Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn toán lần 1

8cf37a3e94970d4a7c3102c88ba95554
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-05 11:13:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1214 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 TỔ TOÁN - TIN MÔN: TOÁN – Ngày thi: 31/01/2016 – Lần 1 Thời gian làm bài: 180 phút không kể giao đề (Đề gồm có 1 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (1,0 điểm).Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số y x 3 3x .Câu 2 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 1 trên đoạn 2; 4 .2x 1 Câu 3 (1,0 điểm).a) Giải phương trình: log3 x 2 x log1 x 4 1 .3 x 2 1 1 3 b) Giải bất phương trình: 22x 1 8 .Câu 4 (1,0 điểm).Tính tích phân I 2 2x 1 sin x dx .0 Câu 5 (1,0 điểm).Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng P : x y 2z 1 0 và hai điểm A 2; 0; 0 , B 3; 1;2 .Viết phương trình mặt cầu S tâm I thuộc mặt phẳng P và đi qua các điểm A, B và điểm gốc toạ độ O .Câu 6 (1,0 điểm).cos2 -3 .sin2 b) Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường THPT Phù Cừ có 10 học sinh đạt giải trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ.Nhà trường muốn chọn một nhóm 5 học sinh trong 10 học sinh trên để tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng cuối học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 do huyện uỷ Phù Cừ tổ chức.Tính xác suất để chọn được một nhóm gồm 5 học sinh mà có cả nam và nữ, biết số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ.Câu 7 (1,0 điểm).Cho lăng trụ đứng ABCD .A ' B 'C ' D ' , đáy ABCD là hình chữ nhật có a) Cho góc lượng giác , biết t an 2 .Tính giá trị biểu thức P AB a, AD a 3 .Biết góc giữa đường thẳng A 'C và mặt phẳng ABCD bằng 600 .Tính thể tích khối lăng trụ ABCD .A ' B 'C ' D ' và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau B 'C và C ' D theo a .Câu 8 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho tam giác ABC vuông cân tại A .Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao cho GD GC .Biết điểm G thuộc đường thẳng d : 2x 3y 13 0 và tam giác nội tiếp đường tròn BDG C : x 2 y 2 2x 12y 27 0 .