Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn trường THPT Chuyên Thái Nguyên năm 2015 (Lần 3)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-20 14:33:48 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYỄN ĐỀ THI THlj’ … KỸ THI THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NAM HỌC ²014- 2015 THÁI NGUYÊN .` Môn: Ngữ văn Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát để (Đề thì gồm 2 trang) Phần I.Đọc hiểu (3.0 điểm): a) Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi từ Câu 1 đến Câu…4 Nhiều người An Nam thích bập bẹ năm ba tiếng Tây hơn là diễn tả ỷ tướng cho mạch lạc bằng tiếng nước mình.Hình như đối với họ, việc sử dụng Pháp ngữ là một dấu hiệu thuộc giai cáp quý tộc, cũng như sử dụng nước suôi Pê-ri-ê (Pérrier) và rượu khai vị biếu trưng cho nền văn minh châu Âu.Nhiều người An Nam bị Tây hóa hiện nay tưởng rằng khi cóp nhặt những cái tầm thường của phong hóa châu Âu họ sẽ làm cho đồng bào của mình tin là họ đã được đào tạo theo kiểu Tây phương.(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, SGK Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục, 2007, tr.116) Câu 1.Hãy xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích? (0,25 điểm) Câu 2.Trong đoạn trích, tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? Vì sao? (0,5 điểm) Câu 3.Hãy ghi lại câu văn nêu khải quát chủ để của đoạn trích.(0,25 điểm) r______ Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc T hăm thấm nước trời nhưng anh không cô độc Biến một bên và em một bên Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên u Bãó táp chưa ngưng trong những vành tang trắng Anh đứng gác.Trời khuya.Đảo vẳng Biển một bên và em một bên (Thơ tình người lính biển - Trần Đăng Khoa) Câu 1 .Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.(0,25 điểm) Crâu 2.Xác định 02 hiện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong hai dòng thơ: “Anh như con tàu, lăng sóng từ hai phía - Biển một bên và em một bên ”.(0,5 điểm) Câu 3.Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ là ai? (0,25 điểm) Câu 4.Nêu nội dung chính của đoạn thơ.(0,5 điểm) Phần H.Làm văn (7,0 điểm) Câu 1.(3,0 điểm) “Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình” (Lev Tolstoi) Viết một bài văn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.Câu 2.(4,0 điểm) Cùng yêu thương con bằng sự thấu hiểu lẽ đời nhưng nếu ở bà cụ T ứ {Vợ nhặt Kim Lân) là sự vị tha, bao dung, lạc quan thì ở người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyên .Minh Châu) là sự chịu đựng, hi sinh, nhân nhục.Từ cảm nhận của mình về hai nhân vật này, anh /chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.