Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2018 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Lần 4)

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-02-21 14:33:39 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT VĨNH PHÚCỞTR NG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚCƯỜ THI TH THPT QU GIA 4Ê ẦNĂM 2017 2018 OMôn: NG VĂNỮI. HI UO ỂĐ văn sau và th hi các yêu u:ọ ng lên em phút i, ươ ồB phút nén bao bu i, ươ ủB phút gi ng bài sao ng ng i, ươ ủB phút quỳ… Dài ph không em? ươ ảĐ ng lên đi th rõ tr ng đen, ắNào ai th ng thua gi bên tình bên lý. ữNgh cao quý trong nh ng ngh cao quý, ềĐ lúc này th sao? ếK hàm vênh váo ng ngôi cao, ứB ng th cúi quỳ phía i. ườ ướÔi, ch qua ngàn năm tu i, ổĐã bao gi có chuy th này ch a?” ư(Trích ng lên em!ứ Phong Du, theo Baomoi.com) Câu Xác nh ph ng th bi chính đo trích? ươ ạCâu Theo anh/ch vì sao tác gi cho ng: “B phút gi ng bài sao ng nố ươ ắng i./B phút quỳ… Dài ph không em?”ủ ươ Câu Ch ra và phân tích hi qu bi pháp tu trong câu th “Ôi, ch quaị ửm ngàn năm tu i,/Đã bao gi có chuy th này ch a?”ấ Câu 4. Anh/ch suy nghĩ gì tr hành ng: ướ “K hàm vênh váo ng ngôi cao,/B tẻ ắng th cúi quỳ phía i.”ườ ướ II. PH LÀM VĂNẦCâu dung đo trích ph hi u, anh/ch hãy vi đo văn ng nừ ắ(kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ truy th ng “Tôn tr ng o” trong xã iộhi nay. ệCâu 2. nh anh/ch hình ng nhân Tràng trong nh ượ “sáng hôm sau” và“b ngày đói” nh tợ Kim Lân, Ng Văn 12, 2, NXB Giáo Vi Nam,ữ ệ2016). đó liên nhân Chí Phèo trong nh xách dao nhà Bá Ki đòi “làmng ng thi n” ườ ươ Chí Phèo Nam Cao, Ng văn 11, 1, NXB Giáo Vi Nam,ữ ệ2016) nh xét cái nhìn hai nhà văn ng dân lao ng trong xã cũ. ườ ộH NG LÀM BÀIƯỚ ẪI. HI UO Câu 1: *Ph ng pháp: ươ Căn các ph ng th bi đã c: miêu ,ứ ươ ảbi m,… ả*Cách gi i: ảPh ng th bi chính: bi ươ ảCâu 2: Câu 4: *Ph ng pháp: ươ Phân tích, ng ợ*Cách gi i: ả“ hàm vênh váo ng ngôi cao/ ng th cúi quỳ phíaẻ ườ ầd i”. ướĐ hàm ng giáo viên ban nên ng thìố ượ ườ ườhành ng vênh váo ng trên cao cho th thái vô thi tôn tr ngộ ọv giáo viên. ng th còn cho th tha hóa, c, vớ ềtruy th ng tôn tr ng dân c. ộII. LÀMVĂN Câu 1: *Ph ng pháp: ươ ng các thao tác lu đo vănử ạngh lu (bàn lu n, so sánh, ng p,…) ợ*Cách gi i: ả- Vi đúng 01 đo văn kho ng 200 ừ- Trình bày ch c, rõ ràng, không chính dùng câu. ặ- Hi đúng yêu có kĩ năng vi đo văn ngh lu n. ậ- Th tr ng: ạ+ sinh không tôn tr ng th cô giáo, có thái vô th cô (d nọ ẫch ng) ứ+ Văn hóa ng sinh giáo viên còn kém (d ch ng) ứ+ Th chí có sinh sàng ch i, hành hung giáo viên (d nậ ẫch ng). ứ=> Đây là th tr ng đáng bu và đáng báo ng xu ngự ốc ph sinh. ọ- Nguyên nhân: Cha quá yêu chi con, mê ki ti mà quên đi nhi giáoẹ ụd c. ụ+ Nhà tr ng trung giáo tri th và gi nh ph giáo nhânườ ụcách cho sinh. ọ- Gi pháp: ả+ Cha có ph nhà tr ng giáo con cái. ườ ụ+ Giáo viên nghiêm kh nh ng sai ph sinh, ngoài raầ ọcòn ph có lòng ng, khoan dung, bi ng viên, khuy khíchả ượ ếk th nh ng ti (dù nh trò. ọ- Liên thân ảCâu 2: *Ph ng pháp: ươ Phân tích (Phân tích xác nh th lo i, yêu u,ề ầph vi ch ng). ứ- ng các thao tác lu (phân tích, ng p, bàn lu n,…) oử ạl văn ngh lu văn c. ọ*Cách gi i: ả Yêu hình th c: ứ- Thí sinh bi ki th và kĩ năng làm ngh lu văn oế ạl văn n. ả- Bài vi ph có rõ ràng; văn vi có xúc; di tế ạtrôi ch y, tính liên t; không chính ng ngả ữpháp. Yêu dung: ộ+ Hai bên quai hàm nh ra. ạ+ Thân hình to p. ạ+ đi