Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Phú Nhuận, TP. HCM có đáp án

35373165626164353038643263666461646532626638333830393836303036323631313032656666643236373961653162633961623461326431396261613936
Gửi bởi: Hà Việt đức vào 10:21 AM ngày 23-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 676 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn Trang 1/6 Mã đề thi 134 SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH THPT PHÚ NHUẬN --------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 –LẦN MÔN: SINH KHỐI Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Câu 1: nghĩa của hoán vị gen là: A. Cơ sở để lập bản đồ di truyền. B. Giúp ổn định sự di truyền của loài. C. Giúp các gen quý nằm trên cùng NST luôn di truyền cùng nhau. D. Làm xuất hiện tính trạng mới đời con. Câu 2: Thực vật và động vật có tỉ lệ giao tử mang đột biến gen khá lớn do: A. Số lượng tế bào sinh dục lớn và số lượng gen trong mỗi tế bào khá cao B. Từng gen riêng lẻ có tần số đột biến tự nhiên rất cao C. Nhạy cảm với các tác nhân đột biến D. Có một số gen rất dễ bị đột biến Câu 3: Xét cặp gen Bb, Dd, Ee quy định tính trạng, trong đó tính trạng đầu trội hoàn toàn, tính trạng thứ trội không hoàn toàn. Mỗi cặp gen nằm trên cặp NST. Phép lai nào sau đây xuất hiện 12 kiểu hình thế hệ sau? (I) BbDdEe bbDdEe (II) BbDdEe bbDdee (III) BbDdEe BbDdEe (IV) bbDdEe Bbddee A. (I) và (III) B. (I) và (II) C. (II) và (III) D. (III) và (IV) Câu 4: Giả sử trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, không có tác dụng của chọn lọc và đột biến, tần số tương đối của alen và là A: 0,7: 0,3. Tần số tương đối của A: thế hệ sau là: A. A: 0,75: 0,25. B. A: 0,5: 0,5. C. A: 0,7: 0,3. D. A: 0,6: 0,4. Câu 5: lúa gen qui định thân cao, a: thân thấp, B: chín sớm, b: chín muộn. Các gen liên kết hoàn toàn trên cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng. Tỉ lệ đời con 149 thân cao, chín sớm: 50 thân thấp, chín muộn là kết quả của phép lai nào sau đây? A. B. C. D. Câu 6: Một quần thể người, nhóm máu (kiểu gen IOIO) chiếm tỉ lệ 48,35%; nhóm máu (kiểu gen IBIO, IBIB) chiếm tỉ lệ 27,94%, nhóm máu ((kiểu gen IAIO, IAIA) chiểm tỉ lệ 19,46%; Nhóm máu AB (kiểu gen IAIB) chiếm tỉ lệ 4,25%. Tần số của các alen IA, IB và IO trong quần thể này là A. IA 0,69; IB 0,13; IO 0,18. B. IA 0,13; IB 0,18; IO 0,69. C. IA 0,17; IB 0,26; IO 0,57. D. IA 0,18; IB 0,13; IO 0,69. Câu 7: Giả sử gen (trội hoàn toàn): hoa kép, gen (lặn): hoa đơn. Đem giao phối cây hoa kép có bộ NST tứ bội với nhau. Kết quả thu được thế hệ lai là 11 kép đơn. Kiểu gen của là: A. Aaaa Aa. B. Aaaa Aaaa. C. AAAa Aaaa. D. AAaa AAaa. Câu 8: Gen có A= 480 nucleôtit và có T= 20% tổng số nuclêôtit của gen. Sau đột biến gen có 120 chu kì xoắn và hơn gen bình thường liên kết hiđrô. Đột biến thuộc dạng: A. Thêm cặp A- B. Thêm cặp G- C. Thay cặp A-T bằng cặp G- D. Thay cặp G-X bằng cặp A-T Câu 9: ruồi giấm gen A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen nằm trên nhiễm sắc thể thường, gen quy định mắt đỏ, b: mắt trắng nằm trên nhiễm sắc thể X. để F1 phân tính theo tỉ lệ không có sự phân tính theo giới tính cần chọn có kiểu gen như thế nào? AB aBxab ab Ab AbxaB aB AB Abxab aB AB ABxab abDoc24.vn Trang 2/6 Mã đề thi 134 A. AaXbXb aaXbY. B. AaXBXb aaXbY. C. aaXBXb AaXBY. D. aaXbXb AaXBY. Câu 10: Đem lai cá thể thuần chủng khác nhau về cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen? A. 3:3:1:1. B. 1:1:1:1. C. 9:6:1. D. 9:3:3:1. Câu 11: Xét một gen có alen và Một quần thể có tần số alen 0.7, quần thể này trạng thái cân bằng di truyền. Cấu trúc di truyền của quần thể này là A. 0.81 AA: 0.18Aa: 0.1aa. B. 0.25 AA: 0.50Aa: 0.25aa. C. 0.49 AA: 0.42Aa: 0.09aa. D. 0.81 AA: 0.18Aa: 0.01aa. Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai: A. Kiểu gen xác định hoàn toàn năng suất của giống vật nuôi và cây trồng. B. Kỹ thuật sản xuất quyết định phần năng suất của giống. C. Năng suất là kết quả tương tác giữa giống và kỹ thuật sản xuất. D. Muốn vượt giới hạn năng suất của giống cũ, phải cải tạo giống. Câu 13: Nhóm máu người do gen mang alen IA, IB, IO quy định: Nhóm máu được quy định bởi kiểu gen: IAIA, IAIO Nhóm máu được quy định bởi kiểu gen: IBIB, IBIO Nhóm máu được quy định bởi kiểu gen: IOIO Nhóm máu AB được quy định bởi kiểu gen: IAIB Hai chị em sinh đôi cùng trứng, người chị có chồng nhóm máu sinh được con trai có nhóm máu và con gái có nhóm máu Người em lấy chồng có nhóm máu sinh được con trai có nhóm máu Kiểu gen của chị em sinh đôi này là: A. IAIO. B. IBIO. C. IAIB. D. IAIA Câu 14: Một gen không phân mảnh có 1650 nuclêôtit, gen này bị đột biến. Sau đột biến số liên kết hóa trị trong gen không đổi. Nếu chuỗi pôlypeptit do gen đột biến tổng hợp có thêm loại axit amin mới thì kết luận nào sau đây chưa hợp lí? A. Nếu không kể axit amin mở đầu thì chuỗi pôlypeptit do gen đột biến tổng hợp chứa 273 axit amin. B. Đột biến có thể thuộc dạng thay cặp nuclêôtit loại G-X bằng cặp nuclêôtit loại A-T tại Codon ngoài mã mở đầu và mã kết thúc. C. Đột biến có thể thuộc dạng thay cặp nuclêôtit loại G-X bằng cặp nuclêôtit loại A-T tại đơn vị mã bất kì kế tiếp nhau. D. Gen đột biến không đổi chiều dài, tổng số nuclêôtit nhưng có thể thay đổi tỉ lệ nuclêôtit và số liên kết hyđrô. Câu 15: Đột biến rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính người là dạng đột biến A. Chỉ xảy ra nữ. B. Chỉ xảy ra nam. C. Chỉ xảy ra người mẹ tuổi ngoài 35. D. Có thể xảy ra nam hoặc nữ. Câu 16: Cho đời Ptc: lúa thân cao, hạt dài lai với lúa thân thấp, hạt tròn. F1 toàn cây thân cao, hạt tròn. Cho F1 tự thụ phấn F2 thu được 18000 cây gồm loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 4320 cây thân cao, hạt dài. Cho biết gen quy định tính trạng; mọi diễn biến của NST trong giảm phân của tế bào sinh hạt phấn và noãn đều giống nhau. Xác định kiểu gen F1 và tần số hoán vị gen: A. AB/ab 20%. B. AB/ab 10%. C. Ab/aB 10% D. Ab/aB 20%. Câu 17: người bệnh mù màu do đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể giới tính (NST) gây ra, gen quy định mắt bình thường. Bệnh bạch tạng do một gen đột biến lặn trên NST thường gây ra, gen quy định màu da bình thường. Một cặp vợ chồng bình thường sinh được một con trai bị bạch tạng, một con trai bị mù màu. Ông bà nội ngoại của hai đứa trẻ này cũng bình thường. Người mẹ của hai đứa con trai này có kiểu gen như thế nào? A. BB XM Xm B. BB XM XM C. Bb XM XM D. Bb XM Xm Câu 18: Khi cho tự thụ phấn giữa cây cà chua thu được F1: 70% thân cao, quả tròn; 20% thân thấp, quả bầu dục; 5% thân cao, quả bầu dục; 5% thân thấp, quả tròn. Xác định kiểu gen và tần số hoán vị gen biết tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp, quả tròn trội hoàn toàn so với quả bầu dục, hoán vị gen chỉ xảy ra bên ): A. Ab/aB 20%. B. AB/ab 20%. C. AB/ab 10%. D. Ab/ab 20%.Doc24.vn Trang 3/6 Mã đề thi 134 Câu 19: Một gen có 1200 nuclêôtit và có 30% ađênin Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2 Ăngstron và kém liên kết