Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn trường THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-29 15:33:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT 2015 2016 MÔN: Thời gian bài: phút Phần hiểu điểm): điểm): Ngày 1-1947 Trong công nhân quan Khang Nhưng việc được tuần lên, thiên đồng Chẩn, liên dưới tiện hơn. chuyển gạo, muối, vải, luôn ngày. Mình khuân khoẻ rồi. núi, cũng nhanh hơn, hơn. Đường đồng Chẩn, mình thấy thường rồi. Nhưng đường thật cực. Hoàn toàn không đường chết người. Nhiều phải cây, đánh lên. mình gạo, bằng được. chuyến liền, chuyến xuống giờ. mình biết được mình. mình cũng khoẻ chẳng Thường thường, người chưa dùng mình. phần năng người hoài, không biết rằng thấy rằng kháng chiến, thích cày, cuốc bút, cày, cuốc được. nhọc không đáng Thọ, phải ngồi thuyền chật, nhằn suốt cuộc hành trình. thật thảm Thiên mạnh cuộc cuộc luyện chóng luyện. không chế. thành cứng rắn. (Nhật rừng, Cao). đoạn trên thực hiện những sau: Đoạn trích được viết bằng nhật viết thành công này, dùng phương thức biểu đạo? (0.5 điểm). phương thức liên chính đoạn trích. (0.5 điểm). tưởng người cuối đoạn trích: Thiên mạnh cuộc cuộc luyện chóng luyện. không chết. thành cứng (chị) nhận thức (Viết đoạn khoảng dòng giấy thi) điểm). Phần điểm). điểm):Doc24.vn nghĩ anh/ được chuyện sau: TRƯỚC thăm thầy giáo tuổi, trong tranh luận quan điểm sống, sinh viên nói: khác biệt thầy sống trong những điều giới hậu, ngày chúng được tiếp những thành khoa tiên tiến, thầy tính, không Internet, tinh viễn thông thiết thông hiện giờ… Người thầy giáo lời: Những phương tiện hiện giúp chúng nhưng không thay chúng điều đúng. Thời trẻ, những người chúng không những nhưng chúng phát minh chúng những người thừa dụng chúng. sinh viên chợt đầu, lặng. (Theo giống hồn, Tổng TP.HCM). điểm): nhận nhân tình trong “Sóng” Xuân Quỳnh. _________Hết_______Doc24.vn TRƯỜNG THPT 2015 2016 MÔN: Thời gian bài: phút Phần hiểu điểm): điểm): sinh những sau: Phương thức biểu dụng phương thức trưng nhật việc diễn trong khoảng thời gian ngắn dụng phương thức trên loại. Phương thức liên chính đoạn trích phương thức nối. dụng những sau: nhưng, lại, cũng, sinh đoạn trích). tưởng người cuối đoạn trích: Thiên mạnh cuộc cuộc luyện chóng luyện. không chết. thành cứng hiện triết sống luyện người thách cuộc điều thiết người. Cuộc sống những gian thách luyện người cứng hơn, mạnh hơn. Người triết không nhấn mạnh việc trải nghiệm trong cuộc đời, trong người nhận thấy tình con, người trải nghiệm cuộc sống. (Lưu năng viết đoạn văn: sinh dựng đoạn theo phương thức nhất định, không viết man, dòng không theo phương thức dựng đoạn nhất định nào). Phần văn: điểm): chung: sinh kiến thức năng dạng nghị luận tưởng viết ràng; viết xúc, diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp.Doc24.vn thể: trúc nghị luận (0,5 điểm). định đúng nghị luận (0,5 điểm). Chia nghị luận thành luận điểm hợp; luận điểm được triển khai theo trình liên chặt chẽ; dụng được thao luận giải thích, bình luận, chứng minh; chứng hợp, (2,0 điểm). viết sau: Giải thích nghĩa chuyện: Trước học, cũng sống người: phải biết trân trọng những người trước, chính những điều không theo thời nhưng phần quan trọng cuộc sống hiện tại. Phân tích, giải: Những người trước những người móng đường bước tiếp phát triển (dẫn chứng); trước những người hướng truyền hướng kiến thức năng (dẫn chứng); biết trân trọng những người trước người sống vững vàng, trong cuộc đời; xứng đáng những thành người trước phải hiện biết trân trọng những đang thừa hưởng những (dẫn chứng). phán: Hiện không biết hưởng nhân quên công người khác. Khoảng cách giữa chuyện muôn thuở chúng phải nhìn đúng đắn. Liên thân: Người viết trực tiếp nghĩ mình: biết trân trọng những người trước chưa sống hợp. điểm): chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận hình tượng nhân tình. viết ràng; viết xúc, hiện năng tốt; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp.Doc24.vn thể: trúc nghị luận (0,5 điểm). định đúng nghị luận (0,5 điểm). Chia nghị luận thành luận điểm hợp; luận điểm được triển khai theo trình liên chặt chẽ; dụng được thao luận giải thích, bình luận, chứng minh; chứng hợp, thể, khai thác dung nghệ thuật (4,0 điểm). viết sau: Giới thiệu: Xuân Quỳnh, “Sóng” nghị luận. Phân tích nhân tình Sóng song hành nhau trong suốt chiều cùng hiện những trạng thái xúc, những khao khát mãnh liệt trong khoăn thức nhận mình khát vọng tình mình trăn nghĩa, giải tình mình. giãi thiết trong tình yêu. Tình liền thuỷ chung niềm tưởng. Tình mang trăn khát vọng tình vĩnh hằng. Đánh giá: những trăn nhân tình trong phẩm nhận được chân thành, diết, cháy bỏng cùng khát vọng tình vĩnh người Đông; người trong tình hiện đại, truyền thống. ____________ Hết__________