nh nh ng đi mình nghĩ. ề+ Ng lên tr nh ch. ườ ệ Có lũ tr con trong xóm ch không ph các cô gái. ả các có th ượ ợ- ki mang tính ngo cu i: Tràng “nh t” ướ ợ+ Xu phát nh ng câu bông đùa: “Mu ăn tr ng giò. đâyấ ạmà xe bò anh” ớ+ chia th ng gi nh ng ng ng nh. ươ ườ ả+ nói đùa Tràng th theo th t. ậ Phân tích di bi tâm tr ng Tràng trong nh “sáng hôm sau”ễ ảvà “b ngày đói” ơ(+) nh phúc đã kh th ph ng đàn ông trong giaạ ườđình. Tràng nh mu -> ch u, êm ái, ng nh ng trong gi cỉ ườ ấm đi ra -> ng ngàng tr nh phúc mình đang gi ướ ữ- Tràng nh mu -> ch u, êm ái, ng nh ng trong gi cỉ ườ ấm đi ra -> ng ngàng tr nh phúc mình đang gi ướ ữ- Tràng quan sát khung nh đang bày ra tr mình, nh th nhả ướ ảt ng thay khác ượ ạ+Nhà ch n. ượ ẳ+ Không khí gia đình: và chung tay p, vun vén nhà a. ử Th trong Tràng nhi xúc: ả- Th thía ng ộ- ng th th ng yêu, bó. ươ ắ- Vui ng, ph ch n. ướ ấ Nh th nh th có ph ph lo ng cho con sauậ ợnày. Hành ng: Xăm xăm ch ra sân, mu chung tay tu căn nhà ử Mu chung tay nghênh đón ng lai sáng gia đình. ươ ươ ớ(+) Khao khát i: ờ- Quan tâm nh ng chuy ngoài xã i: Thái Nguyên Giangế ắkhông đóng thuê mà còn phá kho thóc Nh cha cho ng đói. ườ Nghĩ ng -> Nh -> Ân n, ti ẻ- Hình nh đám ng đói và lá bay ph ph khu t, hi nả ườ ệtrong trí óc Tràng. Hình nh lá chính là tín hi cho ng lai sáng.ả ươ ươ Ng tin ng Tràng đi theo Vi minh, theo cách ng. ườ ưở ạ(*) ng đánh giá: ợ- Ngh thu xây ng nhân t: ậ+ Kh năng khám phá và phân tích di bi tâm lí nhân điêu luy n,ả ệtài tình. ng ngôn ng ng nông dân nhiên, nhu nhuy n, aử ườ ưngôn ng ng ng dân vào trang văn -> nhân hi lên chânữ ườ ệth c, ng ng. ộ- Giá tr dung ng mà nhân truy i: ưở ả+ Giá tr hi th c: Ph bày, ph ánh tình tr ng kh ng nôngị ườdân Vi Nam trong ện đói năm 1945 trong tình nh tròng. ổ+ Giá tr nhân o: ạ++ thông, th ng xót tr kh cùng ng dân Vi tả ươ ướ ườ ệNam trong đói năm 1945 ạ++ Lên án, cáo nh ng th đã gây ra th nh cho ng dân Vi tố ườ ệNam: phong ki tay sai, th dân Pháp, phát xít Nh t. ậ++ Phát hi và trân tr ng, ng ca ng dân Vi Nam trongệ ườ ệtình nh kh cùng: lòng nhân u, khát khao nh phúc, tin ngả ưởvào ng lai. ươ++ Tìm th tia sáng cu ng m, thoát cho ng dân. ườ ườ Liên nhân Chí Phèo trong nh xách dao nhà Bá Ki nệ ếđòi “làm ng ng thi n” ườ ươ ệ*Gi thi tác gi Nam Cao và tác ph Chí Phèo: ẩ- Nam Cao là nhà văn xu văn Vi Nam hi i. Hìnhấ ạt ng trung tâm trong các tác ph ông là ng nông dân nghèo vàượ ường trí th nghèo. hi lên không ch là con ng thi th vườ ườ ềv ch t, áo ghì sát mà còn mang bi ch tinh th n. Namậ ầCao vi lòng nhân sâu c. ắ- Chí Phèo là trong nh ng ki tác ông. Chí Phèo thu th lo iộ ạtruy ng nh ng có dung ng ti thuy t. Tác ph này đã aệ ượ ưNam Cao lên trí là trong nh ng nhà văn hi th xu nh tị ấtr Cách ng tháng Tám năm 1945. ướ ạ*Gi thi nhân Chí Phèo và tóm truy ng “Chí Phèo”. ắ*Phân tích nhân Chí Phèo trong nh xách dao nhà Bá Ki n. ế(+) Nh di và tr ng tr thù: ẻ- Trong đau cùng, Chí Phèo xách dao đi nh đâm ch cỗ ảnhà Th nh ng không nhà Th mà nhà Bá Ki n. Vì: ế+ Chí Phèo đang say.+ Chí Phèo quen chân. Ng nông dân nh ng kh c, khó khăn trong ng ch t. ườ ấ- Ng nông dân mang trong mình nh ng ph ch p: ngườ ươthi n, tình yêu th ng. ươ*Khác nhau: Kim Lân: Hình nh ng nông dân trong tác ph ông hi lên dí m,ả ườ ỏhài và có lai sáng khi tìm th con ng gi iướ ươ ươ ườ ảphóng chính mình. Nam Cao: Ng nông dân hi lên bi ch tinh th và không tìm cườ ượl thoát mà ph li cu mình. ờ ng