Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

34303834646164653431366666386434643538666662613764313332613630643933656131613735633265376439623932376662366665323663373861363162
Gửi bởi: Sang Truong Tan vào 05:54 PM ngày 6-03-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1961 | Lượt Download: 63 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 10 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYểN NGUYӈN HUỆMÃ ĐỀ 132 (Đề thi gồm có 7 trang) ***********ĐỀ KIӆM TRA KIẾN THỨC LẦN INĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN VẬT LÝThời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề**************************Cho biết: Hằng số Plank 346,625.10 .h J s ; điện tích nguyên tố 191,6.10eC ; tốc độ ánh sáng trong chân không 83.10 /c m s ; đơn vị khối lượng nguyên tử 2931,5 /u MeV c Câu 1:Một mạch chọn sóng LC thu đang thu được sóng điện từ có bước sóng 120 m.Khi thay tụ C bằng một tụ có điện dung gấp 9 lần thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóngA.540 m.B.480 m.C.40 m.D.360 m.Câu 2:Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiӃu vào 2 khe là ánh sáng đơn sắc.Trên màn, quan sát được khoảng cách giữa 6 vân sáng kӃ tiӃp là 3 mm.Trong bề rộng 0,8cm vuông góc hệ vân giao thoa trên màn mà chính giữa vân sáng trung tâm, số vân tối quan sát được làA.16.B.14.C.18.D.12.Câu 3:Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một điện trӣ thuần R, một cuộn dây có điện trӣ r và độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiӃp.Các giá trị của r, L, C không đổi, giá trị của điện trӣ thuần R thay đổi được.Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u 75 2 cos(100 t) (V).Khi 1R R 15 hoặc 2R R 50 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có cùng một giá trị bằng 45 W.Khi 0RR thì công suất của đoạn mạch AB đạt giá trị lớn nhất.Giá trị của 0RlàA.60 .B.30 5 .C.40 .D.30 .Câu 4:Phát biểu nào sau đây sai? A.Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ.B. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu đơn sắc xác định.C. Trong nước, tần số ánh sáng cam nhỏ hơn tần số ánh sáng chàm.D. Trong nước, vận tốc ánh sáng cam nhỏ hơn vận tốc ánh sáng chàm.Câu 5:Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch A, B gồm điện trӣ thuần R mắc nối tiӃp với một tụ điện có điện dung C.Bỏ qua điện trӣ các cuộn dây của máy phát.Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cưӡng độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A; Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cưӡng độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 33A; NӃu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cưӡng độ dòng điện hiệudụngtrong mạchnhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhấtA.22A;B.4,343 A; C.0,762 A; D.3,024 A; Câu 6:Một sóng cơ học truyền trên sợi dây dài nằm ngang với bước sóng = 20 cm và biên độ dao động A = 4cm không đổi khi truyền đi.Gọi MN là hai điểm trên dây cách nhau một đoạn 25cm theophương ngang.Tính khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm MN.A. MNmin = 25 cm; MNmax = 26,25 cm.B.MNmin = 25 cm; MNmax = 25,32 cm.C.MNmin = 25 cm; MNmax = 25,63 cm.D.MNmin = 0; MNmax = 5,7 cm.Câu 7:Một prôtôn có khối lượng m, điện tích e chuyển động không vận tốc ban đầu từ điểm O trong vùng không gian có đồng nhất có điện trưӡng và từ trưӡng, quỹ đạo chuyển động của proton trong mặt phẳng Oxy như hình vӁ.Véc tơ cưӡng độ điện trưӡng E cùng hướng với trục Oy, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục Oz.M là đỉnh quỹ đạo chuyển động của proton có yM= h.Bỏ qua tác dụng của trọng lực so với lực điện và lực từ tác dụng lên proton.