Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Xuân Trường, Nam Định có đáp án

e100679efb2edf03e96b956a64990bf4
Gửi bởi: Sang Truong Tan vào ngày 2016-03-03 14:32:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 953 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 8 Doc24.vnSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHTRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNGĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI THỬ THPTQG-LẦN 1NĂM HỌC: 2015-2016Môn: TOÁNThời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đềCâu 1 (1,0 điểm).Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3224 xxyCâu 2 (2,0 điểm).a)Cho tanα2 và 3ππα2 .Tính 2πsinα3 .b)Giải phương trình: cos x sin 4x cos3x 0 .Câu 3 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 24.f x x x trên đoạn 12;2 .Câu 4 (1,0 điểm).Giải phương trình 2.4 6 9 .x x x Câu 5 (1,0 điểm).Trong đợt thi học sinh giỏi của tỉnh Nam Định trường THPT Xuân Trường môn Toán có 5 em đạt giải trong đó có 4 nam và 1 nữ, môn Văn có 5 em đạt giải trong đó có 1 nam và 4 nữ, môn Hóa học có 5 em đạt giải trong đó có 2 nam và 3 nữ, môn Vật lí có 5 em đạt giải trong đó có 3 nam và 2 nữ.Hỏi có bao nhiêu cách chọn mỗi môn một em học sinh để đi dự đại hội thi đua? Tính xác suất để có cả học sinh nam và nữ để đi dự đại hội? Câu 6 (1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật.Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD).Biết 23SD a và góctạo bởi đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 030.Tính theo athể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).Câu 7 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD.Gọi M là điểm đối xứng của B qua C và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD.Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T)có phương trình: 22( 4) ( 1) 25xy .Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết phương trình đường thẳng CN là: 3 4 17 0xy ; đường thẳng BC đi qua điểm E(7;0) và điểm M có tung độ âm Câu 8 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình: 21 1 2 5 2 2812 1 347x x y x y yxyyxxx Câu 9 (1,0 điểm).Cho , , 0; 2x y z thỏa mãn 3x y z .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức2 2 2 2 2 21 1 12 2 2P xy yz zxx y y z z x -----------------------HẾT------------------------ Doc24.vnThí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Hä vàtªn thÝ sinh: ................................................................................; SBD..........................................HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPTQGLẦN ICâuNội dungĐiểmCâu 1(1,0 điểm)a) (1,0 điểm)1) Tập xác định : D R2) Sự biến thiên: a, Giới hạn: yxlim; yxlim0,25b, Bảng biến thiên: y’ = xx443 , y’ = 0 x= 0, 1 xx- -1 0 1 + y'-0 + 0 -0 +y+ -3 + -4 -40,25Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (-1; 0) và );1( , hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng )1;( và (0; 1).Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ= y(0) = -3.Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 , yCT= y(1 ) = -4.0,253) Đồ thị:Đồ thị (C) của hàm số nhận Oylàm trục đối xứng, giao với Oxtại 2 điểm ( 3; 0).0,25Câu 2.1(1,0 điểm)Cho tanα2 và 3ππα2 .


2020-09-27 07:43:57