Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2016 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận (Lần 1)

65343861323932366334316335386564373862333234316663356234666532373061323166306331646532653832623561363561636465653562393032363364
Gửi bởi: administrator vào 10:32 AM ngày 29-02-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2764 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn TRƯỜNG THPT THƯỜNG KIỆT QUỐC 2016 (lần Thời gian phút --------------------------------------------------- PHẦN HIỂU (3,0 điểm): thực hiện “Chớ kiêu đại. kiêu dại. mình hay, nhiều người mình. Mình giỏi, nhiều người giỏi mình. kiêu thoái Sông rộng nhiêu nước cũng chứa được, lượng rộng sâu. chén nhỏ, chút nước nước cũng tràn, lượng nhỏ. Người kiêu cũng chén, cạn”. Minh, kiệm liêm chính) thao luận được dụng trên? Thao đóng chính? (0,5 điểm) kiêu đại? (0,25 điểm) kiêu đại? (0,25 điểm) đoạn thực hiện Sáng trong sáng thổi hương những ngày Sáng chớm lạnh trong lòng Những Người không ngoảnh lưng thềm nắng khác đứng nghe giữa đồiDoc24.vn thổi rừng phấp phới thay Trong biếc cười thiết (Trích nước Nguyễn Đình Thi) phương thức biểu được dụng trong đoạn thơ? (0,25 điểm) biện pháp sánh nhân được thực hiện những nào? dụng (0,75 điểm) Nhận điệu, nhịp điệu trong cuối (0,5 điểm). viết đoạn (khoảng dòng) trình nhận tình trong (0,5 điểm) PHẦN (7,0 điểm): (3,0 điểm) Viết ngắn trình nghĩ “khát vọng” “tham vọng” (4,0 điểm) (chị) phân tích đoạn sau: người Trăng nắng chiều lưng nương từng khói cùng sương người thương (Trích Việt Hữu) sương giăng, qua, lòng chẳng thương? (Trích Tiếng Viên) -----HẾT-----