Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn trường THPT Thuận Thành 1 tỉnh Bắc Ninh (Lần 1) năm 2016

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-23 00:16:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GD&ĐT NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH KHẢO THPT QUỐC 2015-2016 thi: Thời gian bài: phút, không thời gian phát Phần hiểu (3,0 điểm) thơ, dùng những hiệu thay nói, hiện trạng thái đang rung chuyển khác thường. đang sống, không phải nhìn sống, yêu, cũng rung động người trước mặt. những câu, những diễn lên, sống ngay tình cảm, niềm trong lòng người đọc. truyền sang hình người đứng nhận. Nhưng thực, trạng thái truyền sang người mình, nhìn những chữ, nghe những lời, rung chạm thấy những hình ảnh, những nghĩa, những mong muốn, những tình theo đằng vầng sáng xung quanh ngọn lửa. (Nguyễn Đình Thi, nghĩ thơ, một) định phong cách ngôn chính bản? (0,25 điểm) dung chính bản? (0,25 điểm) Theo Nguyễn Đình Thi, dùng phương tiện/chất liệu hiện tình cảm, mình? (0,5 điểm) Trong những hoặc đọc, (chị) tượng nhất? Tình cảm/cảm hứng trong Tình cảm/cảm hứng động sống tinh thần (chị)? ngắn trong khoảng dòng. (0,5 điểm) đoạn sông Đuống hương thơm nồng Tranh Đông tươi trong sáng bừng trên giấy điệp hương ngày khủng khiếp Giặc ngùn ngụt hung Ruộng cháy đànDoc24.vn Lưỡi Kiệt cùng thẳm hoang (Bên sông Đuống Hoàng Cầm, Nâng cao, một, Giáo Việt Nam, 2013,tr.17) định phương thức biểu dụng trong đoạn thơ. (0,25 điểm) những ngữ, hình hiện lòng giặc giả. (0,25 điểm) Đoạn hiện tình (0,5 điểm) đoạn trên, viết đoạn ngắn câu) tình hương thanh niên hiện nay. (0,5 điểm) Phần (7,0 điểm) (3,0 điểm) Thói quen gương phản chiếu người giúp không thất hoặc khiến trước ngai vàng thành công. Anh, viết ngắn (khoảng trình nghĩ mình kiến trên. (4,0 điểm) nhận anh, đoạn sau: người Trăng núi, nắng chiều lưng nương từng khói cùng sương khuya người thương (Việt Hữu, Giáo dục, tr.110) sóng dưới lòng sóng trên nước sóng Ngày không được Lòng trong thức. (Sóng Xuân Quỳnh, Giáo dục, tr.155) ...................Hết.......................... (Thí sinh không dụng liệu. không giải thích thêm.)Doc24.vn HƯỚNG CHẤM Hướng chung Giám khảo vững Hướng chấm đánh tổng quát sinh, tránh cách điểm. trưng giám khảo linh hoạt trong trình chấm, khuyến khích những viết xúc, sáng nhưng không trái chuần pháp luật. Việc tiết điểm (nếu trong Hướng chấm phải không lệch tổng điểm được thống nhất trong đồng chấm thi. Hướng chấm Phần hiểu (3,0 điểm) năng: sinh năng hiểu bản. Diễn ràng, không chính dùng pháp. kiến thức: Phong cách ngôn nghệ thuật Điểm 0,25: đúng phương trên. Điểm hoặc không lời. Câu: thơ, dùng những hiệu thay nói, hiện trạng thái đang rung chuyển khác thường. Điểm 0,25: đúng dung trên. Điểm hoặc không lời. Theo Nguyễn Đình Thi, dùng phương tiện/chất liệu ngôn (lời chữ) hiện tình cảm,cảm mình Điểm 0,5: đúng dung trên. Điểm 0,25: đúng phần dung trên. Điểm hoặc không lời. sinh thơ, được tình cảm/cảm