Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Bình Minh, Ninh Bình

1f7b33669d0d609e38f196372a9a40d1
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-17 23:26:39 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1706 | Lượt Download: 11

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 CÂU Câu 1a ĐÁP ÁN ĐIỂM 0,25 1 3 x x2 3 Tập xác định: D .ta có: y y ' x 2 2x ; y ' 0 x 0; x 2 Sự biến thiên: + Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 0);(2; ) +Hàm số nghịch biến trên khoảng (1;3) Cực trị: +Hàm số đạt cực đại tại x 0 ; giá trị cực đại y 0 +Hàm số đạt cực tiểu tại x 2 ; giá trị cực tiểu y 4 / 3 Giới hạn: lim y ; x Bảng biến thiên: x y' y lim y x 0,25 + Câu 1b 0,25 0 0 0 - 2 0 + -4/3 Đồ thị: 0,25 y ' x 2 2x .0,25 x0 1 y0 2 3 y '(1) 1 0,25 0,25 0,25 1 Phương trình tiếp tuyến là y x .3 Câu 2a Câu 2b Điều kiện: 2 x 1 .Bất phương trình trở thành: log2(x 1)2 log2 (4x 8) 0,25 (x 1)2 4x 8 x 2 6x 7 0 x 1; x 7 (thỏa điều kiện) Vậy phương trình có hai nghiệm x 1; x 7 .A (sin 4 2 sin 2 ) cos (cos 2 1)2 sin 2 .cos 0,25 2 2 cos .2 sin 2