Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-18 10:39:40 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Đề chính thức ĐỀ THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: Toán – lớp 12 (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề) Đề thi có 01 trang Câu 1.(1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y f ( x) x3 3x 2 4 .Câu 2.(1,0 điểm) Cho tan 1 ( (0; )) .Tính giá trị biểu thức 2 2 P 2sin 3cos 2 2 1 .5 sin 2cos 2 2 x 2 log 2 ( xy ) 2log 4 y 3 ( x, y R 0 0.Câu 3.(1,0 điểm) Giải hệ phương trình xy x y 4 2 2 62 0 Câu 4.(1,0 điểm) Tìm họ nguyên hàm 2x 3 dx 2 x2 x 1 Câu 5.(1,0 điểm) Gọi M là tập hợp các số có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Lấy ra từ tập M một số bất kỳ.Tính xác suất để lấy được số có tổng các chữ số là số lẻ ? Câu 6.(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 4 điểm A(1; 1; 0); B(1; 0; 2); C(2;0; 1), D(-1; 0; -3).Chứng minh A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình chóp và viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó .Câu 7.(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, BC = 2a, Góc ACB 600 .Mặt phẳng (SAB) vuông góc với mp(ABC), tam giác SAB cân tại S, tam giác SBC vuông tại S.Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A tới mp(SBC).Câu 8.(1,0 điểm) Cho tam giác ABC.Đường phân giác trong của góc B có phương trình d1 : x y 2 0 , đường trung tuyến kẻ từ B có phương trình d2 :4 x 5 y 9 0 .Đường thẳng 1 2 chứa cạnh AB đi qua điểm M (2; ) , bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R 5 .2 Tìm tọa độ đỉnh A .Câu 9.(1,0 điểm) Giải phương trình sau trên tập số thực 7 x 2 25 x 19 x 2 2 x 35 7 x 2 .Câu 10.(1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực thuộc đoạn 0;1 .