Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa (Lần 1)

Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-21 13:45:16 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT LAM KINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN: TOÁN.

NĂM HỌC 2015 - 2016 Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 2x 1 x 1 a.

Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b.

Tìm điểm M trên (C) để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox.

Câu 2 (1 điểm).

Câu 1 (2 điểm).

Cho hàm số y a.

Giải phương trình: 3 sin 2 x cos 2 x 4sin x 1 .

b.

Giải bất phương trình: 2log 3 ( x 1) log Câu 3 (0.5 điểm).

Tính nguyên hàm sau: I x 3 (2 x 1) 2 .

x 2 3dx Câu 4 (1.5 điểm).

9 2 3 a.

Tìm số hạng chứa x trong khai triển của x 2 .

x b.

Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi.

Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi trên.

Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi.

Tìm xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc.

Câu 5 (1 điểm).

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.

Gọi I là trung điểm AB, H là giao điểm của BD với IC.

Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng vuông góc với đáy.

Góc giữa (SAB) và (ABCD) bằng 600 .

Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và IC.

Câu 6 (1 điểm).

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, BC 2BA .

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC.

Trên tia đối của tia FE lấy điểm M sao cho FM 3FE .

Biết điểm M có tọa độ 5; 1 , đường thẳng AC có phương trình 2x y 3 0 , điểm A có hoành độ là số nguyên.

Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Câu 7 (1 điểm).

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cà các cạnh đều bằng a .Tính thể tích của hình lăng trụ và diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.

x 3 xy x y 2 y 5 y 4 Câu 8 (1 điểm).

Giải hệ phương trình 4 y 2 x 2 y 1 x 1 Câu 9 (1 điểm).

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn 2c b abc.