Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-19 14:04:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN THPT QUỐC 2015 2016 MÔN: LỊCH Thời gian bài: phút (Không thời gian phát (2,0 điểm) Sách giáo khoa Lịch Giáo 2013 tr.88 viết: “Cương lĩnh chính tiên Đảng Cộng Việt Nguyễn Quốc soạn thảo cương lĩnh cách mạng giải phóng sáng tạo, đúng giai cấp”. phân tích những dung hiện đúng đắn, sáng Cương lĩnh (2,0 điểm) Việc giải quyết quan Việt- Pháp bằng đường bình được Đảng Chính tiến hành trong giai đoạn ngày 2-9-1945 trước ngày 19-12-1946? III. (3,0 điểm) Bằng những thắng quân quan trọng trong giai đoạn (1945 1954), (chị) sáng bước phát triển kháng chiến chống thực Pháp lược thiệp nhân (3,0 điểm) giai đoạn 1960 1973 giai đoạn phát triển “thần kinh Nhật Bản? Những nhân thúc phát triển “thần Theo (chị), Việt những kinh nghiệm thành công Nhật Bản? ……………………..Hết………………………. sinh không được dụng liệu. không giải thích thêm. sinh........................................... SBD:........... Phòng:....... Lớp:.....Doc24.vn GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN THPT QUỐC 2015 2016 MÔN: LỊCH Thời gian bài: phút (Không thời gian phát Sách giáo khoa Lịch Giáo 2013 tr.88 viết: “Cương lĩnh chính tiên Đảng Cộng Việt Nguyễn Quốc soạn thảo cương lĩnh cách mạng giải phóng sáng tạo, đúng giai cấp”. phân tích những dung hiện đúng đắn, sáng Cương lĩnh Điểm Cương lĩnh vạch tính chất cách mạng Việt phải trải giai đoạn: cách mạng quyền cách mạng nghĩa (“làm quyền cách mạng cách mạng cộng sản”) vậy, ngay đầu, Đảng thấu suốt đường phát triển cách mạng Việt giương ngọn nghĩa 0,25 0,25 Cương lĩnh nhiệm cách mạng quyền nước đánh quốc Pháp, quan phong kiến phản cách mạng. Cương lĩnh dung chủ, chống quốc chống phong kiến nhưng chống quốc phản động, giành toàn tộc. 0,25 0,25 lượng cách mạng công nông, đồng thời phải tiểu sản, thức, trung nông giai sản, nông, trung, tiểu chủ, Việt chưa phản động phải dụng trung lập. Nguyễn Quốc tranh lượng cách mạng, lượng thù. Thành trận thống nhất dước lãnh đảng, trên công nông liên minh. 0,25 0,25 Cương lĩnh khẳng định lãnh Đảng Cộng Việt nhân quyết định thắng cách mạng Việt Nam. Đảng phải trách nhiệm phục phận giai công nhân, giai mình lãnh được quần chúng. 0,25 Cương lĩnh tiên Đảng định cách mạng nước phận cách mạng giới, đứng phía trận cách mạng thuộc giai công nhân giới. vậy, Cương lĩnh chính tiên Đảng cương lĩnh cách mạng giải phóng đúng sáng tạo, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tính tính nhân tưởng tộc. 0,25Doc24.vn Việc giải quyết quan Việt- Pháp bằng đường bình được Đảng Chính tiến hành trong giai đoạn 2-9-1945 trước ngày 19-12-1946? điểm Hoàn cảnh: chiếm đóng Trung thực Pháp thực hiện hoạch tiến quân nhằm thôn tính nước Việt Nam. Trung Quốc, lượng cách mạng phát triển mạnh, Trung quốc quân Đông Dương phó. quốc muốn tiêu diệt cách mạng Trung Quốc, muốn chống cách mạng Việt Nam. quốc công việc Chính Pháp Chính Trung quốc Hiệp Pháp (tháng 2/1946), thoả thuận việc quân Pháp thay quân Trung quốc nhiệm giải giáp quân Nhật. Hiệp trên nhân Việt trước chọn: hoặc phải đánh Pháp Trung quốc); hoặc hoãn, nhân nhượng Pháp. 0,25 0,25 miền Nam: Pháp rộng chiến tranh… Ngược lại, Pháp cũng những khiến Pháp chọn giải pháp chính trị, hoãn. 0,25 sách Đảng trương: Pháp tránh nhiều cùng mượn Pháp đuổi nhanh quân THDQ khỏi nước tiếp khắc phục khăn kinh chính, hoá… 0,25 Biện pháp: Hiệp định (6-3-1946), Pháp công nhận nước đồng Pháp miền thay quân Tưởng trong năm... (14-9), nghị Phoongtennơblô tranh thêm thời gian hoãn báu. nhân nhượng cuối cùng… 0,25 0,25 quả, nghĩa Loại thù, tránh được tình phải chiến nhiều lúc. Tránh cuộc chiến tranh sớm, không sức; điều kiện chuẩn lượng…Tạo thêm thời gian bình củng chính quyền cách mạng, chuẩn lượng cuộc kháng chiến dài. thiện bình Chính nhân Việt Nam. Bằng những thắng quân quan trọng trong giai đoạn (1945- 1954), (chị) sáng