Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án

Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-03-08 19:53:02 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vn (3,5 điểm) Trình những kiện chứng hoãn giữa siêu cường Liên giữa XHCN TBCN. Liên quyết định chấm “Chiến tranh lạnh”? (3,5 điểm) Toàn những biểu hiện toàn ngày động nước. (3,0 điểm) Trình phân hóa, thái chính năng cách mạng giai trong Việt chiến tranh giới ------------------- Hết------------------- (Thí sinh không được dụng liệu. không giải thích thêm! tên:……………………………………..; SBD…………………………………… VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN KIỂM CHUYÊN 2NĂM 2015-2016 LỊCH Thời gian bài: phút không thời gian phát trang)Doc24.vn VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIỄN KIỂM CHUYÊN 2015-2016 Môn: LỊCH (Đáp trang) Điểm Trình những kiện chứng hoãn giữa siêu cường Liên giữa XHCN TBCN. Liên quyết định chấm “Chiến tranh lạnh”? kiện: những hoãn Đông- xuất hiện những cuộc thương lượng Ngày 9-11-1972, nước hiệp định những quan giữa Đông Đức, tình hình căng thẳng. 1972 thỏa thuận chiến lược, hiệp ABM, SALT-1, đánh hình thành bằng quân nhân chiến lược giữa cường quốc. Tháng 1975, nước châu Canađa hiệp Hen-xin-ki khẳng định quan giữa quốc giữa nước, giải quyết lien quan bình ninh châu này. Nguyên nhân: nước giảm “thế mạnh” nhiều mặt. Đức, Nhật Bản, vươn mạnh thành cạnh tranh Liên tình trạng khủng hoảng trệ…Do muốn thoát khỏi định củng mình. Toàn những biểu hiện toàn ngày động nước. Toàn trình tăng mạnh phát triển nhanh chóng quan thương quốc phát triển động công xuyên quốc gia… nhập nhất công thành đoàn lớn, nhất công khoa thuật nhằm tăng cường năng cạnh tranh trên trường trong ngoài nước… 0,5Doc24.vn ------------------HẾT------------------ Trên những dung sinh phải tới. viết phải dung, chính xác, lôgíc, khoa điểm chức liên kinh thương mại, chính quốc vực. chức ngày càng quan trọng trong việc giải quyết kinh chung giới vực… động tích cực: động tiêu cực: Trình phân hóa, thái chính năng cách mạng giai trong Việt chiến tranh giới Giai phong kiến: giai thống hàng, được quốc nuôi dưỡng Pháp, tượng cách mạng. nhiên cuộc khai thác thuộc thực Pháp ...Đã phân phận… Giai sản: Hình thành chiến tranh giới trong trình phát triển phân phận: bản: quyền liền nghĩa quốc quốc phản quyền tộc, tượng cách mạng tộc: khuynh hướng kinh doanh lập: Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Thu, Trương Bền,…Có tinh thần nước nhưng lượng kinh yếu, không kiên định, thỏa hiệp Giai nông dân: Chiểm lượng chính xuất chất nuôi sống hội. Nhưng nặng cùng hóa…Vì quốc, phong kiến, giàu lòng nước…Là động quan trọng cách mạng. Giai công nhân: trong trình khai thác thuộc Pháp, trước chiến tranh giới chiến tranh vạn. giai điều kiện quyền lãnh phong trào giải phóng tộc. giai công nhân ngoài điểm công nhân giới điểm riêng công nhân Việt nam… động cuộc khai thác thuộc thực Pháp phát triển Việt phân sắc, giai chính khác nhau thái cách mạng khác nhau 0,5Doc24.vn