Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm 2016 (lần 1)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-25 13:09:11 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 264 1 B 2 C 3 A 4 C 5 B 6 A 7 A 8 C 9 C 10 A 11 D 12 B 13 D 14 B 15 A 16 D 17 B 18 D 19 C 20 C 21 B 22 A 23 A 24 B 25 B 26 D 27 A 28 A 29 C 30 C 31 D 32 C 33 C 34 D 35 A 36 D 37 D 38 C 39 B 40 A 41 C 42 B 43 B 44 C 45 D 46 A 47 D 48 C 49 C 50 C 51 D 52 D 53 B 54 A 55 A 56 A 57 B 58 A 59 B 60 B 61 B 62 D 63 D 64 D