Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2016 trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang có đáp án

Gửi bởi: Hiền Nhung Hương vào ngày 2016-03-05 22:38:34 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 5 Doc24.vnSỞGD&ĐT BẮC GIANGTRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊNĐỀTHI THỬKỲTHI THPT QUỐC GIA LẦN 2Năm học 2015 2016Môn : TOÁN LỚP 12Thời gian làm bài: 120 phút, không kểthời gian phát đềCâu 1(1,0 điểm).Khảo sát sựbiến thiên và vẽđồthịhàm số:211 xyx.Câu 2(1,0 điểm).Cho hàm số425 y x mx mcó đồthịlà(Cm),mlà tham số.Xác định mđểđồthị(Cm)của hàm sốđã cho có ba điểm cực trị.Câu 3(1,0 điểm).Cho 33log 15 log 10 a, b.Tính 9log 50theo avà b.Câu 4 (2,0 điểm).Giải các phương trình sau:a) 62sin cos sin cos 3 0 x x+ x x;b) 2 2 2 2 15 3 22 2 5 3.5 x x x x+.Câu 5 (1,0 điểm).Tìm sốhạng chứa x4trong khai triển nhịthức Niu-tơn của 22 nxxvới x≠ 0, biết rằng: 1215 nnCCvới nlà sốnguyên dương.Câu 6(1,0 điểm).Cho hình chópS.ABCcó đáy ABClà tam giác vuông tại B, BA= 3a, BC= 4avà ABvuông góc với mặt phẳng (SBC).Biết SB= 2a3và 030 SBC.Tính thểtích khối chóp S.ABCvà khoảng cách từđiểm Bđến mặt phẳng (SAC) theo a.Câu 7(1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệtọa độOxy, cho hình chữnhậtABCDcó điểm Cthuộc đường thẳng :250 d x yvà A( 4; 8).Gọi Elà điểm đối xứng với Bqua C, F(5; 4) là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng ED.Tìm tọa độđiểm Cvà tính diện tích hình chữnhật ABCD.Câu 8(1,0 điểm).Giải phương trình:21 (2 3) (2 2) 2 x x x x x.Câu 9(1,0 điểm).Cho x, y, zlà ba sốthực dương thỏa mãn: 2 2 234 x y z.Tìm giá trịnhỏnhất của biểu thức: 1 1 18 P xyzxy yz zx.Doc24.vn--------Hết --------Thí sinh không được sửdụng tài liệu.Cán bộcoi thi không giải thích gì thêmHọvà tên thí sinh:..................................................................................Sốbáo danh:............................HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀTHI THỬKỲTHI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 12 lần 2.C©uNéi dung bμi§iÓm1TXĐ D = R\ 1Ta có xx2 1/lim lim 21 1/ yxx, x1lim y, x1lim yKl tiệm cận đứng và tiệm cận ngangD xta có y’(x) = 23( 1) x y’(x) < 0 D xTa có bảng biến thiên: x ∞1 +∞y’ y+ ∞2 2 ∞ Hàm sốnghịch biến trên ( ∞; 1) và (1; + ∞).Hàm sốkhông có cực trịVẽđồthịđúng hình dạng và các điểm căn cứ, nhận xét đồt