Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa (Lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-21 13:45:16 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT LAM KINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN: TOÁN.NĂM HỌC 2015 - 2016 Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 2x 1 x 1 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.b.Tìm điểm M trên (C) để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox.Câu 2 (1 điểm).Câu 1 (2 điểm).Cho hàm số y a.Giải phương trình: 3 sin 2 x cos 2 x 4sin x 1 .b.Giải bất phương trình: 2log 3 ( x 1) log Câu 3 (0.5 điểm).Tính nguyên hàm sau: I x 3 (2 x 1) 2 .x 2 3dx Câu 4 (1.5 điểm).9 2 3 a.Tìm số hạng chứa x trong khai triển của x 2 .x b.Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi.Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu hỏi trên.Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi.Tìm xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc.Câu 5 (1 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a.Gọi I là trung điểm AB, H là giao điểm của BD với IC.Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng vuông góc với đáy.Góc giữa (SAB) và (ABCD) bằng 600 .Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và IC.Câu 6 (1 điểm).Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, BC 2BA .Gọi E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC.Trên tia đối của tia FE lấy điểm M sao cho FM 3FE .Biết điểm M có tọa độ 5; 1 , đường thẳng AC có phương trình 2x y 3 0 , điểm A có hoành độ là số nguyên.Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.Câu 7 (1 điểm).Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cà các cạnh đều bằng a .Tính thể tích của hình lăng trụ và diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.x 3 xy x y 2 y 5 y 4 Câu 8 (1 điểm).Giải hệ phương trình 4 y 2 x 2 y 1 x 1 Câu 9 (1 điểm).Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn 2c b abc.