Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (lần 2)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-17 23:55:31 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2015-2016 Môn: TOÁN ( Gồm 6 trang) Câu Đáp án Điểm 3 Tập xác định: D \ .2 Sự biến thiên.: 1,0 x 1 2x 3 Câu 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : y 5 3 3 + CBT y ' 0, x D Hàm số nghịch biến trên ( ; ) và ( ; ) .2 2 2 (2 x 3) 0,25 +Hàm số không có CĐ, CT +Giới hạn vô cực, giới hạn tại vô cực và các đường tiệm cận 1 (1,0 đ) 3 3 lim y và lim y x là TCĐ khi x .3 3 2 2 x x 2 lim y x 0,25 2 1 1 y là TCN khi x .