Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Thanh Chương 3, Nghệ An năm 2015

79877b32ddd567727c57edb82f315506
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-22 22:15:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1784 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm).Cho hàm số y x 3 3mx 1 (1).a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ ).Câu 2 (1,0 điểm).Giải phương trình sin 2 x 1 6sin x cos 2 x .2 Câu 3 (1,0 điểm).Tính tích phân I 1 x 3 2 ln x dx .x2 Câu 4 (1,0 điểm).a) Giải phương trình 52 x 1 6.5 x 1 0 .b) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ.Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật.Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.Câu 5 (1,0 điểm).Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A 4;1;3 và đường thẳng x 1 y 1 z 3 .Viết phương trình mặt phẳng ( P) đi qua A và vuông góc với đường 2 1 3 thẳng d .Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho AB 27 .d: Câu 6 (1,0 điểm).Cho hình chóp S .ABC có tam giác ABC vuông tại A , AB AC a , I là trung điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC là trung điểm H của BC, mặt phẳng (SAB) tạo với đáy 1 góc bằng 60 .Tính thể tích khối chóp S .ABC và tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng SAB theo a .Câu 7 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có A 1; 4 , tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D , đường phân giác trong ADB có phương trình x y 2 0 , điểm M 4;1 thuộc cạnh AC .Viết phương trình của đường thẳng AB .Câu 8 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình x 3 xy x y 2 y 5 y 4 4 y 2 x 2 y 1 x 1 Câu 9 (1,0 điểm).Cho a, b, c là các số dương và a b c 3 .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P bc 3a bc ca 3b ca ab 3c ab …….Hết………. ĐÁP ÁN Câu 1 Nội dung Điểm a.