Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Địa lý trường THPT Lê Quý Đôn, Hải Phòng (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-20 16:00:52 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Sở GD&ĐT Hải Phòng Trường THPT Lê Qúy Đôn ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1-MÔN ĐỊA LÍ Năm học 2015-2016 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian giao đề) Câu I: (2,0 điểm) 1.Trình bày về phạm vi lãnh thổ vùng nội thủy và lãnh hải của nước ta.Là công dân Việt Nam, hãy liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với việc Trung Quốc cho máy bay ra đảo Đá Chữ Thập của nước ta trên Biển Đông.(1,0 điểm) 2.Tại sao nước ta phải tiến hành phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước? (1,0 điểm) Câu II: (3,0 điểm) 1.Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển ngành khai thác thủy sản nước ta.Việc đánh bắt hải sản của ngư dân ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có y nghĩa như thế nào về an ninh, quốc phòng? (1,5 điểm) 2.Chứng minh: về tự nhiên, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nhiều thế mạnh để phát triển công nghiệp.Kể tên các tỉnh giáp với Trung Quốc của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.(1,5 điểm) Câu III: (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày về cơ cấu giá trị hàng xuất, nhập khẩu và thị trường buôn bán chủ yếu của nước ta.Câu IV: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu; KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN VÀ LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000-2012 Năm Khối lượng vận chuyển (nghìn Khối lượng luân chuyển (triệu tấn) tấn.km) 2000 223 823,0 55 629,7 2005 460 146,3 100 728,3 2010 800 886,0 217 767,1 2012 961 128,4 215 735,8 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2012, NXB Thống kê, 2013) 1.Vẽ biểu đồ cột thể hiện khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hóa của nước ta qua các năm.(1,5 điểm) 2.Nhận xét và giải thích sự thay đổi khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hóa của nước ta giai đoạn 2000-2012.(1,5 điểm) *Ghi chú :- Học sinh được sử dụng Át lát Địa lí Việt Nam - Học sinh không được sử dụng tài liệu.- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.------Hết-----Họ và tên thí sinh...........................................................Số báo danh......................................... Họ và tên cán bộ coi thi1............................................................................................................ Họ và tên cán bộ coi thi 2........................................................................................................... Sở GD&ĐT Hải Phòng ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1-MÔN ĐỊA LÍ Trường THPT Lê Qúy Đôn Năm học 2015-2016 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian giao đề) Câu Ý 1 1 (2,0đ) Nội dung Điểm a.Trình bày về phạm vi lãnh thổ vùng nội thủy và lãnh hải của nước ta.0,5 - Vùng nội thủy: 0,25 + Vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở.+ Vùng nội thủy được xem như bộ phận lãnh thổ trên đất liền.- Lãnh hải: 0,25 + Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, có chiều rộng 12 hải lí (1 hải lí = 1852m) + Ranh giới của lãnh hải chính là đường biên giới quốc gia trên biển.b.Liên hệ trách nhiệm công dân của mình đối với việc Trung Quốc cho máy bay ra đảo Đá Chữ Thập của nước ta trên Biển Đông