Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Lần 1) có đáp án

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-25 12:39:02 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘ TRƯ ỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THI THPT QU ỐC GIA TH NĂM 2016 MÔN HÓA ỌC MÃ ĐỀ 214 11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 10 20 30 40 50