Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Long An (Lần 1)

65467e09e24be0e7784facc163b684d2
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-27 08:40:23 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 374 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Họ, tên thí sinh:....................................................................Số báo danh ............................. Câu 1: Bắn một proton vào hạt nhân ����37 đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân giống nhau bay ra với cùng tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của proton các góc bằng nhau 600. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân tính theo đơn vị đo bằng số khối của nó. Tỉ số giữa tốc độ của proton và tốc độ của hạt nhân là A. B. C. 14 D. 12 Câu 2: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,53 μm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là A. 45 B. 110 C. 15 D. 25 Câu 3: \\bặt điện áp xoay chiều U0cos100πt vào hai đầu tụ điện có điện dung 10\\f7\\f/\\f F. Dung kháng của tụ là A. 200 B. 100 C. 10 D. 1000 Câu 4: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ hiệu dụng của dòng điện này là A. B. 2√2 C. D. √2 Câu 5: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 4cos(10t \\f4) cm và x2 3cos(10t 3\\f4) cm. \\bộ lớn vận tốc của vật vị trí cân bằng là A. 80 cm/s B. 100 cm/s C. 50 cm/s D. 10 cm/s Câu 6: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của A. các ion dương B. các electron tự do C. các ion âm D. các nguyên tử Câu 7: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ vật xa mà không cần phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt kính có độ tụ A. điốp B. điốp C. điốp D. -5 điốp Câu 8: Khi nói về photon, phát biểu nào dưới đây là đúng? A. năng lượng của phôtôn càng lớn thì bước sóng ánh sáng ứng với photon đó càng lớn B. với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số các photon đều mang năng lượng như nhau SỞ GD&DT LONG AN ----------- \\bỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề. ——————C. năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ D. photon có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên Câu 9: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng A. mức cường độ âm B. cường độ âm C. tần số D. biên độ Câu 10: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm và tại điểm lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại lớn hơn cường độ âm tại A. 1000 lần B. 40 lần C. lần D. 10000 lần Câu 11: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ 10-4 với vận tốc ban đầu v0 3,2.106 m/s theo phương vuông góc với đường sức từ. Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là A. 18,2 cm B. 16 cm C. 20,4 cm D. 27,3 cm Câu 12: Một sóng cơ truyền theo trục Ox với phương trình acos(4πt 0,02πxyf (u và tính bằng cm, tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là A. 100 cm/s B. 200 cm/s C. 150 cm/s D. 50 cm/s Câu 13: Chiếu xiên góc một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và làm từ không khí tới mặt nước thì A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng Câu 14: Quang phổ liên tục A. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát B. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát C. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát D. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát Câu 15: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai? A. biên độ dao động phụ thuộc vào tần số của ngoại lực B. tần số ngoại lực tăng thì biên độ dao động tăng C. biên độ dao động phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực D. tần số dao động bằng tần số của ngoại lực Câu 16: Tia laze có tính đơn sắc rất cao vì các photon do laser phát ra có A. độ sai lệch tần số là rất lớn B. độ sai lệch bước sóng là rất lớn C. độ sai lệch năng lượng là rất lớn D. độ sai lệch có tần số là rất nhỏ Câu 17: Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều A. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài B. theo chiều dương của mạch C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoàiD. sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch Câu 18: Tại nơi có 9,8 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài dây treo m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là A. 27,1 cm/s B. 15,7 cm/s C. 1,6 cm/s D. 2,7 cm/s Câu 19: Về mặt kỹ thuật để giảm tốc độ quay của Roto trong máy phát điện xoay chiều, người ta thường dùng roto có nhiều cặp cực. Roto của một máy phát điện xoay chiều một pha có cặp cực quay với tốc độ 740 vong/phút. Dòng điện do máy phát ra có tần số 50 Hz. Số cặp cực của roto là A. B. C. D. Câu 20: So với hạt nhân ���1429, hạt nhân ���2040 có nhiều hơn A. nơtron và 11 proton B. 11 nơtron và proton C. nơtron và proton D. nơtron và proton Câu 21: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. \\biện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là A. B. 630 C. 70 D. 105 Câu 22: \\bặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 vào hai đầu đoạn mạch có điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. \\biện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 120 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là A. 0,6 B. 0,8 C. 0,9 D. 0,7 Câu 23: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A. luôn