Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 1) co dap an

Gửi bởi: Hiền Nhung Hương vào ngày 2016-03-04 12:04:15 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ---------- KIỂM KIẾN THỨC HỌC: 2015 2016 thi: trang) Thời gian: phút không thời gian giao Phần hiểu (3,0 điểm) đoạn đúng nghĩa trái Biết khao khát những điều Biết động nhiều nhận thức Biết biết được nhiều Những chẳng đóng đồng hoang ngàn loài giữa thẳm rừng (Trích Xuân Quỳnh) định biện pháp được dụng trong đoạn trên. (0,5đ) nghĩa Biết khao khát những điều ước. (0,5đ) Trong nhất, những những trạng thái xúc, tình nhân “em”? (0,25đ) Điều giãi trong trên nhiều nghĩ nhất? trong khoảng câu. (0,25đ) đoạn trích trong sáng tiếng Việt, phải động tham tích đình, trường hội. Trước hết, trong đình, phải thức tiếng hàng ngày cái. năngDoc24.vn không chuẩn mực, thiếu chước. biệt, trong trường, việc giũa tính chuẩn trong dụng tiếng Việt sinh phải được nhiệm quan trọng thường xuyên... Ngoài phương tiện thông chúng cũng phải tuyên truyền gương trong việc dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực, đồng thời tích biểu hiện tiếng Việt. Đoạn trên (0,25 điểm) trong việc trong sáng tiếng Việt phải động tham tích đình, trường hội? (0,25 điểm) Theo (chị), chuẩn tiếng Việt được hiện những nào? (0,5 điểm) Viết đoạn ngắn trình nhiệm người sinh trong việc trong sáng tiếng Việt. (0,5 điểm) Phần (7,0 điểm) (3,0 điểm) trọng tình nghĩa quan niệm: quý” “Một trăm không bằng tình” (Tục ngữ). nhận thức những tích tiêu sống trên, anh/chị quan điểm sống chính mình (bài viết khoảng từ). (4,0 điểm) kiến rằng: “Việt Bắc” khúc tình ngợi nghĩa tình cách mạng nặng, son; hùng tráng Việt hùng trong kháng chiến. đoạn trích học, /chị sáng kiến trên. ---------------------Hết---------------------Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ---------- KIỂM KIẾN THỨC HỌC: 2015 2016 thi: Phần hiểu (3,0 điểm) Biện pháp điệp đúng biện pháp: 0,25 điểm. nghĩa: xuất phát tình trọng người mình yêu, nhân “em” đồng sống mình những anh, sống mình trong tình yêu. Những khao khát, động, yêu. sinh được niềm hạnh phúc hoặc loài thấy mình đơn;... Đoạn trò, trách nhiệm đình, trường việc trong sáng tiếng Việt trong sáng tiếng Việt, phải động tham tích đình, trường đình, trường, đóng quan trọng trong việc dựng chuẩn ngôn cộng đồng. cũng những biểu hiện lệch trong cách dụng tiếng Việt được điều chỉnh. Chuẩn tiếng Việt được hiện toàn diện trên mặt: chính vựng, pháp, phong cách ngôn (phát đúng; viết đúng hình thức dụng chuẩn xác; đúng pháp tiếng Việt; dùng tiếng Việt, kiểu loại những cảnh giao tiếp)... Đoạn viết ngắn gọn, đúng pháp liên chặt trách nhiệm sinh trong việc trong sáng tiếng Việt. mình phải thường xuyên nóiDoc24.vn đúng, viết đúng; phần việc ngăn chặn những hướng tiêu cực, lệch đang diễn (7,0 điểm) (3,0 điểm) chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: Giải thích (0,5đ) “hoà”: khoan hoà, thuận, hoãn; không tranh chấp, không xích mích. “lí”: phải, nguyên giữa người người được định truyền thống, phong tục, biệt được định bằng thống pháp luật nhất định. “tình”: tình cảm, tình nghĩa giữa người người trong cuộc sống. chung quan niệm: trọng tình nghĩa, thuận trong sống. luận (2,0đ) tích quan niệm sống trọng tình nghĩa thuận (1,0đ): trường sống thuận, giàu tình cảm, tình nghĩa, thân thiện giữa người người. những quan đẹp, vững... tiêu quan niệm sống trọng tình nghĩa thuận (1,0đ): khiến người nhược... việc phạm định pháp luật. (Thí sinh chứng minh trong trình luận) (0,5đ)Doc24.vn nhận thức tích sống trọng tình nghĩa thuận ông, sinh quan điểm sống chính mình được phương hướng thực hiện quan điểm sống sinh được quan điểm sống mình nhưng thái chân thành, đúng mực. (4,0 điểm) chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; hiện năng tốt; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: Giới thiệu khái quát Hữu, Việt luận (0,5đ) “Việt Bắc” khúc tình ngợi nghĩa tình cách mạng nặng, son. (1,5đ) kiện chính trị: quan Đảng chính Việt Nội. sáng thành khúc giao duyên, chuyện tình. thế, khúc tình trùm thiết tha. Việt được theo giao duyên dao: Giữa nhân “mình (lời giữa người Mình mình Mười thiết nồng. Nhắc những niệm, những tháng ngày gian trong “mười kháng chiến” vùng cách mạng. Khắc trong người cách mạng xuôi hình Cảnh Người Việt Bắc:Doc24.vn Thiên nhiên Việt thực, mộng: trăng núi, sương sớm, nắng chiều; núi, rừng, sông, suối,…với những quen thuộc; cảnh mùa: đông, xuân, thu. người Việt Bắc: Bình trong động; thủy chung, nghĩa cách mạng. đồng cộng khổ, cùng chung niềm cùng gánh những nhiệm nặng cách mạng, tộc. điệu nhàng, ngân nga; ngôn giản giàu hình ảnh; những biện pháp nghệ thuật quen thuộc trong hoán sánh, liệt lặp, đối…) sáng trong truyền thống Việt Nam: Uống nước nguồn; bọc, thương; đoàn kết… “Việt Bắc” hùng tráng Việt hùng trong kháng chiến. (1,5 Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện được hiện sinh động. Việt hiện dũng hiên ngang; đường tiến quân “rầm rập” gọng xiết chặt quân thù. tranh Việt quân giữa không gian rừng rộng lớn: Những đoàn người nập: đội, công, những đoàn Tiến trận tầng lớp, khối đoàn toàn tộc: Quân điệp điệp trùng trùng/ súng cùng nan. công đuốc từng đoàn/ Bước chân muôn bay. Hình thanh hùng, nổi, nức, khẳng định mạnh tộc. Những tích, những chiến công những danh, đất, núi: Thông, Giàng, sông Ràng, Lạng, Điện Biên,… Việt hương cách mạng, vững chắc, cuộc kháng chiến chống Pháp.Doc24.vn Bằng những biện pháp nhân hóa, cường điệu; pháp lãng khuynh hướng thi… những hình bổng. nhưng biến giọng điệu thiết, thành giọng điệu hùng, sảng khoái sáng hiếm này. thúc 0.5đ Khẳng định tính đúng kiến trên sáng Hữu. Khẳng định dung nghệ thuật đoạn trích riêng, chung sống phẩm trong lòng giả. ..................................................