Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Bình Định năm 2015

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-13 13:12:28 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn TOÁN Thời gian làm bài 180 phút ------------***-----------Câu 1 (2,0 điểm).Cho hàm số: y x 4 2( m 2 1) x 2 1 (1) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0.b) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số (1) có 3 điểm cực trị thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt giá trị lớn nhất.Câu 2 (1,0 điểm).a) Giải phương trình: sin 2 x cos x sin x 1 (x R) b) Giải bất phương trình: log 1 log 2 (2 x 2 ) 0 ( x R ) .2 Câu 3 (1,0 điểm).Tính tích phân I 2 1 dx x x 1 3 .z 11 z 4i .z 1 .Hãy tính z 2 z 2i Câu 5 (1,0 điểm).Cho hình lăng trụ ABC.A ' B ' C ' , ABC đều có cạnh bằng a , AA ' a và đỉnh A ' cách đều A, B, C .Gọi M , N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và A ' B .Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A ' B ' C ' và khoảng cách từ C đến mặt phẳng ( AMN ) .Câu 6 (1,0 điểm).Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) có phương trình x 2 y 2 z 2 4 x 6 y 2 z 2 0 .Lập phương trình mặt phẳng ( P) chứa trục Oy Câu 4 (0,5 điểm).Cho số phức z thỏa mãn điều kiện và cắt mặt cầu ( S ) theo một đường tròn có bán kính r 2 3 .Câu 7 (0,5 điểm).Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam.Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C mỗi bảng 4 đội.Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau.Câu 8 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với đường cao AH có phương trình 3 x 4 y 10 0 và đường phân giác trong BE có phương trình x y 1 0 .Điểm M (0;2) thuộc đường thẳng AB và cách đỉnh C một khoảng bằng 2 .Tính diện tích tam giác ABC .Câu 9 (1,0 điểm).Giải bất phương trình: x 2 5 x 4 1 x( x 2 2 x 4) (x R).Câu 10 (1,0 điểm).Cho các số thực x; y thay đổi.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P x2 y 2 2 x 1 x2 y 2 2 x 1 y 2 .------------------- Hết ------------------- Trang 1 ĐÁP ÁN Câu 1.a) (Tự khảo sát) (2 đ) b) y’ = 4x3 – 4(m2+1)x x 0 y’ = 0 2 x m 1 hàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị với mọi m xCT m2 1 giá trị cực tiểu yCT (m2 1)2 1 Vì (m2 1)2 1 yCT 0 max( yCT ) 0 m2 1 1 m 0 Câu 2.