ngược pha nhau B. với cùng tần số C. với cùng biên độ D. luôn cùng pha nhau Câu 24: Khi electron quỹ đạo dừng thứ thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi En 13,6��\\f. eV, với N*. Một đám khí hiđro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là A. 325 B. 3227 C. 278 D. 233 Câu 25: Trong thí nghiệm âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp phát ra đồng thời bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 0,42 μm, λ2 0,56 μm và λ3 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là A. 26 B. 21 C. 27 D. 23 Câu 26: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, coi như không có khối lượng, có một đầu cố định, đầu kia gắn một vật nhỏ có khối lượng m. Ban đầu, giữ vật vị trí lò xo nén cm. Vật có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật và nằm sát m. Thả nhẹ để hai vật chuyển động theo phươngcủa trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? A. 4,2 cm B. 4,5 cm C. 3,6 cm D. 5,4 cm Câu 27: Trong nguyên tử hiđrô, khoảng cách giữa proton và electron là 5.10-9 cm, coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là A. lực hút với 9,216.10-12 B. lực đẩy với 9,216.10-12 C. lực đẩy với 9,216.10-8 D. lực hút với 9,216.10-8 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, một học sinh dùng hệ khe I-âng 0,20 0,01 mm và đo được khoảng cách từ hai khe tới màn quan sát là 1000 mm, khoảng vân giao thoa là 3,5 0,1 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là A. 0,75 0,06 μm B. 0,70 0,03 μm C. 0,75 0,03 μm D. 0,70 0,06 μm Câu 29: Mạch dao động lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0,3 μH và tụ điện có điện dung thay đổi được. Biết rằng, muốn thu được một sóng điện từ thì tần số riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu (để có cộng hưởng). \\bể thu được sóng của hệ phát thanh VOV giao thông có tần số 91 MHz thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới giá trị A. 11,2 pF B. 10,2 nF C. 10,2 pF D. 11,2 nF Câu 30: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây? A. mạch tách sóng B. mạch khuếch đại C. mạch biến điệu D. ăng ten Câu 31: Một hộp kín được mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện sao cho nằm giữa cuộn dây và tụ điện đoạn mạch trên được mắc vào một điện áp xoay chiều. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và là uLX. Giá trị tức thời của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và là uXC. \\bồ thị biểu diễn uLC và uXC được cho như hình vẽ. Biết ZL 3ZC. \\bmờng biểu diễn uLX là đường nét liền. \\biện áp hiệu dụng giữa hai đầu hộp kín có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây A. 90 B. 75 C. 64 D. 54 Câu 32: Trong chân không ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng 0,38 µm đến 0,76 µm. Cho biết hằng số Plăng 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s và eV 1,6.10-19 J. Các photon của ánh sáng này có năng lượng nằm trong khoảng A. từ 2,62 eV đến 3,27 eV B. từ 2,62 eV đến 3,11 eV C. từ 1,63 eV đến 3,27 eV D. từ 2,63 eV đến 3,11 eV Câu 33: Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại A. tia tử ngoại B. Tia C. tia catot D. tia gammaCâu 34: Cho một mạch điện gồm pin 1,5 có điện trở trong 0,5 nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω. Cường độ dòng điện trong mạch là A. B. C. 0,5 D. Câu 35: Phản ứng nhiệt hạch là A. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng B. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn C. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn D. phản ứng hạt nhân thu năng lượng Câu 36: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân A. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng B. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng C. đều có sự hấp thụ nơtron chậm D. đều không phải là phản ứng hạt nhân Câu 37: Một tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí tới góc tới i. Tia khúc xạ và tia phản xạ tại mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 1,33. Góc tới có giá trị A. 370 B. 530 C. 490 D. 410 Câu 38: Cho phản ứng hạt nhân �13+�12→ ����24+��01. Biết độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân heli lần lượt là 0,009106u; 0,00249u; 0,030382u và 1u 932,5 MeV. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng A. 15,017 MeV B. 17,498 MeV 21,076 MeV D. 200,026 MeV Câu 39: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, là một điểm nút, là điểm bụng gần nhất với AB 18 cm, là một điểm trên dây cách một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử nhỏ vận tốc cực đại của phần tử là 0,1 m/s. Tốc độ truyền sóng trên dây là A. 5,6 m/s B. 44,8 m/s C. 2,4 m/s D. 3,2 m/s Câu 40: Pin quang điện là nguồn điện trong đó A. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng B. quanq năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng C. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năngHọ, tên thí sinh:....................................................................Số báo danh ............................. Câu \\biSin Câu \\biSin Câu \\biSin Câu \\biSin 11 21 31 12 22 32 13 23 33 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 10 20 30 40 SỞ GD&DT LONG AN ----------- \\bỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 LẦN Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề. ———————