bước phát triển kháng chiến chống thực Pháp lược thiệp nhân điểmDoc24.vn Chiến thắng Việt 1947 Hoàn cảnh: đông 1947, thực Pháp tiến công Việt nhằm tiêu diệt quan cuộc kháng chiến phần Diễn biến chính: Thực hiện Thường Trung ương Đảng "Phải cuộc công đông giặc Pháp", ngày chiến ngày 7/10/1947 ngày 19/12/1947) chiến dịch Việt toàn thắng. phận quân địch khỏi này. Trong chiến dịch, tiêu diệt lượng quân địch nhiều phương tiện chiến tranh… nghĩa: chiến thắng Việt Bắc, quân đánh hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh địch, buộc chúng phải chuyển sang đánh 0,25 0,25 Chiến thắng Biên Giới 1950 Hoàn cảnh: cuối 1949 giữa 1950, tình hình giới nhiều chuyển biến quan trọng cuộc kháng chiến Trung ương Đảng trương chiến dịch Biên giới nhằm khai thông biên giới Việt Trung rộng đường liên nước nghĩa… Diễn biến chính: tháng chiến ngày tháng 9/1950 ngày 22/10/1950), chiến dịch Biên giới giành được thắng lớn: Diệt sống 8.300 địch, hàng ngàn khí; giải phóng tuyến biên giới dân. nghĩa: Trong chiến dịch Biên giới, tiên nhiều phối chiến, đánh địch trên chiến trường rộng, diệt nhiều tiểu đoàn động tinh nhuệ địch. Tuyến biên giới Việt Trung Bằng Đình được khai thông; "Hành lang Đông Tây" địch chọc thủng; địch trong ngoài Việt cách mạng Việt điều kiện rộng liên quốc chiến thắng Biên giới, giành được quyền động chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ). sau, quân nhiều chiến dịch tiến công, đánh tiêu diệt địch ngày càng lớn. 0,25 0,25 0,25 0,25 Chiến thắng Điện Biên 1954 Hoàn cảnh: chiến đấu, mạnh mặt. Pháp nhiều khăn ngày càng thuộc Được thoả thuận Pháp hoạch Nava vọng "chuyển thành thắng" trong vòng tháng. Pháp dựng Điện Biên thành điểm hoạch Nava. Diễn biến chính: Thực hiện trương Trung ương Đảng tịch Minh, quân khẩn trương chiến dịch tinh thần "Tất tiền tuyến, chiến thắng ngày ngày 17/3/1954) tiêu diệt điểm toàn phân phía Bắc. ngày 30/3 ngày 26/4/1954) công điểm phía đông phân trung tâm, khép chặt vòng quanh trung Mường Thanh. ngày ngày 7/5/1954) đánh chiếm điểm phía đông tổng công kích trung tâm. tham đoàn điểm bắt, quân địch hàng. 0,25 0,25Doc24.vn ngày chiến đấu, giành được thắng lớn: Tiêu diệt sống toàn lượng địch đoàn điểm 16.200 tên, bay, toàn khí, phương tiện chiến tranh. nghĩa: Chiến thắng Điện Biên hoạch Nava. Thắng quân quyết định Điện Biên buộc Pháp phải Hiệp định Giơnevơ. Chiến thắng Điện Biên cùng Hiệp định Giơnevơ, chấm cuộc chiến tranh lược thực Pháp thiệp Đông Dương. Cách mạng Việt bước sang thời mới. Miền được hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng nghĩa, phương vững chắc cuộc kháng chiến chống nước. 0,25 0,25 giai đoạn 1960–1973 giai đoạn phát triển “thần kinh Nhật Bản? Những nhân thúc phát triển “thần Theo (chị), Việt những kinh nghiệm thành công Nhật Bản? điểm Nhật nước trận trong chiếntranh giới thậpniên thành siêu cường kinh nhiều người “thần Nhật Bản”: tăng trưởng liên tục: (1960–1969 10,8%). 1970 –1973, giảm nhưng bình quân 7,8%, nước phát triển khác. 1968, Nhật vượt Anh, Pháp, Cộng Liên bang Đức, vươn đứng trong giới (sau Mỹ). Nhật thành trong trung kinh chính giới Lĩnh xuất phục dụng tiếng giới (tivi, lạnh, tô,…), trọng triệu tấn), dựng đường ngầm dưới biển 53,8 liền Hôn-su Hốc-cai-đô, dựng đường Hôn-su Sicôcư. 0,25 0,25 0,25 0,25 Những nhân Người Nhật truyền thống giáo dục, động, cường, động mình, trọng luật, biết trong động, tiết kiệm, nghề cao… nước quản kinh hiệu quả… công Nhật năng động, năng cạnh tranh cao, biết cách trường nước… dụng khoa thuật, tiến xuất, thành phẩm… quốc phòng cách chiến tranh điều kiện phát triển kinh Biết tranh nguồn viện dụng chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) Việt (1954-1975) giàu. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 kinh nghiệm: trọng người. phải tạo, luyện những nhân thức luật cao, được trang kiến thức, tiết kiệm, thức cộng đồng. dụng KH-KT hiện xuất... 0,25 0,25