Đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lý lớp 12 trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh (Lần 2)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-22 22:33:33 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀM LONG Đề gồm 5 trang, 50 câu trắc nghiệm ĐỀ KHẢO SÁT LẦN II NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÍ 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 001 Câu 1.Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20 t) cm.Xác định chu kỳ, tần số dao động của chất điểm.A.f =10Hz; T= 0,1s B.f =1Hz; T= 1s C.f =100Hz; T= 0,01s D.f =5Hz; T= 0,2s Câu 2.Trong dao động điều hòa li độ x, vận tốc v, gia tốc a biến thiên điều hoà theo thời gian nhưng có cùng: A.Pha ban đầu.B.Pha dao động.C.Biên độ dao động.D.Chu kì và tần số dao động.Câu 3.Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động: A.với tần số bằng tần số dao động riêng.B.mà không chịu ngoại lực tác dụng.C.với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.D.với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.Câu 4.Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 400g ,lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100 N/m.Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang.Lấy 2 = 10.Dao động của con lắc có chu kì là: A.0,2 s B.0,6 s C.0,4 s D.0,8 s Câu 5.Một con lắc lò xo gồm một quả cầu m = 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 2cos(10 t )cm.Lấy 2 10 .Độ lớn lực hồi phục cực đại là: 3 A.4N B.6N C.2N D.1N Câu 6.Vật nặng dao động điều hòa với = 10 5 rad/s.Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng của vật.Biết rằng tại thời điểm ban đầu vật đi qua li độ x = 2cm với vận tốc v = 20 15 cm/s.Phương trình dao động của vật là: A.x = 4cos( 10 5 t + C.x = 4cos( 10 5 t - 3 3 ) cm ) cm B.x = 2 2 cos(10 5 t + D.x = 5sin ( 10 5 t + 2 3 ) cm ) cm Câu 7.Tại 1 nơi, chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn tỉ lệ thuận với: A.gia tốc trọng trường B.căn bậc hai gia tốc trọng trường C.chiều dài con lắc D.căn bậc hai chiều dài con lắc Câu 8.Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos100 t (cm) và x2 = 3cos(100 t + ) (cm).Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là: 2 A.5cm B.3,5cm C.1cm D.7cm Câu 9.Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chiều dài của quỹ đạo là 20,0cm.Biết lò xo có độ cứng 200N/m.Cơ năng của con lắc là: A.2,5J B.2,0J C.1,5J D.1,0J Câu 10.Một con lắc lò xo khối lượng m, lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với biên độ A.