề:A.Ônhiễmmôitrường.B.Thuhútđầutưnướcngoài.C.Đẩymạnhxuấtkhẩu.D.Mởrộngquanhệhợptác.Câu33.HiệntượngxâmnhậpmặndiễnrakhámạnhởđồngbằngsôngCửuLongđượcgiảithíchbởinguyênnhânchủyếusau:A.Khôngcóđêchắnsóng,rừngngậpmặnbịtànphá.B.Địahìnhthấp,thủytriềulênxuốngmạnh.C.Mạnglướisôngngòi,kệnhrạchdàyđặc.D.Mùakhôkéodài,sôngđổrabiểnbằngnhiềucửa.6Câu34.Nướctacóđiềukiệntựnhiênthuậnlợiđểpháttriểnngànhđánhbắthảisản,nhờcó:A.Nhiềusôngsuối,kênhrạch,aohồ.B.Bờbiểndài,vùngđặcquyềnkinhtếrộng.C.Nhândâncókinhnghiệmđánhbắt.D.Phươngtiệnđánhbắthiệnđại.Câu35.Ngưtrườngnàosauđâykhôngphảilàngưtrườngtrọngđiểmởnướcta?A.NgưtrườngCàMau-KiênGiang.B.NgưtrườngquầnđảoHoàngSa,quầnđảoTrườngSa.C.NgưtrườngThanhHóa-NghệAn-HàTĩnh.D.NgưtrườngHảiPhòng-QuảngNinh.Câu36.ViệctrồngrừngvenbiểnởBắcTrungBộcótácdụng:A.Chắngió,bão,vàngănnạncátbay.B.Điềuhòathủychếcủasôngngòi.C.Khaithácthếmạnhtàinguyênbiển.D.Pháttriểncácdulịchsinhthái.Câu37.VùngcựcNamTrungBộlànơicónghềlàmmuốirấtlítưởngvì:A.Khôngcóbãolạiítchịuảnhhưởngcủagiómùađôngbắc.B.Cónhiệtđộcao,nhiềunắng,chỉcóvàisôngnhỏđổrabiển.C.Cónhữnghệnúicaoănlanratậnbiểnnênbờbiểnkhúckhuỷu.D.CóthềmlụcđịathoaithoảikéodàisangtậnMa-lai-xi-a.Câu38:Chobiểuđồ:BIỂUĐỒCƠCẤUDIỆNTÍCHNUÔITRỒNGTHỦY,HẢISẢNCỦANƯỚCTAPHÂNTHEOCÁCVÙNGNĂM1995VÀ2001Căncứvàobiểuđồ,hãychobiếtnhậnxétnàosauđâyđúngvềsựthayđổicơcấudiệntíchnuôitrồngthuỷ,hảisảncủanướctaphântheocácvùngnăm1995và2001?A.Cơcấudiệntíchnuôitrồngthuỷ,hảisảncủaĐBSôngCửuLongtăng,cácvùngkhácgiảm.B.Cơcấudiệntíchnuôitrồngthuỷ,hảisảncủaĐBSôngHồngtăng,cácvùngkhácgiảm.7C.Cơcấudiệntíchnuôitrồngthuỷ,hảisảncủaĐBSôngHồngtăng,ĐBSôngCửuLonggiảm.D.Cơcấudiệntíchnuôitrồngthuỷ,hảisảncủaDHMTtăng,ĐBSôngHồnggiảm.Câu39.Nướctacónguồntàinguyênsinhvậtphongphúnhờ:A.Lãnhthổkéodàitừ8º34’Bđến23º23’Bnênthiênnhiêncósựphânhoáđadạng.B.NằmhoàntoàntrongmiềnnhiệtđớiBắcbáncầuthuộckhuvựcchâuÁgiómùa.C.Nằmởvịtrítiếpgiápgiữalụcđịavàhảidươngtrênvànhđaisinhkhoángcủathếgiới.D.Nằmởvịtrítiếpgiápgiữalụcđịa,hảidươngtrênđườngdilưucủacácloàisinhvật.Câu40.TâyNguyêncótiềmnăngtolớnvềtrồngcâycôngnghiệplâunămlàdo:A.Đấtbadanmàumỡvàkhíhậucậnxíchđạo.B.Bềmặtđịahìnhrộngvàtươngđốibằngphẳng.C.Laođộngcótruyềnthốngtrồngcâycôngnghiệp.D.Tậptrungdiệntíchđấtđỏbadanvàđấtxámphùsacổ.--------------HẾT-------------ThísinhđượcsửdụngAtlatĐịalíViệtNamdoNhàxuấtbảnGiáodụcViệtNampháthànhtừnăm2009đếnnăm2016.ĐÁPÁNMÔNĐỊALÍCâu1234567891011121314151617181920ĐápánDCABAACDACBCDCBACDDBCâu2122232425262728293031323334353637383940ĐápánBDBCBCADDBCADBCABADA