đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 1

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 21:59:56 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: Lịch sử - Lớp 12 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 7 tháng 11 năm 2015 ===================== Câu 1: (3,0 điểm) Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.Câu 2: (2,0 điểm) Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX và phân tích tác động của nó đối với các nước đang phát triển.Câu 3: (3,0 điểm) Xác định mốc thời gian tìm ra con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.Câu 4: (2,0 điểm) Hãy đánh giá vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1925 - 1929.------------------- HẾT------------------(Đề thi gồm 01 trang) Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh ............................. Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:........................................................................................ Họ và tên, chữ ký: Giám thị 2:........................................................................................ SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 Môn: Lịch sử - Lớp 12 HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Yêu cầu chung: - Trình bày rõ ràng, diễn đạt lưu loát.Ở từng nội dung, tuỳ theo mức độ trình bày và diễn đạt cho điểm từ 0 đến tối đa.- Giám khảo chấm theo hướng mở: Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhau nhưng làm nổi rõ nội dung yêu cầu, giám khảo vẫn cho điểm đến tối đa.Câu hỏi Câu 1 Đáp án Vì sao các nước Đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh) lại tổ chức Hội nghị quốc tế Ianta (2-1945)? Nêu và nhận xét những quyết định quan trọng của Hội nghị này.a.Vì sao… - Đầu năm 1945, chiến tranh TG II… kết, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra với các nước Đồng minh là: Nhanh chóng đánh bại CN phát xít; tổ chức lại thế giới sau CT; phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.- Từ ngày 4-11/2/1945, HN quốc tế diễn ra tại Ianta (Liên Xô)… Anh, Mĩ, Liên Xô để giải quyết các vấn đề trên.b.Những quyết định… - Các nước thống nhất việc tiêu diệt phát xít Đức và quân phiệt Nhật… - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoàn bình và an ninh TG - Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.+ Ở châu Âu: quân đội Liên Xô chiếm đóng miền đông nước Đức; đông Béc lin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng miền tây nước Đức, tây Béc lin và các nước Tây Âu.Vùng đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ.Áo và Phần Lan là những nước trung lập.+ Ở châu Á: Hội nghị chấp nhận những điều kiện của Liên Xô để tham chiến chống Nhật Bản; giữ nguyên hiện trạng Mông Cổ; Khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật năm 1904; trả lại cho Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin; Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin.+ Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản; Ở bán đảo Triều Tiên…; Trung Quốc…; Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á)…thuộc phạm vi ảnh hưởng của phương Tây c.Nhận xét - Hội nghị thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô.