Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Lào Cai

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-19 09:21:24 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN THPT QUỐC 2015 2016 Môn: Thời gian bài: phút PhầnI. hiểu (3,0 điểm): không ngày giật mình khóc Những dòng sông trôi giờ? hoảng trước thời gian khắc nghiệt Chạy điên cuồng tuổi ngày thấy thời gian? nổi? ...ta quên thềm dáng ngồi giọt nước không trên chân rong ruổi thầm lặng lưng chân người dừng lại? cách trái giục tình thản nhiên?Doc24.vn nay... dừng trên quen đứng chào tang lòng hoảng tiếng khóc mình? (Xin tặng những được diễm phúc Trung Quân nhan thơ. (0,25 điểm). trong toàn thơ, “Những dòng sông trôi giờ?” nghĩa (0,25 điểm). Đoạn “Khi chân người dừng lại? cách vậy” muốn điều (0,5 điểm) Viết đoạn khoảng dòng trình xong đoạn thơ? (0,5 điểm) đoạn trích gái. Tình yêu, Tình đến. đừng rằng người xứng không? TìnhDoc24.vn hàng ngoài không tình được nữa. không tính thiệt hơn, người người nghèo cùng người chung động thắm Tình yêu. người người con. người chân nạng vững chắc nhất Tình nhất nghĩ đúng dạy. Nhưng cũng phải luôn người người đẹp, tàn. người chức tước khẳng định người không con, chối rằng không sung sướng người, việc chân chính thoả lòng người chân chính. phải lượng, phải giàu lòng thực phải chung thuỷ người yêu. thẹn không được. không được quyền chồng, con, hội. dàng gian manh thỉu con, trước khinh con, đang cũng khinh càng khinh nhất. chăm con, mừng, buồn không may, nhất định chồng dung chính trên. (0,5 điểm) nói: Tình yêu, Tình đến? (0,25 điểm) Trong trên dụng kiểu câu: “Nếu người người nghèo cùng người chung động thắm Tình yêu”. trên thuộc kiểu pháp? (0,25 điểm) “Nếu dàng gian manh thỉu con, trước khinh con, đang cũng khinh khiDoc24.vn càng khinh nhất”. Theo (0,5 Phần (7,0 điểm): (3,0 điểm) “Vào qua, ngươi cướp mạng sống người biệt, tình trai nhưng không ngươi giây phút. không quan cũng không muốn biết ngươi –những linh chết. Chúa trời người biết chúng viên trên người thương trái nên, không phép mình ghét ngươi. ngươi muốn ghét nhưng không bằng giận ngốc. minh hình thành hình ngươi. ngươi muốn muốn nhìn những người đồng mình bằng nghi ngờ, muốn sinh toàn nhân. ngươi nhầm”. Viết nghị luận (khoảng chữ) trình nghĩ anh/chị trên. (4,0 điểm) điểm trong Sóng Xuân Quỳnh, kiến rằng: khát vọng sống, khát vọng chân thành mãnh liệt.Lại kiến khẳng định:Bài hiện nhạy cảm, giới tình kiếp người. nhận Xuân Quỳnh trong Sóng, anh/chị sáng kiến trên.