Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Bình Minh, Ninh Bình

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-17 23:26:39 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 CÂU Câu 1a ĐÁP ÁN ĐIỂM 0,25 1 3 x x2 3 Tập xác định: D .ta có: y y ' x 2 2x ; y ' 0 x 0; x 2 Sự biến thiên: + Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 0);(2; ) +Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3) Cực trị: +Hàm số đạt cực đại tại x 0 ; giá trị cực đại y 0 +Hàm số đạt cực tiểu tại x 2 ; giá trị cực tiểu y 4 / 3 Giới hạn: lim y ; x Bảng biến thiên: x y' y lim y x 0,25 + Câu 1b 0,25 0 0 0 - 2 0 + -4/3 Đồ thị: 0,25 y ' x 2 2x .0,25 x0 1 y0 2 3 y '(1) 1 0,25 0,25 0,25 1 Phương trình tiếp tuyến là y x .3 Câu 2a Câu 2b Điều kiện: 2 x 1 .Bất phương trình trở thành: log2(x 1)2 log2 (4x 8) 0,25 (x 1)2 4x 8 x 2 6x 7 0 x 1; x 7 (thỏa điều kiện) Vậy phương trình có hai nghiệm x 1; x 7 .A (sin 4 2 sin 2 ) cos (cos 2 1)2 sin 2 .cos 0,25 2 2 cos .2 sin 2