đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật Lý

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 22:39:44 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 MÔN VẬT LÝ - SỐ 2 SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Đề gồm 4 trang, 50 câu trắc nghiệm ĐỀ KHẢO SÁT LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 Câu 1: Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây.Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s.Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc = (k + 0,5) với k là số nguyên.Tính tần số, biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8Hz đến 13Hz.A.10Hz B.12,5Hz.C.8,5Hz D.12Hz Câu 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = -4cos(4πt)(cm).Chu kỳ và pha ban đầu của dao động là A.0,5s; π rad.B.0,5s; π/2 rad.C.1s; π rad.D.2s; π rad.Câu 3: Con lắc lò xo trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m, một đầu gắn vật nặng m = 100g, đầu kia cố định.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là = 0,2.Kéo vật dọc theo trục lò xo để lò xo dãn 10,5 cm rồi thả không vận tốc ban đầu.Tốc độ của vật ở thời điểm gia tốc của nó triệt tiêu lần thứ 3 là: A.1,4 m/s.B.2m/s; C.1,8 m/s.D.1,6 m/s.Câu 4: Trong thí nghiệm thực hành với mạch điện RLC nối tiếp có dòng điện xoay chiều tần số f chạy qua, người ta dùng đồng hồ đa năng để đo các giá trị của điện áp trên từng đoạn phần tử, sau đó biểu diễn chúng bằng các vectơ quay tương ứng trên giấy, từ đó tính được các giá trị nào sau đây? A.L, C, R, r, cos .B.L, C, r, cos .C.L, C, R, r.D.L, C, cos .Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(πt - π/3)cm.Số dao động toàn phần mà vật thực hiện trong một phút là: A.60 B.50 C.120 D.100 Câu 6: Cho đoạn mạch điện MN gồm một điện trở thuần R = 100Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π (H), tụ 10 4 điện có điện dung C = (F) mắc nối tiếp.Mắc hai đầu M, N vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời uMN = 2 120 2cos(2πft)V với tần số f có thể thay đổi được.Khi f = f1 = 50 Hz, thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch điện MN là P1.Điều chỉnh tần số của nguồn điện đến giá trị f2 sao cho công suất tiêu thụ trên đoạn mạch điện MN lúc đó là P2 = 2P1.Hãy xác định tần số f2 của nguồn điện khi đó.A.f 2 25 2 Hz.B.f2 = 100Hz.C.f 2 50 2 Hz.D.f2 = 75Hz.Câu 7: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos( t) cm.Hãy xác định tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong thời gian vật đi được 3T đầu tiên? 4 A.3 B.1 C.2 D.vô cùng lớn Câu 8: Một con lắc dao động tắt dần.Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3%.Phần năng lượng của con lắc mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu ? A.4,5%.B.9%.C.3%.D.6%.Câu 9: Vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s, trong nước là 1435 m/s.Một âm có bước sóng trong không khí là 0,5 m thì khi truyền trong nước có bước sóng bao nhiêu? A.0,115 m B.2,174 m C.1,71 m D.0,145 m .Câu 10: Khung dao động có C =10μF và L = 0,1H.Tại thời điểm uC = 4V thì i = 0,02A.Cường độ dòng điện cực đại trong khung bằng: A.4,5.10-2A. B.20.10-4A. C.2.10-4A. D.4,47.10-2A. Câu 11: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian.Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? A.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2.B.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.C.Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.D.Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.Câu 12: Sóng âm phát từ một nguồn điểm đẳng hướng.Tại hai điểm M và N cách nguồn lần lượt là RM, RN có mức cường độ âm khác nhau một lượng là ΔL (dB).Biết N xa nguồn hơn.Mối liên hệ nào sau đây là đúng? L L lg RM A.L 2(lg RM lg RN ) B.RN RM .10 20 C.RM RN .10 2 D.L 20.lg RN Câu 13: Hai dao động điều hòa có pha ban đầu là 1, 2.