Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2016 trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc có đáp án

Gửi bởi: Sang Truong Tan vào ngày 2016-03-03 15:05:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 7 Doc24.vnSỞ GD& ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠCĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 -LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016ĐỀ THI MÔN: TOÁNThời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đềCâu 1 (2,0 điểm): Cho hàm số 21 xyxcó đồ thị kí hiệu là ()C.a)Khảo sát và vẽ đồ thị ()Ccủa hàm số đã cho.b) Tìm mđể đường thẳng y x mcắt đồ thị ()Ctại hai điểm phân biệt A, Bsao cho 2 2.ABCâu 2 (1,0 điểm): a)Cho 02 và 3cos5 .Tính giá trị của biểu thức: cos sin36 P.b)Đội văn nghệ của một lớp có 5 bạn nam và 7 bạn nữ.Chọn ngẫu nhiên 5 bạn tham gia biểu diễn, tìm xác suất để trong 5 bạn được chọn có cả nam và nữ, đồng thời số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ.Câu 3 (1,0 điểm):a)Giải phương trình: 11233 .27 81 xx.b)Tính giá trị của biểu thức: 34log log .log aabQ a b a b b, biết rằng a, b là các số thực dương khác 1.Câu 4 (1,0 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số .log y x xtrên khoảng (0;10).Câu 5 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxycho đường thẳng : 2 0 yvàcác điểm (0;6), (4; 4)AB.Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.Tìm tọa độ điểm Ctrên đường thẳng sao cho tam giác ABCvuông tại B.Câu 6 (1,0 điểm): Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình vuông, cạnh 2 AB a.Hình chiếu vuông góc của Slênmặt phẳng (ABCD) trùng với trọng tâm Gcủa tam giác ABC, góc giữa SAvà mặt phẳng ()ABCDbằng 030.Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCDvà cosin của góc giữa đường thẳng ACvà mặt phẳng (SAB).Câu 7 (1,0 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxycho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là 31;2 16 I, tâm đường tròn nội tiếp là (1;0)J.Đường phân giác trong góc BACvà đường phân giác ngoài góc ABCcắt nhau tại (2; 8) K.Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABCbiết đỉnh Bcó hoành độ dương.Câu 8 (1,0 điểm):Giải bất phương trình: 221 4 20 4 9.x x xCâu 9 (1,0 điểm):Cho các số thực dương x, ythỏa mãn điều kiện: 1.xy yTìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 222.6( )3 x y y xPxyx xy y----------Hết ----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:....................................................................; Số báo danh:............... Doc24.vnTrang 1/6SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT YÊN LẠC(Hướng dẫn chấm gồm 6 trang)ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2, NĂM HỌC 2015-2016Môn : ToánHƯỚNG DẪN CHẤMI.LƯU Ý CHUNG:-Đáp án chỉ trình bày một cách giải bao gồm các ý bắt buộc phải có trong bài làm của thí sinh.