Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử trường THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 3) có đáp án

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-29 15:54:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT 2015 2016 MÔN: LỊCH Thời gian bài: phút (3.0 điểm): đời, trình phát triển chức ASEAN 1967 2000. Hiện nay, Việt ASEAN bình ninh định vực? (1.5 điểm): Hoàn cảnh lịch phong trào cách mạng 1930-1931. 1930, Đảng cộng Việt ngọn lãnh nhất cách mạng Việt Nam? (2.5 điểm): Đảng, Chính phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực Pháp 19/12/1946. tịch Minh trong cuộc kháng chiếnchống Pháp. (2.0 điểm): Cuộc kháng chiến chống thực Pháp nhân được thúc bằng thắng trên trận nào? (chị) nhận thắng (1.0 điểm): Những giai trong Việt chiến tranh giới nhất? chuyển biến giai động phong trào nước 1919-1930? TRƯỜNG THPT KHỐI 2Doc24.vn LỊCH 2015-2016 Thời gian bài: phút Điểm đời, trình phát triển chức ASEAN 1967 2000. Hiện nay, Việt ASEAN bình ninh định vực? nước cùng phát triển..Xu chung trên giới mạnh nhau phát triển (tiêu biểu EU), muốn hưởng nước lớn. Ngày 8/8/1967, Hiệp nước Đông viết ASEAN Băng (Thái Lan), nước sáng lập: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Philippin Thái Lan. trình phát triển Giai đoạn 1967 1975: ASEAN chức yếu, hoạt động lỏng chưa trên trường quốc những Hiệp Bali (Inddônêxia, tháng 2/1976) những Hiệp Bali những nguyên trong quan giữa nước, ASEAN hoạt động khởi hơn, thiện quan nước Đông Dương, kinh tăng trưởng mạnh, hưởng trong trên giới. Tháng 1/1984, Brunây nhập ASEAN những 2000: thời rộng chức, thành viên mới: Tháng Việt (7/1995), Mianma (9/1997), Campuchia (4/1999) nâng tổng thành viên ASEAN nước ASEAN mạnh kinh hóa, dựng Đông thành bình, định cùng phát triển. Diễn (ARF) tham nước trong ngoài vực, động xuất Diễn (ASEM), tích tham Diễn châu Thái Bình Dương (APEC). Tháng 11/2007, nghị ASEAN Hiến chương ASEAN nhằm dựng Cộng đồng ASEAN hiệu hơn. Tháng 12/2015 thành Cộng đồng ASEAN cột: Cộng đồng kinh Cộng đồng ninh chính Cộng đồng hội. Điểm 0,25 0,25 0,25Doc24.vn Việt ASEAN bình ninh định vực? nguyên trong Hiệp Bali(1976): trọng lập, quyền…, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp bình…,Hiện nay, trước những tranh chấp trên Biển Đông Công quốc Luật Biển 1982( Liên quốc)’ Tuyên cách Biển Đông 2002 (DOC), kiên tranh ngoại giao pháp lí., mạnh hành động phạm quyền, biệt quyền biển đảo. Kiên quyết trọng được trọng quyền nước trong trọng luật pháp quốc Việt đoàn nước Đông cùng nước hiện trách nhiệm chung bình ninh trong vực. 0,25 điểm Hoàn cảnh lịch phong trào cách mạng 1930-1931. 1930, Đảng cộng Việt ngọn lãnh nhất cách mạng Việt nam? Hoàn cảnh lịch Khủng hoảng kinh giới 1928-1933 hưởng nặng Thực Pháp khủng phong trào nước khởi nghĩa bái…. 1930 Đảng Việt đời….là nguyên nhân yếu, quyết định phong trào diễn trên triệt 1930, Đảng cộng Việt ngọn lãnh nhất cách mạng Việt Nam. Cuộc (2/1930), thực Pháp máu, theo hoàn toàn quốc đảng, chấm giai Việt Nam. 1930, Đảng cộng Việt đời, nhất trên chính trị….đảm đương mệnh lịch ngọn lãnh nhất cách mạng Việt Nam. 0,25 0,25 0,25 0,25 điểm Đảng, Chính phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực Pháp 19/12/1946. tịch Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Đảng, Chính phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dânDoc24.vn Pháp 19/12/1946 1.1. phía cách mạng 1945 thành công vững tộc, tranh ngoại giao tránh cuộc chiến tranh giữa Pháp. Pháp 14/9, thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định, Hiệp hiện thiện bình Ngược lại, thực Pháp tráo trở, ngoan Hiệp định nuôi quay lược nước nữa. 1.2. Thực Pháp tiến công nước Hiệp định 1946 1946, thực Pháp mạnh việc chuẩn chiến tranh lược nước nữa. Trong tháng 11/1946 quân Pháp tình khiêu khích, nhiều nơi. biệt, trung tuần tháng 12/1946 đồng ngay giữa Nội. Đỉnh khiêu khích ngày 18-12-1946, quân Pháp giải lượng chiến đấu, Pháp nhiệm trật Nội, không chúng hành động sáng 20-12-1946. Trước tình bách chúng không nhượng được nhân nhượng nước. ngày 19/12/1946, tịch thay Đảng, chính VNDCCH toàn quốc kháng chiến, nhân nhất đứng chiến chống Pháp. cuộc kháng chiến toàn quốc bùng tịch Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp toàn quốc kháng chiến…. Cùng Đảng Đường kháng chiến… Cùng Đảng trực tiếp lãnh cuộc kháng chiến thắng cuối cùng…. 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Điểm Cuộc kháng chiến chống thực Pháp nhân được thúc bằng thắng trên trận nào? (chị). nhận thắng Cuộc kháng chiến chống thực Pháp nhân được thúc bằng giành thắng quyết định trên trận quân giải pháp ngoại giao Nhận thắng Chiến thắng thắng hoàn toàn hoạch Nava, giáng quyết định lược Pháp,xoay chuyển diện chiến tranh, thực tranh ngoại giao nevo. 0,75 0,5Doc24.vn Cùng chiến thắng ĐBP, Hiệp định giơnevo (21/7/1954) công nhận quyền bản, bình nước Đông Dương. thất trong dài, rộng quốc cuộc chiến tranh Đông Dương. thúc cuộc chống Pháp lược nhân Miền được hoàn toàn giải phóng dựng CNXH, thành phương vững chắc miền tranh chống nhiên, thắng chưa trọn vẹn, chưa thảo đáng thắng giành được trên chiến trường, giải phóng miền Bắc, miền dưới thống sai. Hiệp định pháp nhân tiếp hoàn thành cuộc DTDCND trong nước, thực hiện bình thống nhất nước nhà. 0,25 điểm Những giai trong Việt chiến tranh giới nhất? chuyển biến giai động phong trào nước 1919-1930? 1.Những giai trong Việt chiến tranh giới nhất: giai chủ, Nông dân, Tiểu sản, sản, Công nhân 2.Sự chuyển biến giai động phong trào dtdc nước 1919-1930. phong trào dtdc, tiếp những tưởng Việt Nam. Những mới, tưởng phong trào dtdc mang tính chất mới… Hình thành khuynh hướng khác nhau trong phong trào dtdc: Khuynh hướng TS,VS. khuynh hướng vươn giải quyết nhiệm giành tộc. điểm phong trào 1919-1930. 0,25 0,25