Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2016 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 3)

Gửi bởi: vào ngày 2016-02-25 21:51:02 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn GIÁO TRƯỜNG THPT 2015 -2016 Môn: Thời gian bài: phút Phần hiểu (3.0 điểm). đoạn trích ..."Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Việt kiên quyết quyền chính đáng mình quyền lãnh thổ, quyền biển thiêng liêng. Chúng luôn mong muốn bình, nghị nhưng phải trên lập, chủ, quyền, toàn lãnh thổ, vùng biển, nhất định không chấp nhận đánh điều thiêng liêng nhận hình, nghị viển vông, thuộc đó." (Thủ tướng Nguyễn Dũng). dung đoạn trích (0.25 điểm) dung được hiện phép liên nào? (0.25 điểm) Trong toàn quốc kháng chiến 1946, tịch Minh khẳng định: "Chúng sinh nhất định không chịu nước, nhất định không chịu lệ". Anh/ thông điệp chung bản? Thông điệp hiện truyền thống trong sống tinh thần, tình tộc? (0.25 điểm) Viết đoạn ngắn khoảng trình nghĩ anh/ mạnh truyền thống nước (0.75 điểm). đoạn Tiến đoàn binh không Quân xanh trừng mộng biên giới dáng kiều thơm. bước biên cương viễn Chiến trường chẳng tiếc xanh thay chiếu, Sông khúc hành.Doc24.vn Tiến người không Đường thăm thẳm chia phôi Tiến xuân chẳng xuôi. Chanh, 1948 Tiến, Quang Dũng (chị) hoàn cảnh sáng trên (0,25 điểm). "Tây Tiến" được nhiêu trong đoạn trích? dụng phép điệp (0,25 điểm). thay chiếu, đất/ Sông khúc hành, (chị) viết đoạn ngắn (khoảng dòng giấy thi) trình nhận người lính thời kháng chiến chống Pháp phát tưởng nước trong thời điểm hiện điểm). Phần (7.0 điểm). (3.0 điểm). Theo (chị), người Việt hiện nhược điểm tiến (4.0 điểm). Người từng Nguyễn Tuân danh hiệu "Người suốt đẹp\". Viết nhận (chị) "cái đẹp" được Nguyễn Tuân kiếm, khám hiện trong đoạn trích Người Sông …HẾT… GIÁO TRƯỜNG THPT THIDoc24.vn THPT QUỐC 2016 Môn: Thời gian bài: phút Phần hiểu. Đoạn tuyên tướng Nguyễn Dũng việc khẳng định quyền biển Việt Nam. dụng nhiều phương pháp liên kết: phép "chủ quyền" "thiêng liêng"; phép "chủ quyền biển đảo" thay bằng "điều thiêng liêng". Thông điệp chung truyền thống nước, lực, cường Việt Nam. sinh viết đoạn mạnh truyền thống nước hình thức đoạn văn, luận điểm, luận luận chặt chẽ. Hoàn cảnh sáng "Tây Tiến" 1948 làng Chanh, Quang Dũng mình chưa lâu, Tiến viết này. Tiến được được lần. dụng phép điệp. Tiến được hình mạnh đoàn quân hùng dũng không lại. được không mang nghĩa nhấn mạnh điệp hình tượng cuối thơ. hình xuyên suốt tượng người nhận đoàn quân hình dung giả. sinh viết đoạn nhận người lĩnh Tiến thay chiếu đất/ Sông khúc hành, nhận được tráng hình tượng thơ. hình thức: Biết viết đoạn luận điểm, luận luận chặt chẽ. Phần 1:Doc24.vn chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: trúc nghị luận (0,5 điểm). định đúng nghị luận (0,5 điểm). Chia nghị luận thành luận điểm hợp; luận điểm được triển khai theo trình liên chặt chẽ; dụng thao luận triển khai luận điểm (trong phải thao giải thích, chứng minh, bình luận); biết giữa chứng; chứng phải thực tiễn sống, sinh động điểm). Giải thích. điểm hiện nay, người. Thực điểm người Việt (suy nghĩ thủ, ngại thay đổi; lãng thời gian; trong trọng tình nặng nang thiếu công bằng; kiêu, cách tiện thiếu chọn lọc...). Nguyên nhân: hưởng tích phong kiến, trong cách nghĩ; động; xuất nông nghiệp hậu. xuất giải pháp: giáo dục; nhân phải luyện duy, lĩnh... Sáng (0,5 điểm). Chính dùng (0,5 điểm). chung: sinh biết kiến thức năng dạng nghị luận bản. viết phải ràng; viết xúc; hiện năng tốt; diễn trôi chảy, tính liên kết; không chính ngữ, pháp. thể: trúc nghị luận (0,5 điểm).Doc24.vn định đúng nghị luận (0,5 điểm). Chia nghị luận thành luận điểm hợp; luận điểm được triển khai theo trình liên chặt chẽ; dụng thao luận triển khai luận điểm (trong phải thao phân tích, sánh); biết giữa chứng (2.0 điểm). hiện hiểu biết danh hiệu Nguyễn Tuân "Người suốt đẹp"; nhận mình "cái đẹp" được Nguyễn Tuân kiếm, khám hiện trong Người Sông thế, được những chính người, nghiệp sáng phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân cũng phẩm Người Sông bài. Giải thích: Nguyễn Tuân "Người suốt đẹp". vật, nhìn phương diện hoá, thuật; người, nhìn phương diện hoa, nghệ sáng kiếm, khám hiện nâng niu, trân trọng ngợi Điều khiến trang viết "trang hoa", "tờ hoa". nhận "cái đẹp" trong Người Sông Trong phẩm, Nguyễn Tuân trung khám hiện hình tượng đẹp, gồm: sông người sông chọn trong hình tượng nhận mình. Ngoài việc điểm hình tượng, trung khai thác nghệ thuật hiện hình tượng cũng lòng hình tượng Sáng (0,5 điểm). Chính dùng (0,5 điểm). ________Hết______