hydrô Số nuclêôtit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp lần là: A. 1074 717 B. 1432 956 C. 1440 960 D. 1080 720 Câu 20: ruồi giấm, A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b:cánh cụt. Lai giữa ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh cụt, được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, F2 thu được kết quả: 69,5%: thân xám, cánh dài; 4,5% thân xám, cánh cụt; 4,5% thân đen, cánh dài; 20,5% thân đen, cánh cụt. Hãy cho biết kiểu gen của cá thể F1 và tần số hoán vị gen: A. các gen hoán vị với tần số 18%. B. tần số hoán vị gen là 40%. C. các gen hoán vị với tần số 18%. D. các gen hoán vị với tần số 9%. Câu 21: Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết là: A. Tạo dòng tự thụ phấn B. Tạo ưu thế lai. C. Tạo dòng cận huyết. D. Tạo ra dòng thuần. Câu 22: Nội dung nào sau đây không đúng: A. Giới hạn của thường biến phụ thuộc vào môi trường. B. Kiểu gen quy định giới hạn của thường biến. C. Bố mẹ không di truyền cho con tính trạng có sẵn mà chỉ di truyền kiểu gen. D. Môi trường sẽ quy định kiểu hình cụ thể trong giới hạn cho phép của kiểu gen. Câu 23: Trong một quần thể, giả sử thế hệ ban đầu có tỉ lệ thể dị hợp Aa chiếm tỉ lệ 100%, khi tiến hành tự thụ phấn bắt buộc qua thế hệ thì tỉ lệ thể dị hợp trong quần thể là: A. 12,5%. B. 25%. C. 6,25%. D. 50%. Câu 24: Quy luật di truyền nào và phép lai nào dưới đây sẽ làm xuất hiện tỷ lệ phân tính thế hệ sau: A. Quy luật liên kết có hoán vị gen, với tần số hoán vị là 15%. B. Quy luật tương tác bổ trợ, AaBb AaBb, gen trội và có vai trò như nhau và khác với kiểu gen đồng hợp lặn. C. Quy luật phân ly độc lập, AaBb Aabb, gen trội là trội hoàn toàn. D. Quy luật tương tác cộng gộp. Câu 25: Tính trạng chất lượng là tính trạng: A. Chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. B. Có kiểu hình biến dị liên tục. C. Ít chịu ảnh hưởng của môi trường. D. Do nhiều gen cùng tác động. Câu 26: Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác bỏ mà còn bổ sung cho quy luật phân ly độc lập vì: A. Mỗi gen đều quy định tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn B. Trên mỗi nhiễm sắc thể có rất nhiều cặp gen và trong mỗi tế bào có nhiều nhiễm sắc thể đồng dạng nhau. C. Các gen cùng nhiễm sắc thể liên kết với nhau còn các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình di truyền. D. Một gen quy định nhiều tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn Câu 27: Lai gà trống và mái đều lông xám, sọc, F1 cho gà trống con phân ly tỉ lệ: lông xám, sọc; lông vàng, sọc, con gà mái con cho tỉ lệ:40% lông xám, sọc; 10% lông vàng, sọc: 2,5% lông vàng, trơn; 47,5% lông xám, trơn. I: Menđen II: Tương tác gen III: Liên kết giới tính IV: Di truyền ngoài nhân Màu lông của gà và kiểu lông của gà lần lượt được chi phối bởi quy luật di truyền: A. II, III B. I, III C. I, II D. II, Câu 28: Quy luật phân li độc lập thực chất là: A. Sự phân li độc lập của các tính trạng. B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ :3 :3 :1. abAB abAB aBAb abABDoc24.vn Trang 4/6 Mã đề thi 134 C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh. D. Sự phân li độc lập của các alen trong quá trình giảm phân. Câu 29: Gen qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen qui định hoa trắng. Cho cây tứ bội lai với cây tứ bội. Hai phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình đời con là giống nhau A. BBBB BBbb và BBbb BBbb. B. Bbbb bbbb và BBBB bbbb. C. BBbb Bbbb và Bbbb bbbb. D. BBBb