Đề thi thử thpt quốc gia năm 2016 môn toán lần 1

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-05 11:13:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT PHÙ CỪ ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 TỔ TOÁN - TIN MÔN: TOÁN – Ngày thi: 31/01/2016 – Lần 1 Thời gian làm bài: 180 phút không kể giao đề (Đề gồm có 1 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 (1,0 điểm).Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số y x 3 3x .Câu 2 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y x 1 trên đoạn 2; 4 .2x 1 Câu 3 (1,0 điểm).a) Giải phương trình: log3 x 2 x log1 x 4 1 .3 x 2 1 1 3 b) Giải bất phương trình: 22x 1 8 .Câu 4 (1,0 điểm).Tính tích phân I 2 2x 1 sin x dx .0 Câu 5 (1,0 điểm).Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng P : x y 2z 1 0 và hai điểm A 2; 0; 0 , B 3; 1;2 .Viết phương trình mặt cầu S tâm I thuộc mặt phẳng P và đi qua các điểm A, B và điểm gốc toạ độ O .Câu 6 (1,0 điểm).cos2 -3 .sin2 b) Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh của trường THPT Phù Cừ có 10 học sinh đạt giải trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ.Nhà trường muốn chọn một nhóm 5 học sinh trong 10 học sinh trên để tham dự buổi lễ tuyên dương khen thưởng cuối học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 do huyện uỷ Phù Cừ tổ chức.Tính xác suất để chọn được một nhóm gồm 5 học sinh mà có cả nam và nữ, biết số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ.Câu 7 (1,0 điểm).Cho lăng trụ đứng ABCD .A ' B 'C ' D ' , đáy ABCD là hình chữ nhật có a) Cho góc lượng giác , biết t an 2 .Tính giá trị biểu thức P AB a, AD a 3 .Biết góc giữa đường thẳng A 'C và mặt phẳng ABCD bằng 600 .Tính thể tích khối lăng trụ ABCD .A ' B 'C ' D ' và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau B 'C và C ' D theo a .Câu 8 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho tam giác ABC vuông cân tại A .Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao cho GD GC .Biết điểm G thuộc đường thẳng d : 2x 3y 13 0 và tam giác nội tiếp đường tròn BDG C : x 2 y 2 2x 12y 27 0 .