Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Thuận Thành 2, Bắc Ninh (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-13 13:26:49 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2 KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: ĐỊA LÍ 12 Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Câu1 (2,0 điểm) 1.Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta.Giải thích tại sao thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác nhau? 2.Chứng minh rằng Việt Nam là nước có nhiều thành phần dân tộc.Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước? Câu 2 (3,0 điểm) 1.So sánh và giải thích sự khác nhau về thành phần loài động, thực vật của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.Tại sao miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là miền duy nhất ở nước ta tồn tại cả ba đai cao? 2.Trình bày hiện trạng tài nguyên đất ở nước ta.Vì sao việc khai hoang đất ở miền núi phải hết sức thận trọng? Nêu các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lí đối với đất miền núi? Câu 3 (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1.Kể tên các quốc gia tiếp giáp trên đất liền và có chung biển với Việt Nam.2.Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Vì sao biển Đông được xác định là hướng chiến lược của nước ta trong thời đại mới? Câu 4 (3 điểm) Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH RỪNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM.Năm Diện tích rừng Giá trị (nghìn ha) sản xuất Chia ra (tỉ đồng) Trồng và Khai thác Dịch vụ và nuôi rừng lâm sản hoạt động khác 2000 10 916 7 674 1 132 6 235 307 2003 11 975 8 653 1 250 6 882 521 2005 12 419 9 495 1 403 7 550 542 2010 13 515 18 715 2 711 14 012 1 992 Anh (chị) hãy: 1.Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất của ngành lâm nghiệp nước ta trong giai đoạn 2000-2010.2.Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích rừng và giá trị sản xuất lâm nghiệp của nước ta qua các năm trên.Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: …………………....................... Số báo danh: …………… SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA SÁT HẠCH LẦN 1 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: ĐỊA LÍ 12.Câu Nội dung Điểm Câu 1 1.Trình bày hoạt động của gió mùa mùa Đông ở nước ta.Giải 1.0 (2 điểm) thích tại sao thiên nhiên vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc có sự khác nhau? a.