bbbb và BBBb BBbb. Câu 30: Với gen alen và a, bắt đầu bằng cá thể có kiểu gen Aa. là số thế hệ tự thụ thụ phấn của quần thể. Khi tiến tới vô tận, kết quả về sự phân bố kiểu gen trong quần thể sẽ là: A. AA Aa =aa =1/3. B. AA=1/4 aa=3/4. C. AA=aa=1/2. D. Toàn kiểu gen Aa. Câu 31: Trong quá trình tự sao, một mạch của ADN được tổng hợp liên tục, còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn vì: A. Vì Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’- 3’ B. Vì Enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 3’- 5’ C. Tổng hợp theo chiều làm tăng tốc độ tự sao D. Vì Enzim ADN polimeraza chỉ di chuyển theo chiều 5’-3’ của ADN mẹ Câu 32: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 12% /1 năm, tỉ lệ tử vong là 8%/1 năm và tỉ lệ xuất cư là 2%/1 năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là A. 11020. B. 11220. C. 11180. D. 11260. Câu 33: Gen cấu trúc tổng hợp phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônucleotit Tỉ lệ từng loại nuclêôtit trong gen để tổng hợp phân tử mARN nói trên là: A. 30% và 20% B. 15% và 35% C. 35% và 15% D. 20% và 30% Câu 34: Thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng kĩ thuật di truyền là: A. Sản xuất lượng lớn prôtêin trong thời gian ngắn và làm hạ giá thành của nó. B. Hiểu được cấu trúc hóa học của axit nuclêic và di truyền vi sinh vật. C. Phát hiện các loại enzim cắt giới hạn và các loại enzim nối. D. Có thể tái tổ hợp ADN của hai loài khác xa nhau trong hệ thống phân loại. Câu 35: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần bằng nhau đã tổng hợp được 112 mạch polinucleotit mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào. Số lần tự nhân đôi của mỗi phân tử ADN trên là: A. B. C. D. Câu 36: Điều nào sau đây không phải là nghĩa của định luật Hacđi Vanbec: A. Giải thích được trạng thái động của quần thể. B. Giải thích được trạng thái ổn định của quần thể. C. Từ tỉ lệ kiểu hình suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen. D. Từ tần số tương đối của các alen suy ra tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ liểu hình. Câu 37: Theo quan niệm hiện đại, quan hệ giữa các nhân tố nào sau đây hình thành đặc điểm thích nghi cho sinh vật? A. Quá trình biến dị, quá trình di truyền, quá trình chọn lọc tự nhiên. B. Quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li. C. Quá trình đột biến, quá trình giao phối, quá trình chọn lọc tự nhiên. D. Quá trình đột biến, quá trình chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li. Câu 38: Trong phương thức hình thành loài mới bằng con đường địa lý (hình thành loài khác khu vực địa lý), nhân tố trực tiếp gây ra sự phân hóa vốn gen của quần thể gốc là; A. Cách li địa lý. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Tập quán hoạt động. D. Cách li sinh thái. Câu 39: Đặc điểm nào sau đây là của đồng sinh cùng trứng? Xuất phát từ cùng một hợp tử. II Các cá thể giống nhau về kiểu hình, khác nhau về kiểu gen. III Nhiều trứng, thụ tinh với nhiều tinh trùng có kiểu gen giống nhau. IV Nếu được chăm sóc cùng môi trường, sẽ có kiểu hình giống nhau.Doc24.vn Trang 5/6 Mã đề thi 134 Có kiểu gen (kiểu nhân) giống nhau. Phương án đúng là: A. I, III, IV, B. I, IV, C. II, III, IV D. I, II, IV Câu 40: người bệnh bạch tạng do gen gây ra. Trong một quần thể, người mắc bệnh được gặp với tần số khoảng 1/20.000. Tỉ lệ người mang gen bệnh trạng thái dị hợp là bao nhiêu? Biết rằng quần thể đang trạng thái cân bằng di truyền. A. 1%. B. 1,4%. C. 