Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên (Lần 1)

Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-17 23:12:20 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2016 MÔN: TOÁN Câu Câu1 (1 điểm) Nội dung Tập xác định: D .

Giới hạn ở vô cực: lim Điểm y ; lim y x x x 2 Đạo hàm: y ' x 4 x ; y ' 0 x 0 x 2 Hàm số đồng biến trên các khoảng ; 2 0; 2 .

0,25 3 Hàm số nghịch biến trên các khoảng 2;0 2; Hàm số đạt cực tiểu tại x 0, yCT 3 .

Hàm số đạt cực đại tại x 2, yCD 1 Bảng biến thiên x -2 0 2 y’ + 0 - 0 + 0 1 1 y -3 0,25 0,25 Đồ thị: Đồ thị giao với trục Ox tại các điểm 6;0 , 2;0 6; 0 .

2;0 , y " 3x 2 4; y " 0 x 2 .

3 7 7 2 2 Đồ thị hàm số có hai điểm uốn là U1 ; ,U 2 ; .

3 9 3 9 0,25 Câu 2 (1 điểm) Ta có f x xác định và liên tục trên đoạn 1;e ; f ' x 2 x .

0,25 Với x 1; e , f ' x 0 x 2 .