Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị năm 2015 (Lần 2)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-17 23:33:00 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/8 Mã đề thi 213 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Cho biết: hằng số Plăng 6,625.10–34 J.s; độ lớn điện tích nguyên tố =1,6.10–19 C; khối lượng của electron là me=9,1.10-31 kg; tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s;ánh sáng trắng có bước sóng từ đến I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU) Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường? A. Từ trường biến thiên luôn làm xuất hiện điện trường biến thiên. B. Tốc độ biến thiên của từ trường lớn thì điện trường sinh có tần số càng lớn. C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường cũng biến thiên đều. D. Điện trường biến thiên đều thì sinh ra từ trường không đổi. Câu 2: Mạch dao động điện từ lý tưởng có 10F và 0,1H. Tại thời điểm uC 4(V) thì 0,02(A). Cường độ dòng điện cực đại trong khung bằng A. 2.10–4(A). B. 20.10–4(A). C. 4,5.10–2(A). D. 4,47.10–2(A). Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là A. cường độ dòng điện trong mạch. B. điện tích trên một bản tụ. C. năng lượng điện từ D. năng lượng từ và năng lượng điện Câu 4: Để tạo một chùm tia X, ta cho một chùm electron có động năng lớn bắn vào: A. một chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí bất kì. B. một kim loại có nguyên tử lượng bất kì. C. một chất rắn hoặc một chất lỏng có nguyên tử lượng lớn. D. một kim loại khó nóng chảy, có nguyên tử lượng lớn. Câu 5: Một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz, 50Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là A. B. C. D. Câu 6: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm nào dưới đây? A. Hình dạng quỹ đạo của các electron. B. Trạng thái có năng lượng ổn định. C. Mô hình nguyên tử có hạt nhân. D. Lực tương tác giữa electron và hạt nhân nguyên tử. Câu 7: Urani phóng xạ với chu kì bán rã là 4,5.109 năm và tạo thành Thôri Ban đầu có 23,8 urani. Tỉ số khối lượng U238 và Th234 sau 9.109 năm là A. 100/295. B. 119/117. C. 3/1. D. 295/100. Câu 8: Trong dao động điều hòa những đại lượng dao động cùng tần số với ly độ là A. động năng, thế năng và lực kéo về. B. vận tốc, gia tốc và động năng. C. vận tốc, động năng và thế năng. D. vận tốc, gia tốc và lực kéo về. Câu 9: Mạch dao động điện từ lý tưởng có 0,25 và 2.10-5 F. Tại thời điểm ban đầu điện tích tụ điện có giá trị cực đại Tụ phóng hết điện tích lần đầu tiên sau thời gian A. 3,5. 10-2 s. B. 2,5. 10-2 s. C. 3,5.10-3 s. D. 2,5. 10-3 s. MÃ ĐỀ: 213 0, 38m 0, 76m min30f Hz min20f Hz min10f Hz min5f Hz 23892U 23490ThDoc24.vn Trang 2/8 Mã đề thi 213 Câu 10: Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là A. 124 vòng. B. 62 vòng. C. 248 vòng. D. 113 vòng. Câu 11: Năng lượng của nguyên tử Hydro cho bởi biểu thức (n 1,2,3,...). Chiếu vào đám khí hydro trạng thái cơ bản bức xạ điện từ có tần số f, sau đó đám khí phát ra bức xạ có bước sóng khác nhau. Tần số là A. 1,92.10-34Hz. B. 1,92.1028MHz. C. 3,08.10-15Hz. D. 3,08.109MHz. Câu 12: Đặt điện áp U0cos(t /6) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có trong số phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trong mạch có dạng I0cost thì đoạn mạch chứa A. tụ điện. B. cuộn dây có điện trở thuần. C. cuộn cảm thuần. D. điện trở thuần. Câu 13: Mắc một đèn vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời là Đèn chỉ phát sáng khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn Khoảng thời gian đèn sáng trong chu kỳ là A. B. C. D. Câu 14: Một điện áp xoay chiều U=120V, f=50Hz được đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng 96V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng A. 24V. B. 100V. C. 48V. D. 72V Câu 15: Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu kia để tự do. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số f2/f1 bằng A. 4. B. 3. C. 2. D. 6. Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Số bức xạ cho vân sáng tại cách vân trung tâm 4mm là A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Câu 17: Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ đã bị phân rã thành các nguyên tử Biết chu kì bán rã của là 5570 năm. Tuổi của mẫu gỗ này là A. 16710 năm. B. 12300 năm. C. 23856 năm. D. 11976 năm. Câu 18: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ theo phương trình: -4002x cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là A. 5. B. 10. C. 40. D. 20. Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai: Hai nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch phát xạ khác nhau về… A. bề rộng các vạch quang phổ. B. số lượng các vạch quang phổ. C. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ. D. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu. 213, 6()nE eVn 220 cos(100 )( ).u V 110 6V 21 st3001 st3002 st1501 st2001 146C 177N 146C Doc24.vn Trang 3/8 Mã đề thi 213 Câu 20: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức tính bằng giây (s). Kể từ thời điểm ban đầu, thời điểm đầu tiên điện áp tức thời có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng và điện áp đang giảm là A. B. C. D. Câu 21: Đoạn mạch RLC nối tiếpnhư hình vẽ Điện áp hai đầu mạch là Ban đầu điện áp giữa AM lệch pha so với điện áp hai đầu mạch. Tăng tần số của dòng điện lên lần thì điện áp giữa MB A. tăng lần. B. tăng lần. C. không đổi. D. giảm. Câu 22: Đoạn mạch RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36() và dung kháng là 144(). Nếu mạng điện có tần số f2 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là A. 60(Hz). B. 30(Hz). C. 50(Hz). D. 480(Hz). Câu 23: Tại điểm O1, O2 cách nhau 48 cm trên mặt chất lỏng có nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1 5cos(100t) (mm) và u2=5cos(100t+/2) (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm trên đoạn O1O2 dao động với biên độ cực đại không kể O1 và O2) là A. 23. B. 26. C. 24. D. 25. Câu 24: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng biên độ và chu kỳ lần lượt là T1 và T2 2T1. Khi chúng có cùng ly độ thì tỉ số độ lớn vận tốc là A. B. C. D. Câu 25: Một vật dao động với phương trình Quãng đường vật đi từ thời điểm đến là A. 331,4cm. B. 360cm. C. 337,5cm. D. 333,8cm. Câu 26: Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới và khi con lắc không mang điện thì chu kỳ dao động là T, khi con lắc mang điện tích q1 thì chu kỳ dao động là T1= 2T, khi con lắc mang điện tích q2 thì chu kỳ dao động là Tỉ số là A. B. C. D. Câu 27: Sự đảo vạch quang phổ có thể được giải thích dựa vào A. sóng ánh sáng. B. tiên đề về trạng thái dừng. C. tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử D. định luật về giới hạn quang điện. Câu 28: Một người đi trên đường xách một xô nước có chu kỳ dao động riêng 0,3s. Mỗi bước đi của người dài 45 cm. Để xô nước dao động mạnh nhất người đó phải bước đi với vận tốc A. 4,8km/s. B. 3,6m/s. C. 5,4km/h. D. 4,2km/h. )(2100cos2220Vtu )(4001s )(4003s )(6001s )(3002s 200 cos )u ft V 2 1222vv 122vv 1212vv 122vv 3x 2cos(5 )cm4 11ts10 2t 6s 2TT2 12qq 34 14 14 34Doc24.vn Trang 4/8 Mã đề thi 213 Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời bức xạ đơn sắc màu vàng có bước sóng =0,6m và màu tím có bước sóng ’=0,4m. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Trên màn quan sát rộng L= 1cm, xuất hiện hệ vân đối xứng qua vân sáng trung tâm. Kết luận nào sau đây không chính xác? A. Có vân sáng màu vàng phân bố đều nhau trong trường giao thoa. B. Trên màn quan sát có hai loại vân sáng màu vàng và màu tím. C. Có 16 vân sáng màu tím phân bố đều nhau trong trường giao thoa. D. Có tổng cộng 33 vạch sáng trong trường giao thoa. Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ gần vạch sáng trắng trung tâm nhất là A. 0,45 mm. B. 0,55 mm. C. 0,50 mm. D. 0,38 mm. Câu 31: Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1=acos(100πt+φ) (cm) và x2=6sin(100πt+) (cm). Dao động tổng hợp x1 x2 6cos(100πt) (cm). Giá trị của và là A. 6cm và π/3 rad. B. 6cm và -π/3 rad. C. 6cm và π/6 rad. D. 6cm và 2π/3 rad. Câu 32: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng chỉ có tính chất sóng. B. Phôton có bước sóng càng dài thì có năng lượng càng lớn. C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt. D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt. Câu 33: Sóng ngang truyền được trong môi trường nào? A. Chất rắn và trên bề mặt chất lỏng. B. Chất lỏng và chất khí. C. Cả