0,7%. D. 2,8%. Câu 41: Cho lai giữa thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, thu được F1 100% cây cao, quả ngọt. Cho F1 tự thụ, đời F2 xuất hiện 12000 cây, trong đó có 2250 cây cao, quả chua. Tương phản với cây cao là cây thấp. Số cây thân thấp, quả chua xuất hiện F2 là: A. 1500 cây. B. 6750 cây. C. 2250 cây. D. 750 cây. Câu 42: Chọn từ phù hợp điền vào khái niệm sau:” Quần thể giao phối là…(I)…, trãi qua nhiều thế hệ đã cùng…(II)…, trong đó các cá thể…(III)…, và được…(IV)… mức độ nhất định với các nhóm cá thể lân cận cũng…(V)…” (1)Thuộc loài đó; (2) Chung sống trong một khoảng không gian xác định;(3) Giao phối tự do với nhau; (4) Cách ly; (5) Một nhóm cá thể cùng loài. A. I. II.2 III.3 IV.4 V.5. B. I. II.5 III.2 IV.1 V.3. C. I. II.2 III.3 IV.4 V.1. D. I. II.1 III.4 IV.3 V.5. Câu 43: Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử 50% giao tử chứa alen này, và 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì A. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn. B. Số cá thể thu được phải lớn C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường. D. Bố mẹ phải thuần chùng Câu 44: Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giới tính XAXa, trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, một số tế bào cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lần phân bào II Các lọai giao tử có thể đuợc tạo ra từ cơ thể trên là: A. XAXA ,XAXa, XA, Xa ,O B. XAXA ,XaXa, XA, Xa ,O C. XAXa ,O, XA, XAXA D. XAXa ,XaXa, XA, Xa ,O Câu 45: Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây người: (1) Bệnh phêninkêtô niệu. (2) Bệnh ung thư máu. (3) Tật có túm lông vành tai (4) Hội chứng Đao (5) Hội chứng Tơcnơ (6) Bệnh máu khó đông Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp cả nam và nữ là: A. (1) (2) (4) (6). B. (1) (2) (5). C. (2) (3) (4) (6). D. (3) (4) (5) (6). Câu 46: Cho giao phấn hai thể đa bội 6n (P) có kiểu gen BBbbbb Bbbbbb. Về lý thuyết, loại kiểu gen Bbbbbb xuất hiện F1 theo tỉ lệ nào? A. 40% B. 10% C. 2,5% D. 60% Câu 47: Xeùt teá baøo chia laøm nhoùm baèng nhau. Soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi teá baøo thuoäc nhoùm thöù nhaát gaáp ñoâi soá laàn nguyeân phaân cuûa moãi teá baøo thuoäc nhoùm thöù hai ñaõ hình thaønh taát caû 288 teá baøo con. Soá ñôït nguyeân phaân cuûa moãi teá baøo thuoäc moãi nhoùm laàn löôït laø: Doc24.vn Trang 6/6 Mã đề thi 134 A. vaø 1. B. vaø 3. C. vaø 6. D. vaø 2. Câu 48: mèo, gen quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể bố đen, tỉ lệ màu lông của các mèo con sẽ như thế nào? A. Mèo cái: 50% đen: 50% tam thể, mèo đực 100% hung B. Mèo cái hoàn toàn đen, mèo đực 50% đen, 50% hung. C. Mèo cái: 50% đen: 50% tam thể, mèo đực 100% đen. D. Mèo cái: 50% đen: 50% tam thể, mèo đực 50% đen, 50% hung. Câu 49: Gen dài 3060 Ăngtron có tỉ lệ =G Sau đột biến, chiều dài gen không đổi và có tỉ lệ 42,18% Dạng đột biến trên là: A. Thay cặp A-T bằng cặp G-X B. Thay cặp A-T bằng cặp G-X C. Thay cặp G- bằng cặp A-T D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtit. Câu 50: Cấu trúc một đơn phân của ADN (Nucleotit) gồm: A. Axit phôtphoric, đường ribôz, bazơnitric B. Axit phôtphoric, đường ribôz, Ađênin C. Đường Đêôxiribô, Axit phôtphoric, Axit amin D. Axit phôtphoric, Đường Đêôxiribô, bazơnitric ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- ĐÁP ÁN 11 21 31 41 12 22 32 42 13 23 33 43 14 24 34 44 15 25 35 45 16 26 36 46 17 27 37 47 18 28 38 48 19 29 39 49 10 20 30 40 50 73 GA