Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Địa lý trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long có đáp án

63306130646664323065333739613464653264343531643834626163306363323763363161666432383030383936336633613964386436373737313130366635
Gửi bởi: quanghung vào 10:18 AM ngày 30-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TOÁN - Lớp 3A3
Giáo viên: Nguyễn Thúy Ngà

KIỂM TRA BÀI CŨ

Tính chu vi và diện tích
của hình vuông ABCD có
cạnh là 3cm?

Bài giải
Chu vi hình vuông ABCD là:
3 x 4 = 12 (cm)
Diện tích hình vuông ABCD là:
3 x 3 = 9 (cm²)
Đáp số: 12 cm
9 cm²

Bài 1: Tính diện tích hình vuông có cạnh là:
a) 7cm
b) 5cm
Bài giải
a) Diện tích hình vuông cạnh 7cm là:
7 x 7 = 49 (cm²)
Đáp số: 49cm²
b) Diện tích hình vuông cạnh 5cm là:
5 x 5 = 25 (cm²)
Đáp số: 25cm²

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông

EGHI (có kích thước ghi trên hình vẽ):
E

A

5cm

B

G

4cm

3cm

D

C

I

4cm

a) Tính diện tích và chu vi mỗi hình.

H

Bài giải
a) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
5 x 3 = 15 (cm²)
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
(5 + 3) x 2 = 16 (cm)
Đáp số: 15cm²
16cm
•Diện tích hình vuông EGHI là:
4 x 4 = 16 (cm²)
Chu vi hình vuông EGHI là:
4 x 4 = 16 (cm)
Đáp số: 16cm²
16cm

b) So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật
ABCD với diện tích và chu vi hình vuông EGHI.
 Diện tích hình chữ nhật ABCD nhỏ hơn diện tích

hình vuông EGHI.
 Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng chu vi hình
vuông EGHI.

Bài 2: Để ốp thêm một mảng tường người ta
dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch hình
vuông cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường
được ốp thêm là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
Trước khi tính diện tích mảng tường được
ốp thêm ta phải tính diện tích của 1 viên gạch
men.

Bài giải
Diện tích của một viên gạch men là:
10 x 10 = 100 (cm²)
Diện tích của mảng tường được ốp thêm là:
100 x 9 = 900 (cm²)
Đáp số: 900cm²

Củng cố - dặn dò