Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý lớp 12 - Đề 24

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-05-05 04:46:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 1.033728 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI 38: TH BÓNG ẰĐUÔI DÀII. NG:Ờ Ố-Môi tr ng ng: trên nườ ạ-N ng:ơ +S ng khô ráo, thích ph ngố +Th ăn ch là sâu bứ +Có tính trú đôngậ +Là ng bi nhi tộ ệ-Sinh nả +Th tinh trong, ít tr ngụ +Phát tri tr ti pể +Tr ng có dai, nhi noãn hoàngứ ềII.C NGOÀI VÀ DI CHUY N:Ấ Ể1/C ngoài:ấ ạB ng đi ngoài th bóng đuôi ằdài thích nghi ng nớ ạ2/Di chuy nể-Khi di chuy thân và đuôi tì vào ng liên c, ụph các chi giúp th ti lênố