trong chất rắn, lỏng và khí. D. Chỉ trong chất rắn. Câu 34: Chiếu bức xạ có bước sóng vào bề mặt một kim loại có công thoát. Hứng chùm êlectron quang điện bật ra cho bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Biết bán kính cực đại của quỹ đạo các êlectron quang điện bằng 23,32mm. Bước sóng của bức xạ được chiếu là A. B. C. D. Câu 35: Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn dây thuần cảm L, nối tiếp với biến trở được mắc vào điện áp xoay chiều .Ta thấy có giá trị của biến trở là R1 và R2 làm độ lệch pha tương ứng của uAB với dòng điện qua mạch lần lượt là 1 và 2. Cho biết 1 2 Error! Độ tự cảm của cuộn dây được xác định bằng biểu thức: A. =. B. C. D. Câu 36: Vật dao động điều hoà theo phương trình: (cm). Sau 1/8 chu kỳ vật có ly độ 2cm. Biên độ dao động của vật là A. 2cm. B. 2cm. C. 4cm. D. 4cm. Câu 37: Cho biết và là các chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1 4,5.109 năm và T2=7,13.108 năm. Hiện nay trong quặng urani thiên nhiên có lẫn U238 và 235 theo tỉ 3 2A eV 410BT 0, 75m 0, 6m 0, 5m 0, 46m 0cos )u V 122RRf 12.2RRf 122RRf 122RRf os( )2x t 23892U 23592UDoc24.vn Trang 5/8 Mã đề thi 213 lệ 160 1. Giả thiết thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ 1:1. Cho ln10 2,3 và ln2 0,693. Tuổi của Trái Đất là A. 6,2 tỉ năm. B. tỉ năm. C. 5,7 tỉ năm. D. 6,5 tỉ năm. Câu 38: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một điện áp hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cos=0,8. Muốn công suất hao phí trên đường day không quá 10% công suất truyền tải thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. 20. B. 4. C. 16. D. 25. Câu 39: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng cách trên đường kính của một vòng tròn bán kính R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng và x=6. Số điểm dao động cực đại trên vòng tròn là A. 26. B. 24. C. 22. D. 20. Câu 40: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có Khi đó dòng điện trong mạch: A. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch. B. sớm pha so với điện áp hai đầu mạch. C. trễ pha so với điện áp hai đầu mạch. D. trễ pha so với điện áp hai đầu mạch. II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần hoặc B) A. Phần dành cho học sinh đăng ký thi theo chương trình chuẩn từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Hai con lắc đặt gần nhau dao động bé với chu kì lần lượt là 1,5(s) và 2(s) trên mặt phẳng song song. Ban đầu cả hai con lắc đều đi qua vị trí cân bằng theo cùng chiều. Thời điểm hiện tượng trên lặp lại lần thứ 3( không kể lần đầu tiên) là A. 3(s). B. 6(s). C. 12(s). D. 18(s). Câu 42: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp Ucost (V) và làm thay đổi điện dung của tụ điện thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng ZL và điện trở thuần là A. ZL R. B. ZL R/. C. ZL R. D. ZL 3R. Câu 43: Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là A. 94%. B. 5,9%. C. 6,5%. D. 3%. Câu 44: Trên bề mặt rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm là 14,4mm là A. Vân tối thứ 18 B. Vân tối thứ 16 C. Vân sáng bậc 18 D. Vân sáng bậc 16 Câu 45: Một sợi dây mảnh đàn hồi dài 100cm có hai đầu A, cố định. Trên dây có một sóng dừng với tần số 60Hz và có nút sóng không kể và B. Bước sóng là A. 0,5m B. 0,4cm C. 0,6m D. 1m Câu 46: Một mạch dao động LC có L=2mH, C=8pF, lấy 2=10. Thời gian ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có năng lượng điện trường bằng ba lần năng lượng từ trường là A. B. 10-7s C. D. 2.10-7s Câu 47: Tìm tần số của ánh sáng mà năng lượng của phôtôn là 2,86eV. 13LCZRZ 3 2 4 3 51075s 61015sDoc24.vn Trang 6/8 Mã đề thi 213 A. 5,325.1014Hz B. 6,907.1014Hz C. 7,142.1014 Hz D. 6,482.1015Hz Câu 48: Dùng có động năng bắn vào hạt nhân đứng yên gây ra phản ứng: Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng Hạt nhân và hạt bay ra với các động năng lần lượt bằng và Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt và hạt (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). A. B. C. D. Câu 49: Đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R= 50 mắc nối tiếp với hộp X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có dạng u=U0 cos( 100t +) (V) thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha /3 so với điện áp. Biết hộp chỉ có chứa một trong các phần tử: điện trở thuần r, tụ điện C, cuộn dây L. Phần tử trong hộp là A. cuộn dây thuần cảm có B. tụ điện có C. điện trở thuần 50. D. cuộn dây có 50 và Câu 50: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng tím còn có vân sáng của những ánh sáng đơn sắc nào khác nằm trùng đó A. B. C. D. B. Phần dành cho học sinh đăng ký thi theo chương trình nâng cao từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Một đĩa đặc có bán kính 0,25m, đĩa có thể quay xung quanh trục đối xứng đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Đĩa chịu tác dụng của một mômen lực không đổi 3Nm. Sau 2s kể từ lúc đĩa bắt đầu quay vận tốc góc của đĩa là 24 rad/s. Mômen quán tính của đĩa là A. 3,60 kgm2. B. 0,25 kgm2. C. 7,50 kgm2. D. 1,85 kgm2. Câu 52: Cho mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây (có điện trở thuần không đáng kể) và tụ điện mắc nối tiếp, được mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số 50Hz, cho biết (F). Cần phải ghép thêm với tụ điện một tụ điện Cx như thế nào và có điện dung bao nhiêu để công suất của đoạn mạch lớn nhất? A. Ghép nối tiếp và B. Ghép song song và C. Ghép nối tiếp và D. Ghép song song và Câu 53: Phát biểu nào sau đây là đúng? Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc A. vào tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. B. vào biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. C. vào hệ số cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật. D. vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. Câu 54: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là kg.m2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực 30 N.m đối với trục quay ∆. Bỏ qua mọi lực cản. Kể từ khi bắt đầu quay, thời điểm bánh xe đạt tới tốc độ góc 100 rad/s là A. 15 s. B. 12 s. C. 30 s. D. 20 s. 1K 94Be 9643p Be Li W=2,1MeV 63Li 23, 58K MeV 34K MeV 045 090 075 0120 32LH 42.103.CF 3Ω 3Ω 32LH (λ=0,40μm) 0,48μm 0,55μm 0,60μm 0,72μm HL3,0 R 10 310C2 FCX3103 FCX310.3 FCX310 FCX2103Doc24.vn Trang 7/8 Mã đề thi 213 Câu 55: Nếu có một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định thì đại lượng thay đổi theo thời gian là A. khối lượng của vật. B. gia tốc góc của vật. C. tốc độ góc của vật. D. momen quán tính của vật. Câu 56: Một nguồn dao động với tần số tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm nằm trên mặt nước cách nguồn đoạn bằng 5cm. Chọn gốc thời gian là lúc phần tử nước tại đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm ly độ dao động tại bằng 2cm. Ly độ dao động tại vào thời điểm là A. -2cm. B. 0cm. C. 2cm. D. -1,5cm. Câu 57: Một đường tải điện ba pha có dây a, b, c, d. Một bóng đèn khi mắc vào giữa hai dây và hoặc giữa hai dây và hoặc giữa hai dây và thì sáng bình thường. Nếu dùng bóng đèn đó mắc vào giữa hai dây và thì A. đèn sáng bình thường. B. bóng đèn sáng quá mức bình thường(có thể bị cháy). C. đèn sáng lên từ từ. D. đèn sáng yếu hơn bình thường. Câu 58: Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị phát âm có tần số không đổi. Khi chuyển động với tốc độ 20 m/s lại gần thiết bị đứng yên thì thu được âm có tần số 1207Hz, khi chuyển động với tốc độ 20 m/s ra xa thiết bị đứng yên thì thu được âm có tần số 1073Hz. Tần số âm do thiết bị phát là A. 1120 Hz. B. 1173 Hz. C. 1136 Hz. D. 1225 Hz. Câu 59: Phát biểu nào sai? Momen quán tính của một vật rắn A. có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều quay của vật. B. phụ thuộc vào vị trí trục quay. C. đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay. D. của một vật rắn đối với trục quay xác định không đổi. Câu 60: Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện và một cuộn cảm L. Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Nếu thay bởi hai tụ C1, C2 (C1 C2) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5 (MHz), còn nếu thay bởi hai tụ đó mắc song song thì tần số dao động riêng của mạch là (MHz). Xác định tần số dao động riêng của mạch khi thay bởi C1. A. 7,5 (MHz). B. 10 (MHz). C. (MHz). D. (MHz). -------------HẾT------------- f=50Hz 1t 21t +2,01 sDoc24.vn Trang 8/8 Mã đề thi 213 ĐÁP ÁN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.