Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2015 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-01 01:09:29 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT BẮC NINH Trường THPT Nguyễn Văn Cừ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014-2015 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 5/4/2015 Mã đề thi 486 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực, rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện A. 600 vòng/phút B. 750 vòng/phút C. 300 vòng/phút D. 1200 vòng/phút Câu 2: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có diện tích 60 cm2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại qua khung dây là A. 0,6.10-3Wb. B. 4,8.10-3Wb. C. 1,2.10-3Wb. D. 2,4.10-3 Wb. Câu 3: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là A. 36,9 mm. B. 10,1 mm. C. 4,5 mm. D. 5,4 mm. Câu 4: Một Con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20 t) cm. Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm. A. f = 1Hz; T = 1s. B. f = 5Hz; T = 0,2s C. f = 100Hz; T = 0,01s . D. f = 10Hz; T = 0,1s . Câu 5: Cho mạch điện AB gồm: điện trở R, tụ điện C L 1 2.10 4 F và cuộn dây không thuần cảm có H , r = 50 2 Ω mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm R nối tiếp với tụ điện, đoạn MB là cuộn dây.Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u U 2 . cos 100 t .Tính điện trở R, biết điện áp hai đầu đoạn AM và điện áp hai đầu đoạn MB vuông pha . A. 150 2 Ω. B. 50 2 Ω. C. 100 2 Ω. D. 25 2 Ω. Câu 6: Hai sóng kết hợp là hai sóng: A. Cùng tần số và cùng pha. B. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi dọc theo thời gian. C. Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. D. Cùng tần số, cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 7: Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thả vật m = 200g từ độ cao h = 3,75cm so với M. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. Va chạm là mềm.Sau va chạm cả hai vật cùng dao động điều hòa với biên độ bằng A. 2cm B. 1,6 cm C. 1,7 cm D. 1,3 cm Câu 8: Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó. B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó. C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó. D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó. Trang 1/6 - Mã đề thi 486 Câu 9: Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u 250 2 cos100 t (V ) thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và dòng điện này lệch pha so với điện áp u. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X để tạo thành đoạn mạch AB rồi lại 3 đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp u nói trên thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là A. 200 W. B. 200 2 W. C. 300 3 W