hứng đạo, động sống tinh thần. dung phải thuyết phục. Điểm 0,5: đúng dung trên.Doc24.vn Điểm 0,25: đúng phần dung trên. Điểm hoặc không lời. Miêu biểu Điểm 0,25: đúng dung trên. Điểm hoặc không lời. khủng khiếp, ngùn ngụt hung tàn, ruộng khô, cháy, đàn, lưỡi máu. Điểm 0,25: đúng dung trên. Điểm hoặc không lời. Niềm truyền thống tình thiết hương. hương giặc chiếm. Lòng quân lược. Điểm 0,5: đúng dung trên. Điểm 0,25: đúng phần dung trên. Điểm hoặc không lời. sinh trình nghĩ theo những hướng khác nhau, nhưng dung: thức trách nhiệm người hương (hiện nay: thời bình) phán những biểu hiện thái bàng quan trước những hương; những biểu hiện tình hương chưa đúng đắn. Điểm 0,5: đúng dung trên. Điểm 0,25: đúng phần dung trên. Điểm hoặc không lời. Phần (7,0 điểm) điểm năng: sinh biết cách nghị luận hội. dụng thao luận. Không chính dùng pháp.Doc24.vn Khuyến khích những viết sáng tạo. kiến thức sinh trình theo nhiều cách nhưng đây: (0,25 điểm) buộc dắt, giới thiệu được trích trực tiếp kiến. Thân (2,5 điểm) Giải thích (0,5 điểm) Giải thích ngữ, hình (0,25 điểm) Thói quen: sống, cách sống hành động ngày thành quen, thay đổi. gương phản chiếu người bạn: thói quen phản chiếu chính người nào. Nhìn thói quen người đoán định được điểm tính cách, bạn. Giúp không thất hoặc khiến trước ngai vàng thành công: thói quen giúp được mong muốn hoặc nguyên nhân thất bại, phải gánh chịu những đáng tiếc. Giải thích nghĩa (0,25 điểm) Khẳng định nghĩa thói quen trong việc hiện tính cách, người động, hưởng cuộc sống, thành chúng nghĩ kiến (1,75 điểm) Thói quen gương phản chiếu người (0,5 điểm) Thói quen không thuần chính chất trong người. Thói quen cũng thường phản những nghĩ, tính cách, sống được hình thành những nghĩ, thích, cách sống chúng (0,25 điểm) Những thói quen điểm người tương những thói quen chứng thực tế…(0,25 điểm) Thói quen giúp không thất hoặc khiến trước ngai vàng sựDoc24.vn thành công (1,0 điểm) Những thói quen giúp không thất (0,5 điểm) thói quen cũng mang thành công người. dựng người nhận thức đúng thân, giúp người biết sống chuẩn mực. Thói quen giúp chúng phương hướng đúng phát triển, thành trên đường thành công. thói quen người đường tuyệt vời. (0,25 điểm) Những chứng thực (0,25 điểm) Những thói quen khiến trước ngai vàng thành công (0,5 điểm) hình thành thói quen xấu, hành không cũng khiến tuột hội. Thói quen sinh lười động, lười động, lười duy, nghĩ… người đuối không thành công. Thói quen thành những đường bạn. Thói quen thành đắng, khiến thân chúng không kịp. không thời ngăn chặn, loại cuối cùng không được. Những chứng thực rộng (0,25 điểm) Thói quen trong người, dựng thói quen thói quen không phải dàng. người kiên trì, phấn chí, nghị thực hiện được. khoa rằng được thành công, điều quan trọng chính được những thói quen tốt. việc hình thành thói quen thiết. Những thói quen không hưởng thân hưởng cộng động, hội. nhận thức hành động (0,25 điểm) nhận thức: nhận thức đúng đắn, mạnh thói quen