Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT Lương Phú - Thái Nguyên

75417edda872766d86f9683b7afded57
Gửi bởi: Thái Dương vào 09:28 AM ngày 27-02-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi học kì môn Hóa học (Lớp 9)I/ TRẮC NGHIỆM 3đ )Hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A,B,C hoặc trước câu chọn đúng.Câu Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các oxit bazơ.A/ MgO, CaO, CuO B/ NO SiO2, P2O5,D/ NO SiO2 SO2 P2O5 C/ MgO, SiO2, N2O5 P2O5Câu 2/Dãy chất nào sau đây đều tác dụng dung dịch KOH?A. CO2, FeO, H2SO4, AgNO3. B. SO3, CO2, HCl, CuSO4, FeCl3C. CO, CuO, Ca(OH)2, Al(OH)3, HNO3 D. SO2, CO2, HCl, KOH, CuSO4 .Câu3/Để phân biệt hai dung dịch K2CO3 và K2SO4, người ta có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây?A. KNO3 B.BaCl2 C. NaOH D. H2SO4 .Câu 4/Dãy chất nào gồm các kim loại đều phản ứng với nước nhiệt độ thường?A.Na, K, Ca B.Na, Fe, Cu C.Fe, Cu, D.Cu, Mg,AlCâu 5/Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?A. NaOH B. HCl C.NaCl D.KClCâu 6/Chất nào sau đây không phản ứng với clo ?A. NaOH B. NaCl C. Ca( OH )2 D. H2OII/ TỰ LUẬN (7đ )Câu 1: (2,5đ) Trình bày tính chất hóa học của bazơ? Viết các PTHH minh họa.Câu 2: (2đ Viết các PTHH thực hiện chuyển đổi sau :BaCl2 HCl FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3Câu :(2,5đ)Cho 200ml dung dịch H3PO4 tác dụng hết với 300ml dung dịch ZnCl22M .b.Tính khối lượng kết tủa thu được .c.Tách bỏ kết tủa .Tính nồng độ của dung dịch thu được(Giả sử thểtích dung dịch thay đổi không đáng kể )( Cho biết: Zn =65 16 Cl =35,5 =1 =31Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-30 02:11:18