Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2016 trường THPT Chuyên Lào Cai

31306162383263643966623762383030643436373463653463326237303836393839333164376530663333376637666334326262663634653863623464376430
Gửi bởi: Lê Văn Mạnh vào 11:06 AM ngày 17-04-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1163 | Lượt Download: 14 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTHPT CHUYÊN LÀO CAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2016MÔN: TOÁNCâu (2.0 điểm). Cho hàm số 3x a) Khảo sát sự biến thiên và và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng24x -5=0 Câu (1,0 điểm) Giải phương trình sinx(2sinx 1) cox(2cosx √3)Cầu (1,0 điểm). Cho số phức thỏa mãn hệ thức (i+3)z +i i2= (2 -i)z. Tìm môđun củasố phức Câu (1.0 điểm). Trong cụm thi xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phái thi môntrong đó có môn buộc Toán, Văn. Ngoại ngữ và môn do thi tinh tự chọn trong số cácmôn: Vật li. Hóa học. Sinh học, Lịch sử vả Địa lý. Một trường THPT có 90 học sinh đăngki dự thi. trong đó 30 học sinh chọn mỏn Vật lỉ vả 20 học sinh chọn môn Hóa học. Chọnngẫu nhiên học sinh bất kỳ của trường đó. Tính xắc suất để trong học sinh đó luôn cócả học sinh chọn môn Vật lí và học sinh chọn môn Hóa học.Câu (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đấy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a.Hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của cạnh AB. Gócgiữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 60 0. Tính theo thể tích khối chópS.ABCD. Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD.Câu 6. (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S): (x 1) (y –2) (z 3) và đường thẳng 222236:zyx Viết phương trình mặt phẳng (P)đi qua M(4; 3; 4), song song với đường thẳng và tiếp xúc với mặt cầu (S).Câu (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có đỉnh thuộcđường thẳng d: 2y 0, điểm M(1; 1) thuộc cạnh BD. Biết rằng hình chiếu vuônggóc của điểm trê cạnh AB và AD đều nằm trên đường thẳng ∆: 0. Tìm tọađộ đỉnh C.Câu 1,0 điểm). Giải bất phương trình: 1352)1232)(2(2xxxxxCâu 1,0 điểm). Cho x, y, là các số thực dương thỏa mãn 5(x 2) 9(xy 2yz+ xz). Tìm giá trị của biểu thức:222)(1zyxzyxP