trong cuộc sống… hành động: loại những thói quen lười biếng, thả, lại, dẫm, tiêu hoang phí…nuôi dưỡng, luyện thói quen cùng thói quen bước tương lai:Doc24.vn chăm chỉ, ngăn nắp. gàng, sạch khoa học, nghiêm túc, biết chia thành thực, tích nghĩ, hành động… (0,25 điểm) Cách điểm: Điểm kiến thức, chính diễn đạt. Điểm phần kiến thức, chính diễn đạt. Điểm được phần kiến thức, nhiều chính diễn đạt. Điểm hoàn toàn hoặc không bài. điểm năng: sinh biết cách nghị luận học. dụng thao luận. Không chính dùng pháp. Khuyến khích những viết sáng tạo. kiến thức sinh trình theo nhiều cách nhưng đây: giả, phẩm. (0,5 điểm) cách mạng phong cách tình, chính trị. Việt thành công xuất ông. hiện cách tinh tình cách mạng giữa những người kháng chiến người Việt Bắc. Xuân Quỳnh trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Xuân Quỳnh tiếng lòng giàu trắc hậu, chân thực luôn diết trong khát vọng hạnh phúc bình thường. Sóng phẩm tiêu biểu nhận đoạn (3,0 điểm) đoạn trong Việt (1,5 điểm) dung (1,0 điểm)Doc24.vn Đoạn hiện nặng, nghĩa tình người cách mạng hương Việt Bắc. diễn niềm thương khôn nguôi người kháng chiến Việt luôn thường trực, diết trong tình lứa. “Nhớ người yêu”. Nhưng không dành riêng tượng dành đồng thiên nhiên Việt Bắc. trong lòng, giăng khắp không gian, lung linh niệm. Hiện trong hình thiên nhiên Việt cảnh bình trăng núi, nắng chiều lưng nương, khói cùng sương…là những hình trưng khung cảnh rừng đềm, mộng. Trên tình hình người Việt tảo, chịu thương chịu khó. người thiên nhiên trong người kháng chiến xuôi. Nghệ thuật (0,5 điểm) bát, nhịp điệu linh hoạt, uyển chuyển, hưởng ngọt ngào, thiết. Hình giản cách chất gian, phép đối, phép điệp hòa, xứng. Đoạn tiêu biểu phong cách Hữu: phong cách tình xúc, giàu nhạc điệu tộc, cách chọn ngữ, hình giàu chất đoạn trong Sóng (1,5 điểm) dung (1,0 điểm) Đoạn hiện tình lứa, trùm không gian, trải theo thời gian, thức. diết được hình ảnh: sóng Sóng không được trong thao thức. Sóng hướng hướng anh: niềm khát khao nguyện thủy chung được trực tiếp, dạn, chân thành người Nghệ thuật (0,5 điểm) chữ, hình tượng sóng giàu tính thẩm hình giàuDoc24.vn gợi, đoạn sắc, tính. sánh cộng hưởng. chứa những trong tình yêu. Đoạn trính tiêu biểu phong cách Xuân Quỳnh hậu. chân thành, thắm, luôn trăn trở, khát khao tình thủy chung, diệt Đánh tương đồng, khác biệt (0,5 điểm) Tương đồng: đoạn thiết, hồi, lắng người trong cuộc. được diễn bằng nhạy cảm, tinh pháp nghệ thuật điêu luyện, hoa. Khác biệt: Đoạn trong Việt thiên nhiên,con người Việt tình cách mạng tình, thủy chung. Đoạn mang tộc, truyền thống. Đoạn trong Sóng Xuân Quỳnh người đang hình tượng sóng, không gian rộng biển chữ, dựng thành công hình tượng sóng mang hiện đại. tương đồng hiện những năng, lòng người, hương. khác biệt thấy phong phú, dạng Việt hiện đại. Cách điểm: Điểm kiến thức, chính diễn đạt. Điểm phần kiến thức, chính diễn đạt. Điểm được phần kiến thức, nhiều chính diễn đạt. Điểm hoàn toàn hoặc không bài.