Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn trường THPT Hàm Long tỉnh Bắc Ninh (Lần 2)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 23:31:27 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn PHẨN HIỂU điểm) đoạn thực hiện chúng lên. những xuống Chúng mang dáng giọt xuống lòng thầm lặng tôi. Nguyễn Khoa Điềm) Thời gian chạy trắng Lưng còng xuống ngày thêm cao. (Trong Trương Hương) phương thức biểu trong đoạn nhất. định nghệ thuật tương phản trong từng đoạn trên? hiệu nghệ thuật phép nhân trong “Thời gian chạy mẹ”? Những điểm giống nhau dung nghệ thuật đoạn trên trong khoảng dòng. PHẦN điểm) điểm) “Đừng gắng thành người tiếng trước người ích”. viết ngắn (khoảng trình nghĩ (chị) kiến trên. điểm). nhận (chị) đoạn sau: Mình mình NINH TRƯỜNG THPT LONG (2015 -2016) Môn: (Thời gian phút, không thời gian giao đề)Doc24.vn Mười thiết nồng Mình mình không Nhìn núi, nhìn sông nguồn? Tiếng thiết Bâng khuâng trong chồn bước chàm buổi phân nhau biết nay…” (Sách giáo khoa NXBGD 2008, 109) Hết- (Thí sinh không dụng liệu, không giải thích thêm)Doc24.vn NINH TRƯỜNG THPT LONG (2015 -2016) Môn: khối (Thời gian phút, không thời gian giao PHẦN HIỂU (3.0 điểm) đoạn trích “...Nói sách khôn loài người,nó tinh thành minh hàng tích truyền sau. Sách người những hiểu biết giới xung quanh, những nước những xôi. Những quyển sách khoa giúp người khám những luật nó,hiểu được trái tròn trên mình nhiêu nước khác nhau những thiên nhiên khác nhau. Những quyển sách giúp hiểu biết sống người trên phần khác nhau những điểm kinh tế,lịch hóa, những truyền thống,những khát vọng. Sách, biệt những cuốn sách giúp hiểu biết sống trong người, thời khác nhau,những niềm buồn,hạnh phúc khổ, những khát vọng tranh Sách giúp người phát hiện chính mình,hiểu mình giữa này, hiểu người quan người khác, người trong cộng đồng cộng đồng nhân loại này. Sách giúp người hiểu được hạnh phúc,đâu người phải sống đúng cuộc thật Sách rộng những chân trời khát vọng. đồng nhận cũng khuyên M.Gorki: “Hãy sách,nó nguồn kiến thức, kiến thức đường sống”. thế,mỗi chúng sách,cố gắng sách càng nhiều càng tốt”. (Trích việc sách) 1.Đoạn trích được viết theo phong cách ngôn nào? (0,5 điểm) 2.Hãy khái quát trên. (0,5 điểm) Trong đoạn trích,tác dụng thao luận nào? (0,5 điểm) Anh/chị quan điểm riêng mình nghĩa việc sách ngày nay. trong khoảng dòng (1,5 điểm) PHẦN VĂN. (7,0 điểm)Doc24.vn (3.0 điểm) Anh/chị viết ngắn (khoảng từ), trình nghĩ mình sau: “Phải biết song nghĩa giục người hành động” 2.(4.0 điểm) nhận anh/chị đoạn sau: “Tây Tiến đoàn quân không Quân xanh trừng mộng biên giới dáng kiều thơm biên cương viễn Chiến trường chẳng tiếc xanh thay chiếu Sông khúc hành” (Tây Tiến Quang Dũng)Doc24.vn HƯỚNG CHẤM (H3,4,5,6) PHẦN HIỂU. (0,5 điểm) phương thức biểu trong đoạn nhất: Miêu biểu cảm. (0,5 điểm) định nghệ thuật tương phản trong đoạn nhất: tương phản giữa chúng tôi... lên” xuống”; trong đoạn hai: tương phản giữa “Lưng mẹ... còng xuống” “con ngày thêm cao”. 0,75 điểm) Hiệu nghệ thuật phép nhân trong “Thời gian chạy mẹ”: Nhân “Thời gian” “chạy”, thấy thời gian trôi nhanh thương người con. (1,25 điểm) đoạn trên điểm giống nhau dung: niềm lòng biết trước những sinh thầm lặng nghệ thuật: ngôn hình, biểu cảm, biện pháp tương phản, nhân hóa. PHẦN Giải thích kiến (0,5 điểm) Người tiếng được khâm phục, được nhiều người biết năng thành công lĩnh Người người ích, bằng những việc mình kiến trên khẳng định đích thực nhân thông những đóng đình hội. luận kiến (2,0 điểm) Khát vọng thành người tiếng khát vọng chính đáng, nhưng không phải cũng năng chất điều kiện được (0,5 điểm) gắng bằng cách tiếng, người quáng, tưởng thân, thậm hội. (0,5 điểm) nhân, bằng những nghĩ, việc bình thường, hoàn toàn khẳng định được thân, đóng cộng đồng, thành người màDoc24.vn tiếng; nhiên, điều kiện tiếng, trước thành người tiếng người ích. (0,5 điểm) Những người bằng lòng, phận những