Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Việt Trì, Phú Thọ (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-13 13:16:19 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-2016 TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ Mức độ Nhận biết Nội dung Ứng dụng của đạo hàm Hàm số mũ, hàm số logarit Phương trình lượng giác Thông hiểu Vận dụng Thấp Câu 1.a Câu 1.b 1.0 đ Câu 2 2.0đ Câu 3a 0,5 đ Câu 3b 0.5 đ 0.5 0.5 2.0 Câu 4.a Câu 4.b 1.0 đ Đại số tổ hợp và xác suất-Nhị thức Niu Tơn 1.0 Câu 9 1.0 đ Bất đẳng thức Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Thể tích khối đa diện 2.0 Câu 6 0,5 đ 3.0 Tổng 3.0 Câu 5 Câu 8 2.0 đ Phương trình- BPT – HPT đại số Tổng điểm Cao Câu 7 1.0 đ Câu 6 0,5 đ 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 10 TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-2016- LẦN 1 Môn: Toán Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (2.0 điểm).Cho hàm số y x 3 6 x 2 9 x 2 (1).a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).b) Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A 1;1 và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C).Câu 2 (1.0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : y x 4 2 x 2 3 trên đoạn 0;4 .Câu 3 (1.0 điểm).1 2 a) Cho sin .Tính giá trị biểu thức P 2 (1 cot ).cos( ) .