mình thiếu khát vọng cuộc sống nghĩa không vọng thành người tiếng. (0,5 điểm) nhận thức hành động (0,5 điểm) định đích sống, thức được điều quan trọng trong cuộc khẳng định thân bằng những đóng tích hội. Không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn trong cuộc sống. điểm) Giới thiệu giả, phẩm đoạn trích (0,5 điểm) nhận đoạn trích (2,75 điểm) đáp: (0,25 điểm) ngọt ngào tình người lại, tiếng lòng người phần hiện thành công cách mạng, cũng truyền thống uống nước nguồn, thủy chung khứ. đầu: (1,25 điểm) trùm thời gian, trùm không gian. Biểu hiện: nhân xưng: mình quấn quýt giữa người Thời gian mười nặng tình. cách mạng Việt Việt cộng hòa. Hình núi, nguồn biểu tượng Việt đồng chiến khu. Đồng nhắn người Cách mạng luôn Việt Bắc, uống nước nguồn. sau: (1,25 điểm) luyến người người lại, mình: Bâng khuâng: niềm thương cảnh người, cuộc sống kháng chiến chồn: bước chân mang trạng người xuôi, bước nhung không yên.Doc24.vn chàm buổi phân nhau biết nay… cuối lặng hiện tình lắng thiết tha. lặng lắng nghe tiếng đồng vọng trong mình. Đánh (0,75 điểm). Đoạn hiện tình thủy chung, giữa người Tình tiêu biểu nghia hùng nhân trong cuộc kháng chiến chống Pháp. bát, cách dùng nhân xưng mình thân mật, điệp diễn được chiều cung hồn, tình người Việt thời điểm lịch chia miền ngược, miền xuôi, chia chiến 2015-2016Doc24.vn (KHỐI 12H2) Phần hiểu (3.0 điểm) đúng theo trong cách: Phong cách ngôn chính luận/ Phong cách chính luận/ Chính luận. (0,5 điểm) đúng khái quát bản: “Nói sách khôn loài người,nó tinh thành minh hàng tích truyền sau.” (0,5 điểm) đúng theo trong cách: Thao luận phân tích/ Thao phân tích/ luận phân tích/ Phân tích. (0,5 điểm) nghĩa việc sách theo quan điểm riêng thân,không trong đoạn trích cho.(1,5 điểm) Những trường không được điểm: nghĩa việc sách nhưng không phải quan điểm riêng thân trong đoạn trích. nghĩa việc sách theo quan điểm riêng nhưng không lí,không thuyết phục. chung chung, không không thuyết phục. Không lời. Phần (7.0 điểm) (3.0 điểm) Giới thiệu giải thích kiến (0,5 điểm) Giới thiệu (tùy theo cách riêng sinh,song nghị luận) Giải thích kiến: những mong muốn người thiết, khao khát hướng tới, được.=> Trong cuộc sống, người biết phải nhưng người thật nghĩa thôi thúc, khuyến khích người những hành động thiết thực biến thành hiện thực. Bình luận kiến (2,0 điểm) luận chung người: cầu, quyền người. người dạng: lao, bình thường... người phản đích, tưởng người hướng tới.Doc24.vn những trong nghĩ nghĩa, người những tưởng viển vông, thực cuộc sống. giục người hành động, tiếp thêm nghị vượt ngại, biến thành hiện thực thực nghĩa mình hội. (Lấy thể). Tuổi ngày nhiều nhiều điều kiện thuận thực hiện nhiều biến thành những hành động thiết thực, tập,rèn luyện chinh phục những đỉnh thức,hăng tham phong trào hội. Nhưng không những đang sống thiếu những viển vông,ảo tưởng,sống động,ngại những khăn thách... họ,không những thành nghĩa tuổi hoài. nhận thức (0,5 điểm) Trong cuộc sống không thiếu những mơ,tuổi phải biết dựng những đẹp. phải lĩnh,ý nghị biến thành hiện thực. (4.0 điểm) bài: Giới thiệu được nghị luận (0,5 điểm) Thân (3,0 điểm) Khái quát chung pháp dựng hình tượng người lính Quang Dũng (0,25 điểm) Chân dung người lính Tiến hiện trong suốt thơ,nhưng đoạn miêu diện hồn,khí phách,thái trước sống chết. Quang Dũng tinh những tiêu biểu người lính Tiến bằng tráng. Ngoại hình người lính Tiến: (1,0 điểm) “không tóc”, “Quân xanh lá” Thiếu thốn,gian khổ,điều kiện chiến đấu,nhiệm người lính...vẻ ngang tàng,lãng mạn. “Mắt trừng” chí,tình hương trong người lính Tiến. Phẩm chất,tâm hồn: (1,0 điểm) hùm” mạnh,uy loài chúa lâm. “Đêm Nội”, “gửi mộng biên giới” lãng mạn,yêu đời,mộng mơ,ý mạnh mẽ,tình hương thiết.Doc24.vn sinh người lính Tiến (0,5 điểm) thương “Rải rác....viễn đẽ,nhẹ nhàng “Chiến trường chẳng tiếc xanh”, đất”. Nghệ thuật: pháp lãng hiện thực,dùng biểu cảm... (0,25 điểm) bài: Khái quát (0,5 điểm)